Hvordan skal man sykle til Hovinbyen? @Byraadslederen @FolkeFredriksen @Planogbygning @gurimelby

Hovinbyen er betegnelsen på den neste store utbyggingsområdet for boliger i Oslo. Her skal det etter planen bli mellom 27.000 og 30.000 boliger. Det bor i Norge 2,2 i snitt personer pr husstand, litt færre i Oslo, som tilsier 50.000 – 65.000 innbyggere. Det tilsvarer en relativt stor by etter norsk målestokk. Drammen hadde til tilsammenligning 65 473 innbyggere ved siste årskifte.

Det området som en innenfor den rødebrune streken på kartet, utgjør Hovinbyen.

HovinbyenDet er mye godt å si om det prosjektet. Det er sentrumsnært, nærmest en utvidelse av sentrum. Og det bygges rundt kollektivknutepunkter. Men noe viktig mangler av det man venter å finne i planer for nye boligområder i 2014: Hvordan sykler man dit?

Continue reading Hvordan skal man sykle til Hovinbyen? @Byraadslederen @FolkeFredriksen @Planogbygning @gurimelby