Handelstanden og gårdeiernes drømmeplass

Handelstanden og gårdeierne gnåler jevnlig om hvor viktig parkeringsplasser og tilgang med bil er for deres virksomhet. Fjerner man en parkeringsplass taper de en million, påstår de. Jeg tror ikke på det og har aldri sett noen dokumentasjon som underbygger dette. Jeg har heller ikke sett dokumentasjon på andre av de påstander de hiver ut om hvor viktige parkeringsplasser er. Det blir bare udokumenterte påstander, og må behandles som det. Men om det hadde vært sant, burde de også ha betalt for disse parkeringsplassene.

En plass i Oslo som må være drømmestedet for Handelstanden og for gårdeierne er Fridtjof Nansens plass. Den jevne strømmen av biler og busser over plassen må lyde som klingende gullmynter i deres ører. Her kjører bilistene i jevn kø over plassen for å skape liv og trivsel, akkurat slik som gårdeierne og handelsstanden vil ha det. Det ligger også en vond symbolikk i at det er slik byens politiske høyborg presenterer seg overfor gjester og publikum: Man må forsere et bilhelvete for å komme fram til Rådhuset.

De som sitter på utecafeen her kan hygge seg med bildur og eksos. Det bidrar nok til å gjøre dette til et meget populært og godt besøkt sted. Det er ganske uforståelig at disse cafebordene står tomme. Intet er så trivelig og lokker så mange gjester, som biler som passerer tett ved bordet.

WIMG_3401_DxOHer er de som har vært inne på plassen og gitt liv og omsetning i butikkene og har lokket gjester til cafeene, på vei ut.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOg her står nye bilister i kø for å støtte handelstanden, ved å kjøre mer liv inn til denne plassen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAButikkene er skjult bak parkerte biler. Jeg tror ikke at rader med parkerte biler vekker folks nysgjerrighet, slik at de gjerne vil finne ut hva som befinner seg på andre siden av alle bilene. Og alle bilene  gjør at  det ikke er særlig fristende å bevege seg inn på denne plassen til fots.

WIMG_3388_DxOVi som gjerne sykler, trives heller ikke her. De få sykkelstativene som er her, er idiotisk plassert, slik at man må krysse strømmen av biler over plassen. Selv foretrekker jeg å låse sykkelen til et trafikkskilt når jeg har et ærend her, fremfor å bruke sykkelstativene på plassen.

WIMG_3386_DxOTorggata er i ferd med å bli den nye, hippe gaten i Oslo, kunne vi lese i Osloby. Man måtte bare få vekk bilene og legge til rette for syklister og fotgjengere for at det skulle skje. Skjønt det er fortsatt for mange biler der, så det gjenstår noe.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADette er elementært og selvinnlysende for de fleste andre enn gårdeiere, handelstanden og høyrepolitikere i Oslo: Der det er trivelig å oppholde seg, der kommer folk. Der slår de seg ned på cafeer og der handler de om det er noen butikker som det er verdt å stikke innom. Ingen liker å gå blant masse biler. Det er også rimelig elementært. Det er ikke parkeringsplasser og tilgjengelighet med bil som har gjort at de høyeste husleiene for butikklokaler i Oslo er i gågateområdene på Karl Johans gt.

Så kan de sitte der i eksosen på Fridtjof Nansens plass, se på alle bilene som gir plassen kjærkomment liv der de sniker seg over plassen i stedet for å velge tunnelen når de skal gjennom byen, og drømme om kundene som ikke kommer. Og de kan drømme om at hvis det bare hadde vært enda flere biler her, da hadde nok kundene strømmet til butikkene.

I Bogstadveien sier gårdeierne at de satser på et ungt og hipt publikum, og det tror de at de skal lokke til seg ved biltrafikk, parkering og kjedebutikker. Her kan vi også lese om den virkelige grunnen til at butikker blir borte:

“Leieprisene har skutt i været, og mange butikker er blitt presset ut av Bogstadveien de siste årene. Noen har funnet nye lokaler i sidegatene, men de fleste har lagt ned. Bogstadveien og Hegdehaugsveien blir i større og større grad preget av kiosker og kjedebutikker.”

Kiosker og kjedebutikker finnes over alt, også på kjøpesentrene. Så det er i alle fall ikke på denne måten man lokker til seg kunder som har vennet seg til å kjøre bil til et kjøpesenter.

Det er synd å si det. Men jeg håper at handelsforfallet i Bogstadveien bare fortsetter, og at folk f.eks. heller velger steder som Torggata. Jeg gråter ikke om vi ser mange nedleggelser, konkurser og fallende husleier i Bogstadveien. De ba om det selv, og de har fått det som de vil.

Fridtjof Nansens plass kunne ha blitt en av byens virkelig fine plasser, en riktig perle mellom Karl Johans gt, Rådhusplassen, sjøen, Akershus og Aker brygge. Men skal den bli det, må bilene bort. Vanskeligere er det ikke. Det må selvsagt være adkomst til Rådhuset, også med bil. Men ikke gjennomkjøring over, og ingen parkering på plassen.

Men gårdeiere og handelstand lever i en slags drømmeverden om at de som har tatt bilen og kjørt til kjøpesentre utenfor byen skal komme tilbake. Men det gjør de ikke. Barna deres kommer kanskje. For unge folk har oppdaget byens kvaliteter, og har lært å leve uten bil. Også litt eldre folk flytter inn til byen, kanskje når de ser at de ikke vil bli boende i villaen eller rekkehuset med alt det fører med seg, etter at barna har blitt store og har flyttet ut (eller kanskje har blitt boende i huset etter at foreldrene flyttet ut). Det er gjerne folk med god kjøpekraft som gjerne vil nyte det byen har å by på.

Spoler man tiden noen tiår tilbake, sa man på de stedene som levde med stanken fra sildeoljefabrikker at “det luktet penger”. Mange påstår at penger ikke lukter. Men hvis sildeoljestanken var representativ, luktet penger ikke godt. For Oslo Handelstand og for gårdeierne må det være eksos som lukter penger.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.