Si nei til planen for Storokrysset

Statens vegvesen har lagt fram en plan for Storokrysset. Om jeg har forstått det rett, er dette et forslag som nå skal behandles politisk i Oslo. I Osloby kan vi lese dette:

“Siden planen ikke er behandlet i Plan- og bygningsetaten, er det uklart når det blir byggestart eller hvor mye prosjektet vil koste. Ifølge kommunikasjonsdirektør Trude Isaksen tar etaten sikte på høring i midten av november.”

Planen ligger ute til høring med høringsfrist 5. januar 2015, så her må alle gode krefter trå til og si hva de mener om planen. Jeg anbefaler også å lese Kvardagssyklists utmerkede gjennomgang av planene for Storokrysset.

Oslo kommune bør så fort som mulig si nei til det som Statens vegvesen har foreslått.

Det er ingen tilrettelegging for syklister som skal over Storokrysset i retning Grefsen. På spørmål om hva syklistene som skal den veien skal gjøre, svarer planleggingsleder Åsmund Stendahl i Statens vegvesen til Osloby:

“De må sykle i blandet trafikk eller gå i fortauet.”

Merk dere navnet Åsmund Stendahl. Dukker hans navn opp i nye planer, bør alarmklokkene ringe minst like kraftig som når ordet “Miljøgate” dukker opp i kommunale planer.

På spørsmål om hvorfor man ikke har funnet noen løsning for syklsitene, svarer han til Osloby:

“Vi har ikke hatt muligheten til å øke bredden på Storo bro. Det finnes heller ikke noe mottagersystem på det kommunale vegnettet i Grefsenveien. Dette er så vidt jeg vet ikke prioritert av kommunen.”

Han sier også:

“Vi forholder oss til planen for hovedsykkelveinettet. Ring 3-ruten går under Storo bro, og fortsetter langs ring 3 i begge retninger.”

Denne Åsmund Stendahl er frekk nok til å si at han er uenig i at syklistene ikke er prioritert i planen:

“Stendahl i Statens vegvesen er ikke enig i at syklistene ikke er prioritert i planen.

– Planforslaget gir et tilbud til syklende gjennom Storokrysset som er et svært trafikkert punkt med mye fotgjengere. Syklistene vil måtte tilpasse seg omgivelsene. De sykler over et ganske komplekst punkt, det er mye omstigning mellom ulike kollektivmidler, sier han.”

Joda, de er prioritert slik Statens vegvesen pleier å prioritere syklister: Absolutt sist. Sett Åsmund Stendahl til å feie løv og luke i midtrabatter. Er det dårlig være kan ha stå inne ved makuleringsmaskinen og makulere planer som denne. Gi ansvaret for planlegging til noen som evner å tenke på syklister — noe han åpenbart ikke gjør.

Det er nok et eksempel på hovedsykkelveiplanens forbannelse: Den har aldri vært et redskap for å legge til rette for sykling, men brukes stadig som begrunnelse for ikke å gjøre noe på alle de områdene som er forsømt i hovedsykkelveiplanen.

Jeg håper de har en peis på Råhuset. Da kan de ta både hovedsykkelveiplanen og planen for Stororkrysset, og lage et fint lite høstbål i peisen. Dette er for dårlig. Kast alt sammen.

Oslo har en kjempeoppgave med å rette opp tidligere feil, og man kan ikke akkurat si at byrådet har gått på med krum hals. Det har ikke blitt mer enn litt småpirking her og der. Men skal det være håp om at Oslo en gang skal bli en god by for syklister, da må man slutte å begå stadig flere katastrofale feil. Det hjelper lite med festtaler, sykkelstrategi og luftige planer, når man sviker syklistene hver gang det kommer til praktisk politikk. Storokrysset blir nok en sykkelskandale, og vi skal ikke glemme hvem som vil ha ansvaret for den, Stian Berger Røsland, Bård Folke Fredriksen og Guri Melby. Den er i ferd med å føye seg inn i denne rekken:

 • Man har gjort Bjørvika til et bilhelvete. Byrådspartiene feiget ut når det ble spørsmål om små justeringer i Operagt for å gjøre det bare litt bedre for syklister.
 • Veg ombygging av C.J. Hambros plass så byrådet og bystyret med suveren forakt bort fra vedtatt gatebruksplan og hovedsykkelveiplan, og prioriterte parkering. Og dermed gjorde man det enda vanskeligere å få til en god løsning i sentrum.
 • I Ruseløkkeveien vedtok man å omregulere fra sykkelvei til gågate i det som ville ha vært en utmerket sykkelforbindelse mot “Tour de Finance-traseen”. Byrådet feilinformerte i den saken bystyret, og hevdet at det ikke hadde vært sykkelvei der.
 • Han Nielsens Hauges gt ble bygget om, uten at man gjorde noe for å legge til rette for syklister — en en gate som er en viktig forbindelse mellom Sinsen og Sandaker/Bjølsen/Sagene.
 • Man har skuslet bort muligheten til å lage gode sykkelforhold i Dag Hammarskjølds vei, etter at hovedveien ble lagt i tunnel. Likevel har man prioritert bilister fremfor syklister.
 • Og nå skal man altså gjøre det håpløst å sykle over Storokrysset.

Hvis ansvarlige politikere i Oslo skal beholde det lille de måtte ha igjen av troverdighet, sender de Storoplanen tilbake til Statens vegvesen med klar melding om at det er ikke slik man kan planlegge i Oslo.

En påminnelse til byrådspolitikerne: Det er kommunevalg høsten 2015. Arbiederpartiet har sagt at de vil satse på sykkel. Min tillit til Arbeiderpartiet er på dette området begrenset, særlig når man ser på hvor lite de gjorde for syklister i de åtte årene de satt i regjering, og hvordan de har forsømt syklister på nasjonalt nivå i alle de årene de har sittet med regjereringsmakt – i 30 av de 40 årene som det er verdt å ta med når man skal vurdere (forsømt) sykkelpolitikk. Men om det sittende byrådet ikke stanser planene for Storokrysset, da får i alle fall ingen av byrådspartiene min stemme i september. Da er det bedre at noen andre rykker inn og får kastet skjellettene ut av skapene i byrådskontorene. Det kan umulig bli verre.

Vi får jevnlig høre at man i Oslo prioriterer kollektivtrafikk, fotgjengere og syklister først, deretter nyttetrafikk og til slutt privatbil. Vi blir stadig minnet om at dette er prioriteringene på festtalenivå, og at det ikke gjelder når det kommer til praktisk politikk.

Statens vegvesen angir på sine nettsider om prosjektet prioriteringene i Storokrysset slik:

Prosjektets hovedmålsettinger er:

 • Ivareta og bedre trafikksikkerheten i kollektivknutepunktet
 • Bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken
 • Logiske gangruter ved omstigning

Deretter er prioriteringene som følger:

 • Myke trafikanter (fotgjengertilbud) i kollektivknutepunkte

 • Kollektivtrafikk   A) Fremkommelighet for trikk  B) Fremkommelighet for buss

 • Sykkeltilbud

 • Næringstransport

 • Biltrafikk

Dette er frekk og bedriten løgn fra Statens vegvesen.

Jeg minner også om at denne planleggingsleder Åsmund Stendahl  er frekk nok til å si at syklister er prioritert i planene for Storokrysset. Men en slik uttalelse skriker han i realiteten kjempehøyt: “Jeg er inkompetent, og skulle aldri ha hatt noe ansvar for å planegge et prosjekt som dette!”. Så sørg for å gi ham avløsning.

Man må vel tolke dette slik at “bedre trafikksikkerhet”, som angis som prioritet 1, for vegvesenet i virkeligheten betyr bedret fremkommelighet for bilister. Det er i alle fall den eneste måten man kan (bort)forklare at biltrafikken er prioritert langt foran syklister.

En elementær innføring i hva prioritering betyr: En sortering etter viktighet og hva som skal gjøres først. Prioriterer man syklister før bilister, da planlegger man først en god løsning for syklister. Hvis det er plass igjen, kan man la bilistene få noe. Om nødvendig får man kreve at folk går ut av bilene og dytter dem.

Det er helt åpenbart at Statens vegvesen ikke har prioritert sykkel. Man har startet med to rundkjøringer, rundkjøringer som generelt er en dårlig løsning for syklister — særlig når man lager dem så dårlig som man gjør i Norge.

Storokrysset02Så har man to kjørefelt i hver retning over broen. Hvorfor det? For folkene i Statens vegvesen er det åpenbart utenkelig at en av de hellige bilene skal måtte stå bak en av de andre hellige bilene om de skal svinge. Selvsagt må man ha et eget kjørefelt for de som skal svinge. Det er tross alt Statens bilvegvesen som planlegger. Dessverre ble det ikke plass igjen til syklister. Det blir gjerne ikke det når Statens bilvegvesen planlegger.

“Dessuten ønsket vi heller ikke å ha syklister gjennom rundkjøringen i Vitaminveien med så mange trafikantgrupper, trikk og buss.”,

sa Åsmund Stendahl til Osloby. Men biler vil han ha gjennom rundkjøringen. Likevel er han frekk nok til å si at syklister er prioritert. “Men vi vil ikke ha syklister gjennom rundkjøringen.” Hvis syklister er prioritert og du ikke får dem gjennom din elskede rundkjøring, da er det bare å innse at konseptet med rundkjøring her er feil.  Stryk igjen for Åsmund Stendahl.

“På Storo bro har vi bussholdeplass og to gangfelt som ville opphevet et eventuelt sykkelfelt. ” sier Åsmund Stendahl.

Gangfeltene er som andre gangfelt, hvor man må slippe fotgjengere over. De kan umulig representere noe stort problem her.

Det er også vanskelig å se hvorfor bussholdeplassen ikke kan legges samme sted som trikkeholdeplassen.  Det er én bussrute som går over Storokrysset: Buss 56 fra Nydalen til Solemskogen. Det går tre busser i timen i hver retning i rushtiden, og to busser i timen resten av dagen. Mange steder i byen er det felles trikk- og bussholdeplass. Vi har det f.eks. i Henrik Ibsens gt og i Trondheimsveien, hvor det går langt flere busser enn over Storokrysset. Det er kanskje ideelt, men også der må man inngå noen kompromisser for å få plass til syklister.

Flytt bussholdeplassen sammen med trikkeholdeplassen, og fjern ett kjørefelt i hver retning. Da er det mer enn nok av plass til gode sykkelløsninger. Det vil sikkert gi litt mer kø av biler som kommer opp Grefsenveien og skal inn i Storokrysset. Men hva så? God fremkommelighet for bilister på et sted som dette er ikke noe mål, snarere tvert i mot. Bilistene kan stå i kø til de innser at det er finnes bedre måter å reise på. Det må være et fysisk skille som hindrer bilister i å bruke sykkelvei som svingfelt, ellers vil de være blokkert av biler en stor del av tiden. Mange Oslobilister er dessverre ganske trege i oppfattelsen, og forstår ikke at de ikke har noe å gjøre i områder avsatt til syklister.

Sannheten er at Oslo prioriterer privatbilister foran syklister, også i det som påstås å være et hovedsykkelveinett. Hadde det vært snev av sannhet i det politikerne påstår er prioriteringene, hadde f.eks. all gateparkering vært fjerne fra hovedsykkelveinettet for lenge siden. Man setter til og med ut ladestasjoner for el-bil i hovedsykkelveinettet, for dermed å gjøre det enda vanskeligere å legge til rette for sykkel. Skulle likt å høre hvordan man kan forklare at det er å prioritere syklister. Det politiske flertallet i Oslo prioriterer bilistene når det kommer til praktisk politikk, uansett hva de sier i festtaler.

Det som også er åpenbart, er at Statens vegvesen prioriterer bilister. Vi har sett det i Bjørvika, i Dag Hammarkjølds vei og nå på Storo. Hele denne saken er også en ubehagelig påminnelse om at vi som syklister ikke kan ha noen tillit til Statens vegvesen.

Byrådets politikk overfor syklister har stort sett vært svik, svik og atter svik. Dere har ikke mye troverdighet igjen å miste. Skal dere redde de siste stumpene, og vise at det å prioritere syklister ikke bare er noe som er forbeholdt festtaler, da sier dere nei til den foreslåtte løsningen for Storokrysset.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.