Veiutbyggingen i Bjørvika må granskes! @ketilso @VegvesenOst @Gurimelby

Veiutbygging: en i Bjørvika er en skandale hvor de ansvarlige har fosømt en gyllen mulighet, og ødelagt et nytt byområde ved å gjøre det til et bilhelvete. Jeg minner om at dette var måten prosjektet ble beskrevet på. På Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der om pro­sjek­tet, kan vi bl.a. lese dette under over­skrif­ten “Bak­grunn”:

Visjo­nen om at Bjør­vika som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moderne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­logi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til glede og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskrive byens his­to­riske utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århundre.

Og det fortsetter:

Veg­pro­sjek­tet E18 Bjør­vika har to hovedbegrunnelser:

  • Byut­vik­ling

  • Miljø­venn­lig transport”

Er det noen fra Statens vegvesen som tør stå fram og si at Bjørvika og Dronning Eufemias gate

frem­stå[r] som et uttrykk for moderne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­logi og bære­kraf­tig byut­vik­ling.”?

Er det et eksempel på at man har lykkes med, enn si seriøst forsøkt å få til “miljøvennlig transport”? eller at det er et godt bidrag til Oslos byutvikling?

Det var mange fagre ord om “paradegate” osv da den ble planlagt og solgt inn som prosjekt. Det var bløff og falsk reklame alt sammen. Det burde være elementært og selvsagt: Hvis man skal lage en “paradegate”, da skal man ikke ha gjennomkjøring der. Prosjektet er et spøkelse fra 1960-tallet, og noe som ikke burde ha vært mulig i 2014.

Jeg har ikke sett noen som har forsvart resultatet eller det som har skjedd. Statens vegvesen har kommer med unnskyldninger og bortforklaringer. Men det de sier er ikke sant. De er åpenbart ikke særlig fornøyd med eller stolt av dette prosjektet i Statens vegvesen heller, siden alle synes å ha gått og gjemt seg. Det vi vet er at reguleringsplanens krav om gjennomgående sykkeltrasé fra øst til vest ikke er fulgt opp og gjennomført. Tross alle forsøk på å late som noe annet: Bilistene er prioritert. Statens vegvesen, som har hatt ansvaret for prosjektet, har nok en gang og særdeles ettertrykkelig vist at de er Statens bilvegvesen. Noe må gjøres med den etaten.

Det er åpenbart at dette er en løsning for fortiden, som et slags forsøk på å gjenskape helvetet fra Rådhusplassen da E18, med ca 10 kjørefelt gikk over der. En så lite fremtidsrettet trafikkløsning kan ikke vare. Man vil måtte gjøre veldig mye på nytt for å rette opp skadene som har skjedd. Det vi vet er at dette vil komme til å koste veldig mye mer enn om man hadde gjort det ordentlige med en gang. De ansvarlige for dette prosjektet har bidratt til å skusle bort en av de store byutviklingsmulighetene, og til å kaste bort veldig mange offentlige penger ved å kjøre prosjektet i et blindspor og i grøften.

Men hvordan kunne dette skje? Det må vi få vite. Hvordan var det mulig at alle gode intensjoner forsvant underveis for å gi plass til den hellige bilen? Vi må få vite hvem som hadde ansvaret, som la premissene for beslutningene og hvem som tok avgjørelsene om å gjøre det slik. Det kan godt hende at noen hoder bør rulle i en slik prosess: Det er nødvendig å markere at de ansvarlige ikke kan gjemme seg bort, heller ikke i det offentlige — og bare vente på neste mulighet til å gjenta fadesen. De som hadde ansvaret for at det ble som det ble, må ikke få muligheten til å gjøre noe lignende igjen.

Kommunerevisjonen laget en utmerket rapport om den manglende gjennomføringen av hovedsykkelveiplanen i Oslo, og viste gjennom det at de er i stand til å utføre slike oppgaver. Kanskje kan Riksrevisjonen også gjøre noe, siden det tross alt var Statens vegvesen som hadde ansvaret for dette prosjektet. Eller man kan sette det bort til noe utenforstående. Det er i alle fall en jobb som må gjøres, og den må gjøres av noen andre enn Statens vegvesen/Vegdirektoratet. En ekstern granskning kommer til å koste. Men det blir vekslepenger sammenlignet med det man har kastet bort på å lage en ubrukelig løsning.

Fram til dette skjer, får vi håpe at mange som skal skrive masteroppgaver i satsvitenskap, byplanlegging osv ser interessante muligheter her, slik at vi får mange studier som kan belyse det som skjedde og hvordan det kunne gå så galt. Det bør også være mye interessant for gravende journalister her.

Det er også en annen lærdom å trekke av dette: Vi kan ikke stole på Statens vegvesen (men det visste vi vel fra før).