Shared space

En del planleggere og politikere har forelsket seg i konseptet “shared space” i byplanleggingen. Tanken er at om man fjerner all oppmerking som skiller ulike trafikkanter, så vil trafikkantene tilpasse seg hverandre i en slags harmonisk samhandling.

Det finnes alt for mye shared space i Norge. Enhver landevei uten fortau eller annen tilrettelegging for gående, og uten tilrettelegging for syklister, er “shared space”. Det er ikke mye harmonisk samhandling å se på slike veier. Det er vel slike steder det er farligst å ferdes for myke trafikkanter.

Continue reading Shared space

Ytringsfrihet og krenkelser

[Jeg sendte denne til Aftenposten, men de ville ikke bruke plass på den, så derfor kommer den her i stedet.]

Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi og rett i et demokratisk samfunn. Ytringsfriheten er ikke absolutt, slik flere politikere i dag finner det opportunt å påstå. Men begrensningene skal være ”nødvendige i et demokratisk samfunn”, som det heter i Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 10.

Retten til å krenke er en viktig del av ytringsfriheten, selv om den heller ikke er absolutt. Men at retten er viktig, betyr ikke at det er viktig at noen krenkes. Graden av ytringsfrihet måles ikke i hvor mange som vil krenke muslimer eller andre. Retten til å krenke er viktig fordi kritikk lett kan bli omdefinert til krenkelser av de som ikke liker den. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at kritikere har blitt forfulgt og dømt fordi de angivelig har krenket statsoverhoder, religion og religiøse lederskikkelser, osv. Det er denne retten til kritikk som er viktig, og da får vi ta krenkelsene med på kjøpet.

Continue reading Ytringsfrihet og krenkelser

Høyre er fortsatt ikke et parti for syklister

Oslo Høyre har lagt fram utkast til kommunevalgprogram for perioden 2015-2019. Jeg har begrenset meg til å lese det som er relevant for syklister som syklister. Det vil si det som gjelder samferdsel.

For å hoppe til konklusjonen, som jeg også har satt i overskriften: Høyre er fortsatt ikke et parti for syklister. Begrunnelsen for hvorfor jeg mener det, kommer nedenfor.

Oslo har vært dominerende i Oslopolitikken de siste 50 årene. I de snart 30 årene Oslo har hatt et byråd, har Høyre hatt byrådsleder nesten hele tiden, bortsett fra en periode på fem år på 1990-tallet. Høyre har derfor hovedansvaret for tingenes elendige tilstand når det gjelder sykkelforhold i Oslo. Det er mot dette bakteppet vi må lese Høyres programutkast. Høyre er i den samme situasjonen som den såkalt “rød-grønne” regjeringen var i, etter valget i 2013: Alle løfter om hva man vil gjøre, kan pareres med at dette har dere lenge vært i posisjon til å gjøre, så hvorfor er det ikke gjort før?

Continue reading Høyre er fortsatt ikke et parti for syklister

Ytringsfrihetshyklerne i FrP

Det er litt vanskelig å si at Siv Jensen er høy og mørk. Og hun er i alle fall ikke Charlie. Men hun prøver i alle fall å være høy og mørk når hun sier at Ytringsfriheten er absolutt. Men Siv Jensen og FrP er opportunister, som de alltid har vært, og prøver å skåre noen billige poenger ved å kritisere Jonas Gahr Støre. Jonas Gahr Støre kunne med fordel ha uttrykt seg tydeligere. Han begynner å ligne mer og mer på Gro Harlem Brundtland når han vikler seg inn i stadig fler innskutte bisetninger. Men i dag å gå hardt ut mot noe Jonas Gahr Støre sa i 2006, det blir bare dumt. Men å opptre og uttale seg dumt, er også helt i FrPs tradisjon.

Nå kan det se ut som om Siv Jensen mener at ytringsfrihet bare dreier seg om retten til å komme med blasfemiske ytringer, fortrinnsvis mot Islam. Når det gjelder ytringer som muslimer oppfatter som blasfemiske, kan det se ut som om hun mener det ikke bare er en rett, men også en plikt å komme med blasfemiske ytringer.

Continue reading Ytringsfrihetshyklerne i FrP

Skal dere ødelegge en av de få fungerende sykkelruter i sentrum, @byraadslederen @FolkeFredriksen @Gurimelby ?

Akershuskaia er deler av veien gravd opp. Det er satt opp noen informasjonsbannere. Som vanlig er de lite informative. Og jeg klarer ikke så se en eneste sykkel på noen av illustrasjonsbildene.

WIMG_9617_DxOSlikt gjør meg bekymret. Veien rundt Akershuskaia og Vippetangen er de facto hovedsykkelvei mellom katastrofeområde Rådhusplassen og katastrofeområde Bjørvika. WIMG_3233_DxO Continue reading Skal dere ødelegge en av de få fungerende sykkelruter i sentrum, @byraadslederen @FolkeFredriksen @Gurimelby ?

Charlie og opphavsretten – bruk av (andres) bilder i nyhetsdekning

Etter drapene på medarbeidere i det franske tidsskriftet Charlie Hebdo, har mange av bladets bilder blitt gjengitt i media verden over.  Jeg har selv brukt et par tegninger fra Charlie Hebdo, og noen andre tegninger, i min kommentar Charlie og oss andre.

Charlie Hebdo-saken er først og fremst en sak om ytringsfrihet. Tar vi med terroraksjonen mot det jødiske supermarkedet i Paris, blir det også en sak om antisemittisme. Dette er det viktigste.

Men jeg lar sjelden muligheten til å kommentere noen opphavsrettsspørsmål med utgangspunkt i aktuelle saker gå fra meg. Derfor spørsmålet: Kan vi nå fritt gjengi tegninger fra Charlie Hebdoe (og andre publikasjoner)? De spres over hele verden, men jeg begrenser meg til det som gjelder i Norge.

Continue reading Charlie og opphavsretten – bruk av (andres) bilder i nyhetsdekning

Charlie og oss andre

Charlie_Hebdo_Tout_est_pardonnéJeg er ikke Charlie. Jeg mangler det mot som redaksjonen og tegnerne i Charlie Hebdo har vist. Jeg er ikke så redd for å si hva jeg mener, ei heller for å provosere om jeg finner det hensiktsmessig. Men jeg er nok ikke villig til å risikere livet for det. “Det er bedre å dø stående enn å leve på knærne”, skal en av folkene i Charlie Hebdo ha sagt (jeg husker ikke hvem av dem). Dessuten er jeg en dårlig tegner.

Jeg ser heller ingen grunn til å provosere bare for å provosere. Men selv om jeg ikke velger den formen, så har andre full rett til å gjøre det. Jeg har lest Charlie Hebdo fra tid til annen, men ikke jevnlig. Bladet er ikke helt min stil. Men som en slags solidaritetshandling har jeg nå tegnet abonnement på Charlie Hebdo.

Continue reading Charlie og oss andre

Idiotløsninger i Kirkeveien

Oslo kan by på mange idiotiske trafikkløsninger. Å kåre den dummeste vil være umulig.. Det er for mange kandidater og konkurransen ville bli for hard. Men Kirkeveien mellom Middelthuns gt og Sørkedalsveien/Majorstuveien ville ha vært en finalekandidat.

[mappress mapid=”82″]

Oslo har som kjent i alt for mange år vært styrt av politikere for hvem bilen er hellig, og som har ment at noe av det viktigste man kan bruke fellesareal til, er parkering av biler. Deres kjærlighet til bilen og tilbedelse gjennom å tilby bilistene parkeringsplasser har vært en av de viktigste hindringene mot å realisere den lenge resirkulerte, men aldri realiserte hovedsykkelveiplanen.

Continue reading Idiotløsninger i Kirkeveien

Holmenkollbakken er ikke beskyttet

Audi har laget en reklame hvor de har brukt et manipulert bilde av Holmenkollbakken. “De har ingen rett til å misbruke «Kollen» slik”, sier Steinar Eidaker i Skiforeningen til NRK.no, og vi kan lure på med hvilken rett han sier det, eller mer presist: Hva slags rett han mener å påberope seg. Eidaker sier også følgende:

“Dette er veldig spesielt. Selv om de er offisiell FIS-sponsor har de ingen rett til å misbruke «Kollen» slik.”

Det er helt greit at Skiforeningen ikke liker dette. Vi står alle fritt til å like og mislike hva vi vil. Audi legger seg langflate, kan vi lese, noe det ikke er noen grunn til at de skal gjøre.

Continue reading Holmenkollbakken er ikke beskyttet

NHO og Kristin Skogen Lund har glemt sykkel

NHO-sjef Kristin Skogen Lund har skrevet kronikken Fem grep for en utslippsfri transportsektor. De fem grepene er:

  • Gjennomfør kollektivløftet nå
  • Bygg smartere og tettere
  • Bruk markedsinsentivene
  • Grønne innkjøp
  • Godset må på skinner

Jeg er enig i det meste. Men det mangler i alle fall et sjette grep: Legg til rette for sykling. Alt som sies om sykling er dette, under punktet om å gjennomføre kollektivløftet:

“Et bærekraftig samfunn krever at kollektivtransporten – sammen med sykkel og gange – tar fremtidig vekst i personreiser i byområdene.”

Man man ikke si at det er en særlig offensiv uttalelse. Det står ikke noe om hva NHO mener må gjøres for å oppnå at flere skal velge sykkel. Man må stille krav om at det bygges god infrastruktur for sykling.

Continue reading NHO og Kristin Skogen Lund har glemt sykkel