Holmenkollbakken er ikke beskyttet

Audi har laget en rekla­me hvor de har brukt et mani­pu­lert bil­de av Hol­men­koll­bak­ken. “De har ingen rett til å mis­bru­ke «Kol­len» slik”, sier Steinar Eid­a­ker i Ski­for­enin­gen til NRK.no, og vi kan lure på med hvil­ken rett han sier det, eller mer pre­sist: Hva slags rett han mener å påbe­ro­pe seg. Eid­a­ker sier også følgende:

Det­te er vel­dig spe­si­elt. Selv om de er offi­si­ell FIS-spon­sor har de ingen rett til å mis­bru­ke «Kol­len» slik.”

Det er helt greit at Ski­for­enin­gen ikke liker det­te. Vi står alle fritt til å like og mis­li­ke hva vi vil. Audi leg­ger seg lang­fla­te, kan vi lese, noe det ikke er noen grunn til at de skal gjøre.

Con­ti­nue read­ing Hol­men­koll­bak­ken er ikke beskyt­tet