Shared space

En del planleggere og politikere har forelsket seg i konseptet “shared space” i byplanleggingen. Tanken er at om man fjerner all oppmerking som skiller ulike trafikkanter, så vil trafikkantene tilpasse seg hverandre i en slags harmonisk samhandling.

Det finnes alt for mye shared space i Norge. Enhver landevei uten fortau eller annen tilrettelegging for gående, og uten tilrettelegging for syklister, er “shared space”. Det er ikke mye harmonisk samhandling å se på slike veier. Det er vel slike steder det er farligst å ferdes for myke trafikkanter.

På spørsmål om det finnes noen vellykkede eksempler på “shared space”, trekkerbyutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen fram St Olavs plass og Christiania torg. Han sier også at det finnes mange eksempler i andre byer, men nevner ikke noen konkrete eksempler. Jeg har kontor ved St. Olavs plass, så der er jeg omtrent daglig. Jeg sykler også jevnlig over Christiania torg. Men når Bård Folke Fredriksen nevner disse, da er det bare å ta med seg kamera og finne en plass for å observere disse stedene. Dette er et videoopptak fra Christiania torg, tatt på et nokså tilfeldig valgt tidspunkt etter at Bård Folke Fredriksen hadde nevnt dette som et vellykket sted. Opptaket er fra 27. mars 2014. Desverre har det som har skjedd siden, bekreftet de bange anelser jeg gir uttrykk på på slutten av videoen, når det gjelder havnepromenaden.

Felles for St Olavs plass og Christiania torg er at trafikkområdet faktisk er oppdelt, i den forstand at det er noe som må oppfattes som kjørefelt, og fortau. Det som mangler begge steder er tilrettelegging for syklister. Forsøker man å utnytte arealet som fotgjenger eller syklist i en rolig, harmonisk samhandling, får man fort merke at bilistene er lite interessert i samhandling. De vil bare ha deg vekk, slik at de kan ha veien “sin” i fred.

St Olavs plass ligger ikke på en typisk gjennomkjøringsvei, noe som gjør at trafikken er ganske begrenset. St. Olavs gt fra St. Olavs plass mot Pilestredet er stengt ved Pilestredet (uten at noen har tenkt på hvordan man skal sykle i det krysset). Videre er Universitetsgt stengt mot Pilestredet. St Olavs gt fra St Olavs plass mot Ullevålsveien / Akersgt er enveiskjørt oppover, så det kommer ingen biler ned den veien. Dermed er det bare linjen Munchs gtLanges gt som er åpen for vanlig kjøring med bil.

WIMG_3846_DxOPå St Olavs plass har man satt opp Lysfontenen (som for tiden mangler lys). Den forvirrer mange trafikkanter, for det er uklart om dette er en rundkjøring eller ikke. Det ser mest ut som en rundkjøring, men er ikke skiltet som det. Inne i lysfontenen er det benker hvor folk sitter om det er fint vær. Dette er et skjermet område, og ikke på noen måte “shared space”. Rundt plassen er det fortau, dels med steinbenker. Fortau er fortau, og ikke “shared space”. I den grad det finnes noe her som kan kalles “shared space” er det sirkelen mellom lysfontene og fortauene. Bilister kjører som om dette er et område for biler, og jeg har fortsatt ikke sett den harmoniske samhandlingen mellom trafikkanter som det påstås å være på slike steder.

Jeg skal ikke si at shared space ikke kan fungere. Men det burde være åpenbart at det ikke kan fungere i det som i praksis er tilrettelagt som gjennomkjøringsvei for biler, som Rådhusgt over Christiania Torg.

“Shared space”, gjennomført på en god måte, kan kanskje fungere som et reguleringstiltak for å begrense og bremse biltrafikk, og dermed legge bedre til rette for myke trafikanter. De to eksemplene som Bård Folke Fredriksen nevner, er begge eksempler på at det ikke fungerer. Utformingen er helt feil. Det fremstår bare som nok et tulleforsøk fra sykkelfiendtlige politikere på å finne på et eller annet som gjør at de kan unngå å legge til rette for syklister.

Skal “shared space” gi noe som helst mening, må området utformes og “møbleres” på måter som svært tydelig markerer at dette ikke er et område for biler. Fartsgrensen må ned, som i denne gaten i Paris, hvor fartsgrensen er 20 km/t. Fortere bør det ikke være lov å kjøre om motorisert trafikk skal blandes med myke trafikanter. Når det ser veldig stille ut i denne gaten, har det nok en sammenheng med at bildet er tatt tidlig en lørdag morgen, før byen hadde våknet til liv.

WIMG_5890_DxOGateturnOg det må skiltes. Vi har skilt for dette. Vi behøver ikke ty til engelske moteord for å beskrive dette. Vi har hatt det lenge — det kalles gatetun — det samme skiltet som er brukt i Paris. Men jeg merker meg at på det franske skiltet er det en syklist. De som utformet det norske skiltet har som vanlig “glemt” syklister.

“Shared space” er ikke et fremkommelighetstiltak for syklister, slik Bård Folke Fredriksen m.fl. synes å tro. Vil man skape fremkommelighet for syklister, da lager man separate veier eller felt (fysisk adskilt fra kjørefelt og foratu) for syklister. Tanken om at det skal være en form for “shared space” i Rådhusgaten eller på Akershuskaia (før en ny høykvalitets hovedsykkelvei mellom Rådhusplassen og Bjørvika er på plass) kan man bare vippe over bryggekanten og la synke i havnebassenget.

Bård Folke Fredriksen må gjerne prøve ut “shared space” i Oslo, men ikke i noe som er ment å skulle være en hovedsykkelrute. Det må prøves på områder hvor et er et mål å begrense biltrafikk så mye som mulig, uten å gjøre området helt bilfritt. To kandidater peker seg ut. Den ene er Karl Johans gt mellom Akersgt og Frederiks gate. Det er helt meningsløst å la denne gaten være åpen for vanlig biltrafikk. Jeg skulle til å skrive “denne paradegaten”. Men flosklene fra Dronning Eufemias gate har gjort “paradegate” like innholdsløst som “miljøgate”. Politikerne har i Dronning Eufemias gate vist at de med “parade” mener bilkø, og det vil vi ikke ha på Karl Johans gt.

De siste somrene har Karl Johans gt vært stengt for vanlig biltrafikk, og i praksis fungert som “Shared space”. Det viser hvor fin gaten kan være. Men bilglade politikere må selvfølgelig markere ettertrykkelig at sommeren er over og at man går mot mørkere tider, ved å åpne opp for biltrafikk når høsten kommer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMen det er selvfølgelig slanger i paradiset. Her representert ved to audioter som synes å være ute av stand til å oppfatte at gaten ikke er for dem, til tross for både skilting og “møblering”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet andre området som ligger vel til rette for å teste ut en form for “shared space” er Fridtjof Nansens plass. Det kunne ha vært en av byens virkelig fine plasser, hvor man ble ønsket velkommen til byens storstue, Rådhuset. Men plassen er fullstendig ødelagt av biltrafikk, både av alt for mange som velger veien gjennom Rådhusgt og over Fridtjof Nansens plass i stedet for å kjøre tunnelen, og alle de parkerte bilene. Men når byen er styrt av politikere som er så glade i sine biler, så vil de vel ha utsikt til sine kjære leketøy fra Rådhuset. Det er egentlig utrolig at cafebordet på bildet nedenfor står ledig, her hvor folk kunne få sitte ringside til biltrafikken som gir som mye liv i byen. Denne og andre caféer rundt plassen, ville sikkert ha tapt enorme beløp om man fikk vekk bilene.

WIMG_3398_DxOFor at Fridtjof Nansens plass skal kunne fungere, må gjennomgangstrafikken bort. Dette gjøres nklest ved å stenge Rådhusgaten mellom Akersgt og Rådhusplassen, slik at gjennomkjøring over Fridtjof Nansens plass ikke lenger vil være et alternativ. Gjør man dette, kan det også hende at Christiania torg kan fungere, noe området ikke gjør i dag. Og kanskje får man også bort noe av biltrafikken gjennom Bjørvika om bilistene uansett må ned i tunnelen. Uten et slikt grep, vil det ikke kunne fungere. I tillegg må man møblere plassen slik at den ikke er egnet til gjennomkjøring,

Områdene må møbleres slik at det ikke er det minste tvil om at bilistene ikke er prioritert. Det skal være kronglete, men mulig å kjøre i lav fart. Kanskje ikke fortere enn gangfart (4-6 km/t) eller vanlig sykkelfart i by, ca 10-20 km/t. Det skal være mulig å stanse for varelevering og for av- og påstigning, men ikke adgang til å parkere — muligens med unntak for handicapparkering. Det er ikke nødvendig med vareleveringslommer. På slike områder bør man regne med at passasjen kan være blokkert av andre som laster av eller på.

Det bør ikke være adgang til å kjøre inn med store biler, det bør generelt ikke være tillatt i sentrum. Varelevering må skje med biler som er tilpasset byen, ikke store monsterbiler. Om det unntaksvis er nødvendig å kjøre inn med store biler, som f.eks. ved flytting eller større byggearbeider, får man heller innhente særskilt tillatelse. Det skal selvsagt ikke være el-bilparkering på slike områder.

WIMG_3381_DxOSørg for fremkommelighet for syklister, hele veien fra “Tour de Finance” til Gamlebyen, og test ut “Shared space” på Karl Johans gt og Fridtjof Nansens plass.