Gjennomgang av vikepliktregler for syklister

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen har bedt Vegdirektoratet om å gjennomgå vikepliktreglene for syklister på nytt. Dagens vikepliktregler er et uoversiktlig og uklart villniss, og er et eksempel på hvordan slike regler ikke bør utformes. Vi får håpe at det kommer noe mer ut av dette denne gang, enn det gjorde sist. Folk som satt mye nærmere den prosessen enn meg, sier at det den gang var sterke motkrefter i Vegdirektoratet som ikke ville gi syklistene bedre forhold. Kanskje er noen av de temmet, nedkjempet eller pensjonert siden den gang. Det er i det minst lov å håpe.

Vikepliktreglene anføres gjerne som en innvending mot f.eks. å innføre dansk “sykkelsti” i Norge, en sykkelsti som er fysisk adskilt fra kjørefeltet med kantstein eller lignende. Når vikepliktreglene blir et argument mot å ta i bruke gode sykkelløsninger, da er det åpenbart at det er vikepliktreglene og ikke sykkelstien det er noe galt med.

Continue reading Gjennomgang av vikepliktregler for syklister

Søndag er vel de “syndige helgenene” tilbake

Søndag 2. november er “Alle helgens dag”. Det er den dagen mange besøker kirkegårdene for å se til gravstedene til sine kjære. Jeg skal ikke mene noe om hvorvidt de finnes helgener og hvor disse eventuelt er. Men ett er i alle fall ganske sikkert: De kommer ikke i bil!

Alt for mange setter seg i sine biler og tar det for gitt at man skal kunne parkere ved kirkegårdene på en dag som denne. Når alt for mange velger å kjøre bil til samme sted, oppstår det en slags massepsykose blant bilister, som synes å tro at man da kan parkere over alt — f.eks. i sykkelfelt. Parkeringsregler gjelder visst ikke, om det bare er nok parkeringssyndere.

I Monolittveien, langs Vestre gravlund er det sykkelfelt, og det er en del av det som påstås å være et hovedsykkelveinett i Oslo.

[mappress mapid=”81″]

Continue reading Søndag er vel de “syndige helgenene” tilbake