Hva er galt med nye operaer?

Nå har jeg endelig fått sett Den norske Operas satsing, Jüri Reinveres opera “Peer Gynt”. Nå hadde den allerede fått ganske hard medfart av kritikerne. Det var på en måte bra, for da var forventningene nedjustert — og jeg opplevde det som en bedre forestilling enn jeg hadde ventet.

Likevel: Den føyer seg inn i rekken av nye operaer som har skuffet, i alle fall har de skuffet meg.

WCRW_3991Det er flott at Den norske Opera våger å satse på ny opera, og at de bestiller nye verk. Som envher annen kunstform, trenger opera fornyelse for å bli noe mer enn en museumskultur. Den som intet våger, intet vinner. Det er, så vidt jeg vet, komponert 4-5.000 operaer. Av disse er det 40-50 som utgjør et slags standardrepertoar som settes opp noenlunde jevnlig. Der med andre ord ca 1% av operaene som i praksis spilles. De fleste operaer som komponeres settes ikke opp igjen etter første sesong. Det er en skjebne de deler med mye annen musikk. Når det gjelder nyskaping innen industri, regner Innovasjon Norge med at 75-80% av de bedriftene de støtter ikke kommer til å leve de neste fem årene. Det er en risiko man må ta for å få fram de som viser seg å være levedyktige. Slik vil det være i kulturlivet også. Det meste av den musikk som komponeres, av bøker som skrives osv, vil være glemt i løpet av fem år. (Skulle noen lure: bildet her er fra skulpturparken på Løren, som har motiver fra Peer Gynt, laget av mange kunstnere.)

Continue reading Hva er galt med nye operaer?

Fra i dag har ikke politiet lenger skiltmyndighet!

I dag, 1. januar 2015, trer endringen i Skiltforskriften § 28 i kraft, som innebærer at politiet ikke lenger har skiltmyndighet i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Jeg har oppfattet det slik at politiets skiltmyndighet ikke har vært et like stort problem i de andre byene som det har vært i Oslo. I Oslo har politiet vært bakstreversk og har lidd av kunnskaps- og læringsvegring. De har heller basert seg på egne fordommer og formsbaserte frykt, enn å innhente kunnskap fra andre steder. Endelig har denne delene av byplanleggingen kommet under demokratisk kontroll.

I Oslo har politiet vært en ren sabotør av gode sykkelløsninger. De har misbrukt sin skiltmyndighet til å sørge for at sykkelfelt opphører før kryss, avbryte sykkelfelt for å gi av- og pålessingsplass til bilister (og dermed gjøre dem farligere for syklister), hindre sykling i begge retninger i ellers enveiskjørte gater, osv. Den som vil lese om hvordan Oslopolitiet har hindret tilrettelegging for syklister i Oslo, og som vil ha det fra noen som ikke er like mye sykkelentusiaster som meg, kan lese Kommunerevisjonens rapport om den manglende gjennomføringen av hovedsykkelveiplanen.

Continue reading Fra i dag har ikke politiet lenger skiltmyndighet!

Fra i dag er verkene av Edvard Munch med flere fri!

Opphavsretten varer i 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår. Så når et år ebber ut og et nytt år starter, da er det alltid mange verk som “faller i det fri”. Fra i dag er alle verk av opphavsmenn som døde i 1944 eller tidligere fri.

munch.screamDet viktigste, i alle fall sett med norske øyne, er at Edvard Munchs bilder nå er fri. Det betyr at vi fra og med i dag kan fremstille eksemplar av Munchs verk og gjøre dem tilgjengelig for allmennheten.

Det er en ikke helt uvesentlig begrensning i denne friheten for så vidt gjelder billedkunst som befinner seg i gallerier og i private samlinger. Selv om et maleri i seg selv er fritt, kan et bilde av maleriet fortsatt være vernet. Et reprofotografi er vernet som et fotografisk bilde. Det innebærer at fotografiet er vernet i 15 år etter utløpet av fotografens dødsår, men minst 50 år etter utløpet av det år bildet er tatt. Jeg liker ikke at det er slik, men vi må akseptere at reglene er sånn — don’t shoot the messenger. Hvis vi skal være på den sikre siden, må det være et reprofotografi tatt i 1964 eller tidligere, av en fotograf som døde i 1999 eller tidligere — med mindre fotografen har samtykket til bruken.

Continue reading Fra i dag er verkene av Edvard Munch med flere fri!