Holmenkollbakken er ikke beskyttet

Audi har laget en reklame hvor de har brukt et manipulert bilde av Holmenkollbakken. “De har ingen rett til å misbruke «Kollen» slik”, sier Steinar Eidaker i Skiforeningen til NRK.no, og vi kan lure på med hvilken rett han sier det, eller mer presist: Hva slags rett han mener å påberope seg. Eidaker sier også følgende:

“Dette er veldig spesielt. Selv om de er offisiell FIS-sponsor har de ingen rett til å misbruke «Kollen» slik.”

Det er helt greit at Skiforeningen ikke liker dette. Vi står alle fritt til å like og mislike hva vi vil. Audi legger seg langflate, kan vi lese, noe det ikke er noen grunn til at de skal gjøre.

Men hva er det Audi misbruker her? Nå er vi vant med at idretten anser seg hevet over samfunnet, og lever i en misforstått tro på at deres egne “lover” (som er vedtekter, ikke lover) står over samfunnets vanlige lover. Noen vil kanskje huske at Friidrettsforbundet ville nekte gjennomføringen av Holmestrand Maraton, fordi de under henvisning til egne “lover” mente å ha enerett til å arrangere slikt. Nå ble Friidrettsforbundet her irettesatt av Idrettsforbundet, som innså at idrettens “lovverk” ikke gjelder for private arrangementer.

Holmenkollbakken er ikke beskyttet. I åndsverkloven § 24 tredje ledd, står det:

“Byggverk kan fritt avbildes.”

Hvem som eier bygget, spiller ingen rolle. Man trenger ikke samtykke fra eier for å avbilde et byggverk. Holmenkollbakken må i denne sammenheng regnes som byggverk. Alle kan fritt avbilde det, fremstille eksemplar av bildene og gjøre dem tilgjengelig for allmennheten. Det innbefatter også at man fritt kan bruke bilder av byggverk i reklame. Her må Holmekollbakken behandles på lik linje med Operabygget, Slottet, Stortinget, Akershus festning og andre kjente byggverk.

Hva Skiforeningen påberoper seg her, ut over idrettens selvhøytidelighet og oppblåste selvbilde, er det vanskelig å se. Det eneste grunnlaget som jeg kan klare å tenke meg, er at Audi som sponsor har skrevet under en avtale som begrenser deres ytringsfrihet, i retning av at man ikke skal kunne avbilde idrettsfolk eller idrettsanlegg uten samtykke. Det er i så fall en høy pris å betale for å få lov til å gi penger til det internasjonale skiforbundet.

Som sagt ser vi ofte at idretten lever i sin egen verden, som de anser hevet over resten av samfunnet og samfunnets lover. At IOC oppfatter seg som høyet hevet over alle, bør ikke overraske noen, heller ikke at de vil ha enerett til bilder av olympiske idrettsanlegg. Vi vet også at ytringsfrihet er et ukjent og uønsket fremmedord i idretten. Idretten vil ha kontroll med hvilke bilder som vises og hva som sies, og man tåler ikke kritikk — i alle fall ikke fra utøvere m.m.