NRK bør ikke få markedsføre NRK-medarbeideres bøker

Mandag 8 september brukte NRK Dagsrevyen ca 7 minutter til å presentere NRK-medarbeider Tomm Kristiansens bok om tidligere biskop Fridtjof Birkeli og den historien som beskrives i boken.

Når NRK-medarbeidere gir ut bøker, synes veien kort til et NRK-studio. Kanskje får man sendetid i Dagsrevyen, får snakke om boken i Dagsnytt 18, blir invitert til Skavland eller et annet talk show for å snakke om boken, osv. Omtale i Dagsrevyen eller andre NRK-programmer er meget verdifull markedsføring, og NRK-medarbeidere bør i utgangspunktet ikke kunne bruke denne kanalen. Det smaker av kameraderi og misbruk av posisjoner når slikt skjer.

Da jeg på Twitter kritiserte at Dagsrevyen brukte sendetid på å presentere Tomm Kristiansens bok, fikk jeg følgende svar fra Reportasjeredaktør i NRK Nyheter :

https://twitter.com/Beverfjord/status/509042922080440320

Det er mange interessante historier som aldri blir viet sendetid i Dagsrevyen, og mange viktige bøker får aldri omtale i NRK. At en biskop ble presset til å søke avskjed etter en utroskapssak, og  kirken laget en dekkoperasjon, kan være en interessant sak. Men viktig kan man vanskelig si at den er, mer enn 40 år etter at det skjedde.

Den har fått bred omtale i flere medier, så Tomm Kristiansen og hans forlag har åpenbart gjort en god markedsføringsjobb. Er man godt inne i pressekretser er man vel uansett godt posisjonert til å få omtale. Men det er ikke i seg selv noen grunn til at NRK skal gi boken bred dekning. Det er i beste fall en særdeles nærsynt redaksjonell vurdering å mene at dette gjør det viktig å omtale boken.

Dette er langt fra første gang NRK-medarbeidere blir gitt sendetid for å markedsføre sine bøker. Det verste eksempelet jeg kan huske var da Jon Almaas skrev sin vaskebok, og fikk boltre seg i bl.a. Skavland for å snakke om boken. Ingen kunne påstå at det var en interessant historie, ei heller at det var en viktig bok. Men en populær NRK-kjendis hadde skrevet en ganske meningsløs bok, noe som ikke kunne være interessant annet enn for kjendispressen fordi det var en NRK-kjendis som hadde skrevet boken. Den boken skulle aldri ha vært omtalt i NRK.

Man kan selvsagt ikke utelukke at en NRK-medarbeider skriver bøker som er så viktige at det ville være journalistisk uakseptabelt ikke å omtale dem. Og skulle en bok skrevet av en NRK-medarbeider få en pris som det er vanlig å omtale, burde den få samme omtale som andre vinnere av en slik pris. Men dette vil være unntakene. Hvis man mener at en slik bok skal få omtale, er det en avgjørelse som bør løftes ut av den aktuelle redaksjon og opp på et høyere nivå, gjerne til Kringkastingssjefen. Da bør det også foreligge en dokumentert begrunnelse som kan prøves i ettertid, f.eks. av Kringkastingsrådet. Hovedregelen bør uansett være: Bøker skrevet av NRK-medarbeidere skal ikke omtales i NRK-programmer.

[Bildet på toppen er hentet fra Wikipedia, hvor det er merket “public domain” og synes å være kreditert en fotograf som kaller seg Mahlum.]