Høyre er fortsatt ikke et parti for syklister

Oslo Høyre har lagt fram utkast til kommunevalgprogram for perioden 2015-2019. Jeg har begrenset meg til å lese det som er relevant for syklister som syklister. Det vil si det som gjelder samferdsel.

For å hoppe til konklusjonen, som jeg også har satt i overskriften: Høyre er fortsatt ikke et parti for syklister. Begrunnelsen for hvorfor jeg mener det, kommer nedenfor.

Oslo har vært dominerende i Oslopolitikken de siste 50 årene. I de snart 30 årene Oslo har hatt et byråd, har Høyre hatt byrådsleder nesten hele tiden, bortsett fra en periode på fem år på 1990-tallet. Høyre har derfor hovedansvaret for tingenes elendige tilstand når det gjelder sykkelforhold i Oslo. Det er mot dette bakteppet vi må lese Høyres programutkast. Høyre er i den samme situasjonen som den såkalt “rød-grønne” regjeringen var i, etter valget i 2013: Alle løfter om hva man vil gjøre, kan pareres med at dette har dere lenge vært i posisjon til å gjøre, så hvorfor er det ikke gjort før?

Continue reading Høyre er fortsatt ikke et parti for syklister