Skal dere ødelegge en av de få fungerende sykkelruter i sentrum, @byraadslederen @FolkeFredriksen @Gurimelby ?

Akershuskaia er deler av veien gravd opp. Det er satt opp noen informasjonsbannere. Som vanlig er de lite informative. Og jeg klarer ikke så se en eneste sykkel på noen av illustrasjonsbildene.

WIMG_9617_DxOSlikt gjør meg bekymret. Veien rundt Akershuskaia og Vippetangen er de facto hovedsykkelvei mellom katastrofeområde Rådhusplassen og katastrofeområde Bjørvika. WIMG_3233_DxODe  smale sykkelfortauene og sykkelvei gjennom leskur på trikkeholdeplass i Rådhusgata er helt ubrukelige. Alle velger i praksis veien rundt Vippetangen.

kontraskjaretNå som veien er gravd opp, er syklistene i praksis tvunget til å sykle langs havnen.

WIMG_9627_DxOOg man har verken klart å skilte eller sperre, så her ser vi også bilister snike seg forbi politistasjonen, over havnen og inn på den Rådhusplassen som skulle vært bilfri. Jeg er ganske sikker på at de bilister som klager over syklister som ikke følger reglene, er sterkt overrepresentert blant sniker(e) som dette, uten at jeg har noen empiri som kan underbygge det.

WIMG_9623_DxOMen det spørsmålet som trenger seg på når man ser hva som skjer, er dette:

Skal byrådet nå ødelegge denne strekningen, og dermed ødelegge en av de få, kanskje den eneste noenlunde velfungerende sykkelruten i sentrum?

Informasjonen om hva som skjer, er dårlig og vanskelig å finne. Det er ikke mye å finne på Oslo kommunes hovedside for prosjektet. Nettsiden om delområdet Akershusstranda er ikke oppdatert siden mai 2010, og sier ikke noe om hva som skjer. Den er verdiløs. Jeg lover derfor ikke at det jeg har funnet fram til er fullstendig, korrekt og/eller oppdatert. Jeg skulle ønske noen kunne svare, og vise til et dokument jeg har oversett, som viser at det skal bygges en utmerket sykkelvei over Akershusstranden. Men med det sittende byrådet er det ingen grunn til å være optimistisk.

I dokumentet “Havnepromenaden i Oslo. Forslag til prinsipp- og strategiplan” er det ikke noen informasjon av verdi, kanskje bortsett fra det som sies indirekte ved at syklister i praksis er utelatt.

Jeg får inntrykk av at antall parkeringsplasser skal reduseres, noe som er bra. Men samtidig ser det ut til at de skal flyttes slik at de vil være mest mulig til hinder for folk som sykler. På informasjonsplakatene er det ikke noen biler, man vil åpenbart ikke informere om hvilke plasser som vil bli okkupert av parkerte biler.

Starter vi på Rådhusplassen, står det at dette er “regulert som et så og si rent fotgjengerområde.” Det er en “sannhet” med så store modifikasjoner at det er direkte usant: Over Rådhusplassen har det siden 1994 vært regulert sykkelvei, omtrent der bussen kjører i dag.

WIMG_9752_DxOEn gang var det også sykkelvei her, men den forsvant — uten at jeg er helt sikker på når det skjedde. Alle, ikke minst alle med politisk ansvar og alle i Plan- og bygningsetaten, bør lese Kvardagssyklists utmerkede gjennomgang av “Mysteriet på Rådhusplasse” akt 1, akt 2 og akt 3. Det er Mysteriet på Rådhusplassen: fyrste akt, Sykkelvegen som forsvann, som handler om den sykkelveien som er regulert over Rådhuplassen, som så ble bygget og som så forsvant.

Den enkle løsningen er at når bussene flyttes tilbake til sin vanlige trasé, da lar man asfalten ligge merker den om til sykkelekspressvei.  Så stenger man Rådhusgaten langs Kontraskjæret for motorisert trafikk. Det siste kan like godt gjøres med en gang. Det er ingen grunn til å tillate bilkjøring her, men bussen må vi akseptere til den har flyttet tilbake til Stortingsgt/Tollbugt.

WIMG_9764_DxODette ganske enkle grepet vil også få bort mye av biltrafikken over Fridtjof Nansens plass. Det er helt meningsløst at man tillater gjennomkjøring med bil her. Bilister har fått tunnel, og kan holde seg nede i hullet sitt. Men Oslos impotente politikere klarer ikke å få på plass den sykkelveien som har vært i reguleringsplanen i 20 år, og de lar bilistene invadere og ødelegge en av byens fine plasser.

Vi får også bekreftet deg jeg har fått et stadig sterkere inntrykk av: Plan- og bygningsetaten er den verste sykkelsabotøren i Oslo. Fra Mysteriet på Rådhusplassen: fyrste akt, Sykkelvegen som forsvann:

“Men Plan- og bygningsetaten fekk viljen sin. Området som er regulert til sykkelveg fekk same dekke som resten av plassen, og inga markering – direkte i strid med det politiske vedtaket.”

Som sagt: Gjeldende reguleringsplan sier at det skal være sykkelvei over Rådhusplassen. Men som vi fikk tydelig demonstrert da bystyret raderte ut sykkelveien i deler av Ruseløkkveien fra reguleringsplanen: Politikernes egen impotens, at de ikke klarer å gjennomføre det som er regulert, blir en unnskyldning for å fjerne det. Vi har aldri villet eller evnet å gjennomføre vedtaket, så da opphever vi det. Sykdomssymptomene skal skjæres bort og aller helst glemmes, og da kan man stikke hodet i sanden og late som om alt er i orden. Og som man gjør i beskrivelsen av Rådhusplassen: Man gir en usann beskrivelse av hva som er gjeldende regulering.

Det er ikke det eneste stedet hvor Plan og bygningsetaten “glemmer”, eller bedre “underslår” opplysninger om regulert sykkelvei. I saksdokumentene om riving og nybygg i Ruseløkkveien 26, underslås også at gjeldende reguleringsplan sier at det skal være sykkelvei i denne delen av Ruseløkkveien. Men Plan- og bygningsetaten vil vel at den også skal glemmes, slik at de til slutt kan fjerne den fra reguleringsplanen. Sviket mot syklistene ville bli så alt for tydelig om denne blir bygget, og stopper i ingenting der politikerne fjernet sykkelveien. Det passer nok bilpolitikerne i byrådet mye bedre med dagens “løsning”, hvor det som er regulert til sykkelvei er disponert til gateparkering. Der hvor det på dette bildet er gateparkering, der sier gjeldende reguleringsplan at det skal være sykkelvei. En gang var det også sykkelvei, men den forsvant vel omtrent samtidig med den sykkelveien bystyret nå har radert ut fra reguleringsplanen.

WIMG_9678_DxODette viser at det ikke har vært sant når vi har fått høre at den store vanskelighetene å få bygget sykkelveier er manglende reguleringer. Dere bygger jo heller ikke det som er ferdig regulert heller. Bløffmakere! (Og uansett er det byrådet som har ansvaret for at man ikke har fremmet de nødvendige reguleringssakene.)

Vender vi tilbake til Havnepromenaden, bør vi merke oss at det i “Omårdebeskrivelsen” for Akershusstranda ikke nevnes med ett ord at denne fungerer som hovedsykkelvei. Beskrivelsen gir inntrykk av å være skrevet av noen som har sittet beskyttet bak sine skrivebord med kart og planer, uten å ha sett på hvordan dette området fungerer i praksis. Informasjonen om bruken av området er så mangelfull at det må kunne kalles desinformasjon.

I planen kan vi finne noen illustrasjonsbilder hvor det er noen enslige syklister, gjerne på områder som synes å ha svart dårlig fremkommelighet for syklister. Ellers står det en del om sykkelstativ og sykkelparkering. Man har åpenbart tenkt at det skal være mulig å sette fra seg en sykkel, men man har ikke tenkt på hvordan man skal sykle til og fra disse sykkelstativene. Men det oppsummerer vel ganske godt “sykkelpolitikken” i Oslo.

Stian Berger Røsland, Bård Folke Fredriksen og Guri Melby: Byrådet har ikke mye troverdighet igjen å miste. Det som synes å skje på Akershusstranda er aktiv sykkelsabotasje, og troverdigheten synker til veldig langt under null. Hvis dere fjerner en av de meget få velfungerende sykkelruter i sentrum, da kan dere ta sykkelstrategi og andre sykkeldokumenter og tørke dere i baken med dem. Da er de like lite verdt som alle andre sykkeldokumenter fra de siste snart 50 årene. (Jeg har tidligere skrevet at man har planlagt og løpt fra løfter i snart 40 år. Men Kvardagssyklist er flinkere til å grave i kommunale arkiver enn meg, og han har vist at dette startet i 1967, ikke i 1977 som jeg trodde.)

Litt kosmetikk med rød asfalt, og en og annen sykkelboks, kan ikke rette opp sykkelsabotasje som dette.

Det som burde vært et av de aller viktigste samferdselsprosjektene i Oslo er en høykvalitets sykkelvei fra krysset Dokkveien/Munkedamsveien til Gamlebyen. Den er som nevnt ferdig regulert over Rådhusplassen. Glem “grøntplaner” og andre “miljøkvaliteter”. Det må bli slutt på at trær langs veien er viktigere enn fremkommelighet for syklister. Noe av det viktigste man kan gjøre for miljøet i byen er å sørge for god fremkommelighet for syklister. Det betyr langt mer enn noen eksotiske trær og pynt.

I praksis har hovedsykkelruten gått over Akershuskaia og rundt Vippetangen, men det ser det ut til at dere nå vil fjerne uten at det erstattes av noe annet. Det er slik dere gjerne gjør: Fjerner det lille som finnes, og erstatter det med tomme og verdiløse løfter om et eller annet i en fjern fremtid. Og ikke glem at sykkelveien må gå helt fram til Gamlebyen. Dere har en utfordring med å rette opp skandalen i Bjørvika, et problem som dere ikke en gang synes å være villig til å erkjenne. Fremtiden vil desverre ha mange monumenter over impotente og udugelige politikere som ikke ville se syklistene eller at sykkel er et utmerket fremkomstmiddel i og rundt byer. Dere har hatt mange muligheter, men har skuslet bort omtrent alle sammen. Nå mangler det bare at dere kroner udugelighetsmonumentet ved å godta Statens vegvesens håpløse forslag til ombygging av Storokrysset.

Jeg er gjerne optimistisk, og har trodd at dere faktisk ønsket å bedre forholdene for syklister. Men fjerner dere hovedsykkelruten over Akershuskaia, må vi bare konkludere med at det ikke er sant det heller. Det er ren sykkelsabotasje, og sykkelsabotører bør ikke få styre byen. Da får vi bare håpe og arbeide for at det sittende byrådet feies ut av byrådskontorene ved valget til høsten. Det sittende byrådet har vist seg udugelig på dette området. Det er på tide at noen andre får overta!

<edit> Jeg henger på dette bildet fra strandpromenaden i Nice, bare for å vise at det er fullt mulig å legge til rette for fotgjengere og syklister, om man bare vil.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
</edit>