Shared space

En del planleggere og politikere har forelsket seg i konseptet “shared space” i byplanleggingen. Tanken er at om man fjerner all oppmerking som skiller ulike trafikkanter, så vil trafikkantene tilpasse seg hverandre i en slags harmonisk samhandling.

Det finnes alt for mye shared space i Norge. Enhver landevei uten fortau eller annen tilrettelegging for gående, og uten tilrettelegging for syklister, er “shared space”. Det er ikke mye harmonisk samhandling å se på slike veier. Det er vel slike steder det er farligst å ferdes for myke trafikkanter.

Continue reading Shared space