Idiotløsninger i Kirkeveien

Oslo kan by på mange idiotiske trafikkløsninger. Å kåre den dummeste vil være umulig.. Det er for mange kandidater og konkurransen ville bli for hard. Men Kirkeveien mellom Middelthuns gt og Sørkedalsveien/Majorstuveien ville ha vært en finalekandidat.

[mappress mapid=”82″]

Oslo har som kjent i alt for mange år vært styrt av politikere for hvem bilen er hellig, og som har ment at noe av det viktigste man kan bruke fellesareal til, er parkering av biler. Deres kjærlighet til bilen og tilbedelse gjennom å tilby bilistene parkeringsplasser har vært en av de viktigste hindringene mot å realisere den lenge resirkulerte, men aldri realiserte hovedsykkelveiplanen.

Starter vi ved krysset Sørkedalsveien og beveger oss mot Frogner Stadion, ser vi at det i Majorstukrysset er to kjørefelt som skal rett fram i Kirkeveien, samt et trikkespor. Dette krysset er et helvete for syklister, og det er ikke gjort noe for å legge til rette for at man skal kunne sykle gjennom det. Det blir sagt at det er så vanskelig å legge til rette for sykkel her, nærmest umulig. Men det er bare vanskelig hvis man baserer seg på et grunnpremiss som sier at bilistene skal ha førsteprioritet og få beholde den plassen de en gang har klart å karre til seg. Et sted å begynne er å fjerne et kjørefelt for biler gjennom krysset. Det er faktisk ingen god grunn til å ha to kjørefelt gjennom krysset til en vei som snart snevres inn til ett kjørefelt.

Foto: Kjer­sti Flug­stad Erik­sen, Aften­pos­ten (gjen­gitt med tillatelse)
Foto: Kjer­sti Flug­stad Erik­sen, Aften­pos­ten (gjen­gitt med tillatelse)

WIMG_9152_DxOOmtrent midtveis gjennom krysset Sørkedalsveien dukker det opp et sykkelfelt. Det alt for smale sykkelfeltet på den andre siden av Majorstukrysset forsvant lenge før man kom til krysset, slik sykkelfelt gjerne gjør i denne byen, takket være at byen har lidd under et sykkelfiendtlig politi som fram til nyttår bestemte slikt. Her dukker sykkelfeltet opp igjen,  som en slags redningsbøye for syklister som har klart å komme seg levende gjennom krysset.

Men det er ikke dette som er den store idiotien, selv om det er en dårlig løsning , hvor syklister som vanlig er “glemt” der det er viktigst å ha en god tilrettelegging. Den store idiotien får vi øye på om vi vender blikket andre veien, og ser mot Middelthuns gate.

Når man ser langs et sykkelfelt, er gjerne noen av det første man får øye på en “skal bare”-bilist som har parkert i sykkelfeltet. Heldigvis for den syklisten som dermed ble presset ut i kjørefeltet, var det ikke noen biler eller busser i kjørefeltet akkurat da.

WIMG_9092_DxOFørst når vi har kommet oss forbi denne bilen, ser vi idiotløsningen. En innsnevring. To kjørefelt blir til ett, som igjen skal gå sammen med trikkesporet. Vi ser at denne “skal bare” bilisten akkurat har klart å snike seg foran trikken og bussen. En slik “løsning” må gi dårlig fremkommelighet for trikken.

WIMG_9106_DxODette skaper problemer og forsinkelser for trikken og bussen, som blir stående fast i kø når all trafikken har blitt presset inn i ett kjørefelt for å gi plass til noen få parkeringsplasser. Det viktigste er åpenbart ikke at trikken og bussen kommer fram, men at bilister kan parkere. Slik kan det se ut fra trikkeførerplass. Bildet er tatt av  min trikkeførervenn Mads Wam Schneider, og er brukt med hans tillatelse.

WKirkeveien_01_MWSSom vi også ser, går det et sykkelfelt gjennom denne sjikanen. Det er satt opp en liten rabatt for å hindre at bilistene bruker sykkelfeltet. Men det er jo så greit å stoppe rett foran denne innsnevringen. For da hindrer man ikke “trafikken”, for trafikken fletter jo før den kommer hit. For de som er redde for å hindre “trafikken” gjelder: trafikk=biltrafikk. At sykler også er trafikk, og at syklistene hindres, slike smålige hensyn tar man ikke.

WIMG_9062_DxOMan har laget en “løsning” som gir dårlig fremkommelighet for alle. Alt dette har man gjort for å rydde plass til gateparkering for ti biler! For de politikerne som har styrt Oslo er det bare biler som er så hellige at man hindrer all annen trafikk for å gi bilistene noen få parkeringsplasser. Det er kort vei til flere parkeringshus. Klemt mellom trikkeskinnene og bildørene er det et smalt sykkelfelt. Det er helt på trynet. Man har nærmest laget et alter for å tilbe den hellige bilen.

WIMG_9119_DxONår vi har passert parkeringslommene, utvides veien igjen til å ha to kjørefelt i denne retningen. Men sykkelfeltet har blitt borte. Jeg har mistanke om at dette er politiets hærverk. De har jo alltid prioritert bilen, og har ganske konsekvent nektet å merke opp og skilte sykkelfelt inn mot kryss, så lenge man kunne erstatte det med et ekstra kjørefelt for bilister. Syklister? De har alltid Oslopolitiet gitt f… i. Politiet synes å ha basert seg på at de skal forsvinne i løse luften når de nærmer seg et kryss. Men nå har ikke politiet lenger skiltmyndighet, så de har ikke lenger den myndighet de alt for lenge har misbrukt til å hindre gode sykkelløsninger i byen.

WIMG_9140_DxOLangs Frognerparken dukker det igjen opp et (for smalt) smalt sykkelfelt. Men det skal få ligge i fred denne gangen.

WIMG_9147_DxOLøseningen er åpenbar. Gateparkeringen må fjernes, og feltet med trikkeskinner gjøre til felt forbeholdt trikk og buss i rute. (Vanlig kollektivfelt kan man ikke lenger skilte på slike steder, så lenge de bare fylles opp av el-biler.)

Vi krysser over til andre siden, og setter kursen tilbake mot Majorstukrysset. Det man har valgt å gjøre på denne siden er ikke like idiotisk som det vi nettopp har vært gjennom. Men det er ille nok.

I krysset ser vi klart at en stripe i asfalten ikke gir noen som helst beskyttelse. Bilene kutter hjørnet, så mye av stripen er ganske enkelt slitt vekk. Det hadde vært bedre med en rabatt eller et annet fysisk skille som tvang bilistene til å holde seg i kjørefeltet. Bilister respekterer ikke veimerking.WIMG_8992_DxOEtter at vi har passert trikkeholdeplassen, er det igjen et alt for smalt sykkelfelt, klemt mellom kjørefelt og parkerte biler (og bildører). Ingen syklist føler seg trygg et sted som dette. Men det har vel heller ikke vært meningen. Det viktigste har vært litt mer parkeringsplass for hellige biler.

WIMG_6365_DxOPå en kort tur langs dette sykkelfeltet, fikk jeg to ganger demonstrert hvorfor parkeringslommer innenfor sykkelfelt er en farlig og ubrukelig løsning. Dette bør fjernes alle steder hvor de finnes.

1. Bilist ser en ledig parkeringsplass og svinger inn i sykkelfeltet. Kan vi som sykler stole på at denne bilisten har sett seg godt for og forsikret seg om at det ikke kommer syklister i sykkelfeltet? Jeg vil i alle fall ikke stole på en bilist i en slik situasjon.

WIMG_9007_DxO2. Bilist stopper i sykkelfeltet for å gjøre seg klar til et parkeringsforsøk. Sykkelfeltet er blokkert. Syklister tvinges til å stanse, eller til å svinge ut blant bilene.

WIMG_9011_DxO3. Forsøk på å parkere. Sykkelfelt er fortsatt blokkert. Dette var en klønete bilist, som ikke behersket kunsten å lukeparkere, så dette tok tid og sykkelfeltet var blokkert hele tiden. Bilisten ga opp første forsøk, forflyttet seg i sykkelfeltet, og forsøkte seg på en ny parkeringslomme, og det hele gjentok seg.

WIMG_9020_DxO4. Endelig er bilen på plass, og sjåføren åpner døren ut i sykkelfeltet og går ut i sykkelfeltet. Er det noen som tør stole på at hun har sett seg godt for, og forsikret seg om at det ikke kommer noen syklister før hun åpner døren? Jeg stoler ikke på det. På et sted som dette synes jeg tross alt det er bedre å plassere meg blant bilene, og la sykkelfeltet være nødvendig sikkerhetsmargin mot parkerte biler. Parkeringslommene gjør sykkelfeltet ubrukelig.

WIMG_9031_DxOBilist nummer to var ikke like klønete. Men også her ble sykkelfeltet blokkert mens sjåføren manøvrerte bilen inn i parkeringsluken.

WIMG_9034_DxOIgjen åpnes døren ut i sykkelfeltet. Jeg ville ikke ha stolt på bilisten denne gangen heller.

WIMG_9044_DxODet er bare en ting å si til Stian Berger Røsland og Guri Melby: Rydd opp! Fjern parkeringsplassene. Sørg for trygge sykkelveier og gi trikken og bussen bedre fremkommelighet. Bilistene må vike.

I dag morges kunne vi høre på Dagsnytt at en rapport foreslår å øke avstand mellom holdeplasser for å øke reisehastigheten på kollektivtransport. Jeg vil ikke kommentere forslaget før jeg eventuelt har lest rapporten (har ikke funnet den på nett til nå). Men én ting kan man uten videre si: Fjern flaskehalser som dette, før holdeplasser eventuelt fjernes!

Man må ta på rustningen og forberede seg på det vanlige klagekoret med handelstand og gårdeiere, som sier det vil bli død og fordervelse om man ikke skal få lov til å blokkere veien med parkering her. Men forhåpentligvis lærer politiere og byråkrater en gang at de må stille kritiske spørsmål og kreve dokumentasjon, og ikke bare svelge lobbyistenes påstander rått. SU-leder Andreas Halse gjorde det på en forbilledlig måte her, måtte flere gjøre som deg!

Kanskje forstår disse lobbyistene også en gang at biler ikke er byens frelse, og at ingen lenger gidder å høre på det forslitte budskapet som de stadig gjentar. Ingen kommer til byen fordi de så gjerne vil oppleve biltrafikk og se (opptatte) parkeringsplasser.

Og jeg håper media tar seg bryet med å spørre de som driver Spinn sykkelbutikk og sykkelverksted om hva de synes om bedre tilrettelegging for sykling, når man skal høre hva næringsdrivende i området mener.