Missing link: Thor Olsens gt, Fredensborgveien og Nordregate

Thor Olsens gt går mellom Fredensborgveien og krysset Ullevålsveien / Akersgt. Det var her jeg første gang støtte på Oslopolitikernes newspeak “miljøgate”. Det var her vi lærte at “miljøgate” på oslopolitikersk betyr vei med gjennomkjøring, noen trær, pyntede (og dermed ekstra dyre) parkeringsplasser og null tilrettelegging for syklister. Det var etter å ha sett hva resultatet ble i denne “miljøgaten” at mitt “overvåkingssystem” ble programmert til å gi alarm hver gang ordet “miljøgate”, eller ordene “miljøkvalitet” dukker opp i forbindelse med veiprosjekter i Oslo.

For å bedre forholdene i Thor Olsens gt og begrense gjennomkjøringen, foreslo Vegvesenet, som da var fagetat, i 1995 å stenge gaten for gjennomkjøring. Men bystyreflertallet gikk mot fagetaten og ville ikke stenge. 1995 var det året AP/SV + Rødt tapte flertallet i Oslo til H + FrP. Om denne saken ble avgjort før eller etter dette valget, vet jeg ikke. Så jeg vet ikke hvem som utgjorde flertallet den gangen. 19-20 år etter bør det uansett være på tide å rette opp den feilen.

Parkeringslommer, med brosten og noen spredte trær mellom parkeringsplassene, det har man funnet plass til. Ekstra dyre parkeringsplasser og en håndfull trær gir gatene “miljøkvalitet” og gjør at det i Oslopolitikernes nytale kalles “miljøgater”. Syklister prioriteres bare i festtaler, ikke i praktisk politikk. Så noen tilrettelegging for syklister, det har man ikke funnet plass til. Etter at de hellige bilene hadde fått sitt, var det vil ikke plass igjen — slik at oslopolitkere kan fortsette med tullpratet sitt om “trange gater”.

WIMG_4361_DxOEn gang var dette en ganske praktisk rute, sett med bilistøyne. Jeg har kjørt den mange ganger selv, f.eks. for å fortsette St. Olavs gt inn mot sentrum, alternativt ned Akersgt mot den delen  av sentrum. Men St Olavs gt er nå enveiskjørt slik at man ikke kan fortsette den veien. Og uansett er at både St. Olavs gt og Universitetsgt stengt ved Pilestredet, så det er ikke noe poeng å kjøre motsatt vei heller. Akersgt er stengt ved Hammersborgtunnelen, og lite tyder på at det igjen blir gjennomkjøring med bil gjennom regjeringskvartalet. At man kan kjøre Fredensborgveien om man vil svinge inn Grubbegt er heller ikke noe poeng, siden Grubbegt er stengt. Hele trafikkabalen må legges på nytt når det skal bygges nytt regjeringskvartal.

Kommer man inn mot sentrum i Thor Olsens gt kan man kjøre ned til Hammersborgtunnelen, man kan kjøre en omvei ned til Ring 1 (Pilestredet), som uansett er den veien som kommer gjennom Hammersborgtunnelen. Og man kan kjøre langs Vår frelsers gravlund til man kommer opp til Waldemar Thranes gt. Selv om man skulle ønske å legge til rette for å kjøre bil inn til sentrum (noe man ikke bør gjøre), så har veien gjennom Fredensborgveien og Thor Olsens gt ingen betydning. Man havner bare inn i en trafikkmessig bakevje.

I dag fremstår det som fullstendig meningsløst å la Thor Olsens gt være gjennomkjøringsvei for biler. Det denne byen virkelig mangler, er gode sykkelforbindelser mellom øst og vest. Bjørvika er en mulighet som Statens vegvesen har ødelagt, og det går nok noen år før man får rettet opp de feilene man har gjort der.

Torggt er ikke så verst, og man kan i det minste krysse Akerselven i fortsettelsen av denne, selv om veien videre derfra ikke er stort å skryte av. Kanskje kommer det noe langs Ring 2, det har i alle fall blitt lovet. Ellers må man opp til Nydalen og Ring 3 for å finne øst/vest-forbindelser som i alle fall i noen grad er tilrettelagt for sykling. Det er for dårlig. Det er et åpnebart behov for bedre forbindelse mellom Grünerløkka og andre deler av indre Oslo øst og sentrum.

Syklister og fotgjengere må prioriteres. Det må finnes en løsning for varelevering, men det kan ikke være gateparkering.

Linjen Nordregt – Fredensborgveien – Thor Olsens gt og videre St Olavs gate og Universitetsgt vil gi en fin forbindelse mellom Grünerløkka og sentrum vest. I sentrum må det også ryddes opp, slik at denne linjen kobles sammen med det som må komme over Rådhusplassen. Man må også få ryddet opp i Akersgata, slik at det kan bli en god sykkelforbindelse fra VG-huset til Kontraskjæret. Det får være grenser for hvor lenge Anders Behring Breivik skal få legge premissene for byutviklingen.

[mappress mapid=”71″]

Nordregt gir god forbindelse for å fortsette mot Sofienberg, Tøyen m.m. Så denne linjen kan bety ganske mye. Grünerløkka er i dag den bydelen som har størst sykkelandel. En bedre forbindelse mot sentrum kan bidra til å gjøre den enda bedre.

Vi ser alt for ofte at næringsdrivende som holder til langs en veistrekning protesterer mot tilrettelegging for sykkel. Handelstanden og gårdeierne henger fast i 60-tallets tro på at biler er byens frelse og at man må kunne kjøre bil og parkere over alt, og sliter med bakrusen hvor man tviholder på drømmen om at kundene vil nok komme kjørende tilbake om det bare blir enda fler parkeringsplasser i byen. Som om de tror at folk kommer til byen for å oppleve parkeringsplasser. Langs den linjen som omtales her, finner vi blant annet disse virksomhetene:

WIMG_6112_DxOOslovelo selger gamle og nye sykler, sykkeldeler, tilbyr kurs i å mekke sykkel, plass i sykkelverksted hvor folk selv kan fikse sine sykler, og har som mål å bidra til sykkelkulturen i Oslo. De holder til i Nordregt, og vil nok mer enn gjerne hilse velkommen en bedre tilrettelegging for sykling både i Nordre gt og andre steder i byen.

WIMG_6138_DxOWIMG_3068_DxODapper har den noe spesielle kombinasjonen av sykler og barbering. Butikken ligger til Nordregt. Rundt hjørnet, i Markveien, har de verksted og sykkelutsalg. De selger særlig klassiske bysykler, slike som man gjerne ser i mer sykkelvennlige byer enn Oslo, men som vi heldigvis begynner å se flere av her også. Og de har noen klassiske racermodeller.

Å kalle et sykkelverksted for “Krankenhaus” er et tilnærmet genialt navnevalg.

Dapper konkurrerer ikke om å ha de billigste syklene. Men vil du ha en kvalitetssykkel med stil og personlighet, da er dette et sted å gå. Og siden syklene kommer med det utstyret man må ha, men som ofte selges som tilleggsutstyr når man kjøper andre sykler, blir ikke prisdifferansen så stor som annonsert pris kan gi inntrykk av.

WIMG_3077_DxOOm jeg har forstått det rett, er Christiania Sykkelverksted en slags videreføring av Glåmdal sykkelverksted. Innehaveren, Jan Erik Gustavsen, var tidligere mekaniker for sykkellaget Glåmdal, men Christiania Sykkelverksted har ingen direkte tilknytning til Glåmdal sykkelklubb.

WIMG_3021_DxOJeg tror ikke noen av disse vil protestere mot bedre tilrettelegging for sykling, og at gjennomkjørende bilister og parkeringsplasser i gaten blir borte.

Innehaveren av Christiania Sykkelverksted, Jan Erik Gustavsen, sier i boken “Mitt Oslo”:

“Sjappa åpnet jeg her fordi det var så bra gjennomstrømning ned til sentrum, og mye hyggelige folk.”

Det var neppe gjennomstrømningen av biler han tenkte på. Det er vel heller ikke de som kjører forbi i bil han sikter til som “mye hyggelige folk”.

Det er neppe tilfeldig at virksomheter som Oslovelo, Dapper og Christiania Sykkelverksted har etablert seg langs den traséen som omtales her. De har plassert seg langs det som peker seg ut som en åpenbar sykkeltrasé fra Grünerløkka mot sentrum. Det eneste som mangler er at byens politikere tar til fornuft og sørger for at dette blir en god sykkelrute, med god tilrettelegging og langt mindre biltrafikk enn i dag.

I EU er det skapt 650.000 sykkelrelaterte arbeidsplasser. Noe tall for Norge og Oslo har jeg ikke, og de finnes sikkert heller ikke. Statistikk forteller gjerne om hvordan tilstanden var, ikke hvordan den er. Ikke bare fordi det nødvendigvis må være historiske tall som statistikken viser, selv om det kan være den helt nære historie. Men det tar ofte for lang tid før de som lager statistikker begynner å hente inn tall som reflekterer nyere trender.

Men skal denne type virksomheter øke og det skal bli flere arbeidsplasser i denne sektoren, må markedet utvikles. Det legges til rette for at folk sykler.

Og bare for å understreke det selvsagte: Disse virksomhetene og arbeidsplassene er minst like viktige og verdifulle, og langt mer fremtidsrettet enn blomsterbutikker som satser på å selge blomster til folk som parkerer bilene sine i Thereses gate.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.