Risikalbelt å være forsker i Italia

Siste nummer av Forskerforum har en artikkel med tittelen “Når katastrofen rammar” om fem forskere som ble dømt for uaktsomt drap på 29 personer etter jordskjelvet i L’Aquila i 2009. Totalt døde 309 mennesker i dette jordskjelvet. Pårørende etter de 29 som denne saken gjaldt, mente at de døde fordi de ble værende i hjemmene sine etter å ha blitt beroliget av myndigheter og eksperter. [Foto: Wikimedia Common CC BY-SA 3.0]

At det var risiko for jordskjelv i området og at man måtte regne med at det ville komme et jordskjelv, var velkjent. Akkurat som vet at det en eller annen gang vil komme et nytt jordskjelv i California langs San Andreas forkastningen, som blant annet går gjennom San Francisco Bay området. Men ingen kan si når det kommer. Til forskerforum sier seismologiprofessor Kuvvet Atakan ved Universitetet i Bergen:

“Å spørje ein seismolog kva dag eit jordskjelv vil kome, er som å spørje ein meteorolog kva sekund den første regndropen skal falle. Jordas indre deformasjon og prosessane som leier til det, skjer svært sakte. I beste fall kan vi seie noko om sannsynet for eit stort jordskjelv i løpet av dei neste 30 åra.”

Continue reading Risikalbelt å være forsker i Italia