Det er ikke lov å sykle i fylla! UP-sjef tryner igjen

UP.-lederen i Agder og Rogaland, Øystein Krogstad, bør vernes mot seg selv og nektes å uttale seg til media. Det er ikke ofte man ser en politileder som til de grader tråkker i salaten, særlig når han sier noe om syklister. Dessuten bør en leder i Uttrykningspolitiet kunne trafikkreglene. “Det er lovlig å sykle i fylla”, sier han til NRK Rogaland. Det kan selvfølgelig hende at dette bare er nok en klønete uttalelse, og at det ikke var slik han mente det.

Den generelle regelen om kjøring og rus i veitrafikkloven § 21 første ledd, gjelder også for syklister:

 “Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.”

Men § 22 annet ledd, som blant annet inneholder promillegrensen på 0,2, gjelder bare for fører av motorkjøretøy. Og sykkel er ikke motorkjøretøy. Vi kan lese:

“UP-sjefen er samtidig klar på at det ikke er en god idé å sykle hvis du er overstadig beruset.”,

Hvis man er overstadig beruset, da er man åpenbart påvirket av alkohol på en slik måte at man ikke er skikket til å sykle på en trygg måte. Det er med andre ord ulovlig å sykle når man er overstadig beruset.