NHO og Kristin Skogen Lund har glemt sykkel

NHO-sjef Kristin Skogen Lund har skrevet kronikken Fem grep for en utslippsfri transportsektor. De fem grepene er:

  • Gjennomfør kollektivløftet nå
  • Bygg smartere og tettere
  • Bruk markedsinsentivene
  • Grønne innkjøp
  • Godset må på skinner

Jeg er enig i det meste. Men det mangler i alle fall et sjette grep: Legg til rette for sykling. Alt som sies om sykling er dette, under punktet om å gjennomføre kollektivløftet:

“Et bærekraftig samfunn krever at kollektivtransporten – sammen med sykkel og gange – tar fremtidig vekst i personreiser i byområdene.”

Man man ikke si at det er en særlig offensiv uttalelse. Det står ikke noe om hva NHO mener må gjøres for å oppnå at flere skal velge sykkel. Man må stille krav om at det bygges god infrastruktur for sykling.

Continue reading NHO og Kristin Skogen Lund har glemt sykkel