Ikke den mest spennende vin-Touren i 2015

Så er i alle fall hoved­trek­ke­ne for etap­pe­ne i Tour de Fran­ce 2015 offent­lig­gjort. De har gjort det sam­me som Giro d’I­ta­lia 2015: De har åpen­bart prio­ri­tert spen­nen­de syk­ling frem­for spen­nen­de viner.

TdF_2015_00

Con­ti­nue read­ing Ikke den mest spen­nen­de vin-Touren i 2015