Gjennomgang av vikepliktregler for syklister

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen har bedt Vegdirektoratet om å gjennomgå vikepliktreglene for syklister på nytt. Dagens vikepliktregler er et uoversiktlig og uklart villniss, og er et eksempel på hvordan slike regler ikke bør utformes. Vi får håpe at det kommer noe mer ut av dette denne gang, enn det gjorde sist. Folk som satt mye nærmere den prosessen enn meg, sier at det den gang var sterke motkrefter i Vegdirektoratet som ikke ville gi syklistene bedre forhold. Kanskje er noen av de temmet, nedkjempet eller pensjonert siden den gang. Det er i det minst lov å håpe.

Vikepliktreglene anføres gjerne som en innvending mot f.eks. å innføre dansk “sykkelsti” i Norge, en sykkelsti som er fysisk adskilt fra kjørefeltet med kantstein eller lignende. Når vikepliktreglene blir et argument mot å ta i bruke gode sykkelløsninger, da er det åpenbart at det er vikepliktreglene og ikke sykkelstien det er noe galt med.

Continue reading Gjennomgang av vikepliktregler for syklister

Søndag er vel de “syndige helgenene” tilbake

Søndag 2. november er “Alle helgens dag”. Det er den dagen mange besøker kirkegårdene for å se til gravstedene til sine kjære. Jeg skal ikke mene noe om hvorvidt de finnes helgener og hvor disse eventuelt er. Men ett er i alle fall ganske sikkert: De kommer ikke i bil!

Alt for mange setter seg i sine biler og tar det for gitt at man skal kunne parkere ved kirkegårdene på en dag som denne. Når alt for mange velger å kjøre bil til samme sted, oppstår det en slags massepsykose blant bilister, som synes å tro at man da kan parkere over alt — f.eks. i sykkelfelt. Parkeringsregler gjelder visst ikke, om det bare er nok parkeringssyndere.

I Monolittveien, langs Vestre gravlund er det sykkelfelt, og det er en del av det som påstås å være et hovedsykkelveinett i Oslo.

[mappress mapid=”81″]

Continue reading Søndag er vel de “syndige helgenene” tilbake

P.S. Plagiat

Fredag skrev jeg om musikkplagiat. Etter at den var publisert, kom jeg på en del poenger som burde ha vært med — selv om noen sikkert vil mene at den var mer enn lang nok som den var.

Historiens største dramatiker, William Shakespeare, skrev 38 skuespill. De er plagiat alle sammen. Shakespeare fant ikke på noen av historiene selv. Shakespeares geni var hans evne til å fortette en fortelling til et drama, ikke å skape fortellinger. Vi hadde gått glipp av mye om man den gang hadde vært like ivrige til å gå etter påståtte plagiat som man er i dag. De som skrev de verk som Shakespeare bygget på, huskes i dag bare fordi Shakespere brukte dem som grunnlag for sine skuespill.

Continue reading P.S. Plagiat

Musikkplagiat

Led Zeppelin har blitt saksøkt med påstand om at deres store hit “Stairway to Heaven” er et plagiat av gruppens “Spirits” låt Taurus. Medier melder at de har tapt første runde. Men om vi skal tro Bloomberg Business Week er det en sannhet med betydelige modifikasjoner. De har tapt noen innledende, prosessuelle forpostfektninger. Saksøker, arvingene etter gitaristen i Spirit, med kunstnernavnet Randy California har anlagt sak i Pensylvania, mens Led Zeppelins advokater mener at saken bør gå i California (nei, det har ikke noe å gjøre med navnet Randy California). Så langt har dommeren i Pensylvania sagt at saken kan gå i Pensylvania, men realitetsbehandlingen har ikke startet.

Jeg diskuterte dette med Harald Fossberg og Siss Vik i NRK P2 Kulturhuset torsdag 23. oktober. Sendingen er tilgjengelig her. Dette er noe jeg gravde fram før programmet, og som jeg har valgt å skrive ut her etter programmet. Det er så mye man ikke får plass til i et slikt programinnslag.

Vi kan starte med å presentere Spirits “Taurus”.

Og vi må selvsagt også ha med “Stairway to Heaven”.

https://www.youtube.com/watch?v=7YZb8s7Kxa4

Continue reading Musikkplagiat

Stjernekamp

Jeg liker program hvor dyktige folk utfordres til å tøye og overskride sine grenser med utgangspunkt i noe de egentlig behersker. “Stjernekamp” er et slikt program, som jeg gjør hva jeg kan for ikke å gå glipp av. Amatører kan ofte det de kan like godt som proffer. Men proffene kan så utrolig mye mer, og kan håndtere utfordringer som ville ha sendt amatører rett i dørken. I “Stjernekamp” får artistene vise om de virkelig er proffe eller ikke. Opplegget med god coaching som bidrar til at artistene får hjelp til å gå inn i sjangere de i utgangspunktet ikke føler seg hjemme i, og direkte sending som gir programmet nerve, tiltaler meg.

Jeg liker blandingen av veletablerte artister som med en viss rett kan kalles stjerner, og dyktige, men relativt ukjente artister som får en sjanse til å vise hva de er gode for foran et stort publikum i beste sendetid. Da jeg så listen over de som skulle delta i årets sesong, var min umiddelbare reaksjon at nå måtte de grave ganske dypt i skuffen. Men jeg tok feil. Det er noen av de ukjente som virkelig har stått fram som stjerner i programmet. Jeg synes til nå at castingen til programmet har vært meget god.

Continue reading Stjernekamp

Giro d’Italia 2015: Ikke den mest spennende rent vinmessig

I dag ble ruten for Giro d’Italia offentliggjort. Hvis man ser på det rent sportslige, ser det ut til at man har klart å lage en spennende rute. Men vurderer vi det fra et vinsynspunkt, blir ikke 2015 den mest spennende utgaven.

Jeg har ikke sett at detaljkart for etappene er offentliggjort ennå. Så dette er basert på oversiktskartet og omtale av start- og målbyer for etappene.

Giro_2015_00Giroen i 2015 starter med fire etapper langs kysten av Liguria. Det er det området hvor Alpene møter havet. Det er bratte skråninger som ikke gir de beste vinmarkene. Vanligvis er restauranter stolte av og mer enn villige til å servere lokal vin. Jeg var i Sanremo for noen dager siden. Da jeg ba om en lokal hvitvin, fikke vi en Chardonnay fra Piemonte. Men jeg fant heldigvis en vinhandler med litt større interesse for og utvalg av Ligurias viner, så noe har jeg funnet fram til.

Første etappe er interessant på flere måter. Det er en kort lagtempo, 17,6 km fra San Lorenzo til Sanremo. Hele etappen går på en sykkelvei langs kysten, og det er visst første gang en etappe i et slikt ritt går fullt og helt på en sykkelvei. Det er et gammelt jernbanespor langs kysten. Jernbanelinjen ble nedlagt for 15 år siden, og erstattet av en mer moderne jernbanelinje som i stor grad går i tunneler. Av det gamle jernbanesporet har man laget det man bør lage når jernbanelinjer legges ned: Lage sykkelvei. Jernbanetraseer er nærmest ideelle til slikt, frie for bratte bakker m.m. Dette er noe for den gamle traseen langs Farrisvannet når den nye linjen mellom Larvik og Porsgrunn bli ferdig, for andre deler av Vestfoldbanen, for jernbanelinjen langs Mjøsa, osv.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe tre neste etappene fortsetter østover langs den liguriske kysten. Vinområdene blir litt mer interessante lenger mot øst, selv om det ikke er her man finner den vinen Italia er berømt for.

I årets utgave klarte man helt å unngå Toscana. I 2015 er man innom Toscana, men det kan se ut som om man styrer unna de mest interessante vinområdene. Giroen fortsetter gjennom Lazio, Umbria til Campania, Lenger syd enn til Campania kommer ikke syklsitene neste år. Campania er det mest interessante av disse vinområene. Herfra forflyttes sirkuset til Marche på østkysten, hvor man har en hviledag før giroen fortsetter mot nord. Vi kommer til Emilia-Romagna, som ikke er blant de mest interessante områdene i Italia. Her har man lagt inn et innslag som kan bli spektakulært, med målgang på racerbanen Imola. Selv forbinder jeg Imolabanen først og fremst med at det var her den brasilianske formel-1 føreren Ayrton Senna omkom i 1994.

Det fortsetter til Veneto, hvor vi finner mye god vin. Men siden jeg ennå ikke har sett detaljene, vet jeg ikke hvilke viner det blir.

Herfra går det inn i fjellene. Det blir spektakulær sykling, men det er vanskelig å finne interessant vin inne i fjellene. Vi får se hva vi finner.

I hadde man en vinmessig kongeetappe med en tempoetappe fra Barbaresco til Barolo. Den eneste etappen i Piemonte i 2015 er avslutningsetappen fra Torino til Milano. Men denne går antageligvis nord for de mest interessante vinområdene.

Men det er bare å begynne å lete. Noe vin, og kanskje noe annet interessant drikke skal vi klare å finne til Giro d’Italia 2015. 9. mai starter det.

Om drøyt to uker får vi vite hvordan Tour de France 2015 blir. Vi vet at de starter i Utrecht, fortsetter langs kysten av Nederland, og går inn i Belgia ved Antwerpen. Så det kommer til å starte med nederlandsk og belgisk øl. Men resten er så langt bare spekulasjoner.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Hvordan skal man sykle til Hovinbyen? @Byraadslederen @FolkeFredriksen @Planogbygning @gurimelby

Hovinbyen er betegnelsen på den neste store utbyggingsområdet for boliger i Oslo. Her skal det etter planen bli mellom 27.000 og 30.000 boliger. Det bor i Norge 2,2 i snitt personer pr husstand, litt færre i Oslo, som tilsier 50.000 – 65.000 innbyggere. Det tilsvarer en relativt stor by etter norsk målestokk. Drammen hadde til tilsammenligning 65 473 innbyggere ved siste årskifte.

Det området som en innenfor den rødebrune streken på kartet, utgjør Hovinbyen.

HovinbyenDet er mye godt å si om det prosjektet. Det er sentrumsnært, nærmest en utvidelse av sentrum. Og det bygges rundt kollektivknutepunkter. Men noe viktig mangler av det man venter å finne i planer for nye boligområder i 2014: Hvordan sykler man dit?

Continue reading Hvordan skal man sykle til Hovinbyen? @Byraadslederen @FolkeFredriksen @Planogbygning @gurimelby