Missing link: Thor Olsens gt, Fredensborgveien og Nordregate

Thor Olsens gt går mellom Fredensborgveien og krysset Ullevålsveien / Akersgt. Det var her jeg første gang støtte på Oslopolitikernes newspeak “miljøgate”. Det var her vi lærte at “miljøgate” på oslopolitikersk betyr vei med gjennomkjøring, noen trær, pyntede (og dermed ekstra dyre) parkeringsplasser og null tilrettelegging for syklister. Det var etter å ha sett hva resultatet ble i denne “miljøgaten” at mitt “overvåkingssystem” ble programmert til å gi alarm hver gang ordet “miljøgate”, eller ordene “miljøkvalitet” dukker opp i forbindelse med veiprosjekter i Oslo.

For å bedre forholdene i Thor Olsens gt og begrense gjennomkjøringen, foreslo Vegvesenet, som da var fagetat, i 1995 å stenge gaten for gjennomkjøring. Men bystyreflertallet gikk mot fagetaten og ville ikke stenge. 1995 var det året AP/SV + Rødt tapte flertallet i Oslo til H + FrP. Om denne saken ble avgjort før eller etter dette valget, vet jeg ikke. Så jeg vet ikke hvem som utgjorde flertallet den gangen. 19-20 år etter bør det uansett være på tide å rette opp den feilen.

Continue reading Missing link: Thor Olsens gt, Fredensborgveien og Nordregate

Gjør Grünerløkka til gang- og sykkelprioritert bydel. Steng området for gjennomkjøring

Bydel Grünerløkka vil ha flere på to hjul. Det er viktig å satse på sykkel på Grünerløkka. I den reisevaneundersøkelsen som ble gjort i forbindelse med utarbeiding av ny sykkelstrategi, var Grünerløkka den bydelen med høyest sykkelandel – 15% av reisene skjer på sykkel. Her er det også en høy andel kvinner som sykler. Man må satse på de steder hvor folk sykler, og satse på å gjøre det enda bedre der. Så får man tro at det vil ha smitteeffekt.

Det er bare 29,7% av husstandene på Grünerløkka som disponerer bil, mens 51,1% av flerpersonshusholdninger med barn disponerer bil. Så tilrettelegging for bil, inkuldert parkering på fellesarealer, er en tilrettelegging for et mindretall på flertallets bekostning.

Sykkeldirektør Rune Gjøs sier at de skal få mange ønsker oppfylt, og lister opp røde sykkelfelt, sykkelbokser osv.

Men disse tiltakene blir nærmest for kosmetikk å regne. Man må foreta mer grunnleggende grep. Og man må ikke minst gjennomføre tiltak som har det klare mål å redusere biltrafikken — noe som byrdået, eller først og fremst Høyre, ikke har vært villig til å sette på dagsorden. I praksis betyr det at man må få dårligere fremkommelighet og færre parkeringsmuligheter for privatbiler, og ikke minst en høyere pris for å kjøre inn i byen. Tilgjengelighet med bil er OK, men ikke fremkommelighet.

Continue reading Gjør Grünerløkka til gang- og sykkelprioritert bydel. Steng området for gjennomkjøring

Kan hovedsykkelveiplanen gjennomføres?

Valgkampen er i gang, og sykkel ser ut til å bli et viktig tema i valgkampen. Arbeiderpartiet har sagt at de vil vinne Oslo ved å fri til syklistene.  Det er bra om sykkel blir viktig i valgkampen, og dermed flyttes høyere opp på den politiske agendaen. Det var på tide! “Har du abdisert, Stian?” spør Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Raymond Johansen og kritiserer byrådsleder Stian Berger Røsland for at hovedsykkelveinettet ikke har blitt bygget. Og byrådsleder Stian Berger Røsland svarer med at “Retorikk gir ingen sykkelvei”. For egen del vil jeg si at begge har rett. Stian Berger Røsland er så usynlig på dette område at man kan godt si at han har abdisert. Skal noe bli gjennomført, kreves politisk lederskap fra toppnivå. Det har vi ikke sett her. På den annen side: Er det noe man har sett mer enn nok av i Oslos “sykkelsatsing”, så er det retorikk.

Når Arbeiderpartiet vil satse så mye på sykkel, bør det i alle ikke være noe problem å få vedtatt en ny og mer offensiv sykkelstrategi i Oslo. Så kan eventuelt Feilstegspartiet sitte og furte for seg selv i eksoståken, og se om de kan finne en offerrolle også i den saken.

Hovedsykkelveinettet kunne selvsagt ha vært fullført for lenge siden. Grunnen til at det ikke har blitt gjennomført er manglende politisk vilje og manglende politisk lederskap. I dag er det Stian Berger Røsland som viderefører Høyres manglende evne og vilje til å satse på sykkel, og som ikke viser det lederskap som skal til for å gi syklister gode forhold i Oslo. Men Raymond Johansen har vært samferdselsbyråd i Oslo, og han ga heller ikke byens syklister stor å glede seg over. Han viste heller ikke særlig vilje til å bedre forholdene for syklister sist han hadde muligheten.

Continue reading Kan hovedsykkelveiplanen gjennomføres?

Når skal Statens vegvesen be om anbud på en god sykkelløsning i Bjørvika?

Nå skal sykkelfellene ut på anbud, melder Osloby. 42 feil, ofte feil som først og fremst er symptomer på hjernedød planlegging hvor syklister ikke har blitt behandlet seriøst, skal rettes opp. Det er bra at det gjøres. Men det er stort sett småtteri.

Det er en ganske fattig trøst at Statens vegvesen vil rette opp dette, så lenge de fortsetter å begå nye kardinalfeil, og synes ute av stand til å erkjenne sine feil.

Det vi trenger å høre fra Statens vegvensen er omtrent dette: Continue reading Når skal Statens vegvesen be om anbud på en god sykkelløsning i Bjørvika?

Handelstandens drømmegater

Handelstanden og gårdeiere tviholder på at byen må ha biltrafikk og gateparkering.  Det verste er visst at det legges til rette for sykkel, for syklister sykler bare forbi og ser ikker butikkene, mens alle bilister parkerer og bidrar til liv. Når gateparkering forsvinner forsvinner kundene sier de. Det svirrer rundt med tall om handelstanden taper 1 mill for hver parkeringsplass som forsvinner. Som vanlig dokumenterte de ikke noe, de pleier ikke gjøre det.

“Men vi må ikke glemme at gateparering er viktige elementer i en levende by”,

sier Morten Sandberg i hovedorganisasjonen Virke til Aftenposten/Osloby (finner den bare i papirutgaven). Dette er en vandring i noen av de levende gatene som handelstanden og Morten Sandberg i Virke liker stå godt, og noen stendøde gater. Jeg har tidligere besøkt handelsstandens og gårdeiernes drømmeplass, Fridtjof Nansens plass, så jeg skal ikke innom der denne gangen. Continue reading Handelstandens drømmegater