Plan og bygningsetaten “glemmer” syklister — igjen. Nå: Kirkegata

Vi begynner å bli vant til det. Plan- og bygningsetaten vil ikke ha syklister i byen, og gjør sitt beste for at folk skal fortrenge dem og for å skvise oss ut av byen. I de fleste av sine dokumenter “glemmer” de syklister. Vi må skrive “glemmer” i anførselstegn. Så dårlig hukommelse kan de ikke ha, heller ikke i Plan- og bygningsetaten. Det er så konsekvent, at det må være et bevisst valg om at syklister skal ties ihjel. Jeg kommer tilbake med mer om dette ved en senere anledning.

I en ny utgave av Plan- og bygningetatens sykkelfrie nettidsskrift “ByplanOslo” står det en artikkel om  “Mer byliv”. Som vanlig når det kommer noe slikt fra Plan- og bygningsetaten, så er ikke ordene ‘sykkel’, ‘syklist’ eller ‘sykling’ nevnt en eneste gang.

Jeg har tillatt meg å bruke denne illustrasjonen, laget av Gehl arkitekter, øverst i denne kommentaren. De har tatt med den obligatoriske pyntesyklisten som Plan og bygningsetaten gjerne pynter en av illustrasjonene med: En enslig syklist blant fotgjengere på et område hvor det ikke er noen tilrettelegging for syklister. Dagens sykkelfelt er borte, og er også utelatt i teksten. Vi kjenner det igjen: Plan og bygningsetaten planlegger mer sykkelsabotasje i byen. Billedteksten gir grunn til å slå alarm:

MER BYLIV I KIRKEGATA: Kirkegata var en gang var byens hovedgate mellom Domkirken og festningen. Gaten har potensiale til å bli en viktig nord-syd-akse og gjøre kvadraturen mye mer tilgjengelig, som visjonen vist på dette bildet.”

Som vanlig er reklametegninger forskjønnende og ganske misvisende (i prosjekttegningene for Dronning Eufemias gate var det knapt en bil å se, og vi har sett hva resultatet ble der). Kirkegaten er ikke en gate preget av gateliv og den slags byliv og idyll som illustrasjonstegningen viser. I dag ser det området som skjønnmales omtrent slik ut:

WIMG_0324_DxO

Kirkegata er i dag, og har lenge vært mest preget av kontorbygg som er ganske lukkede og avvisende mot gaten.

Vi kan også ta med det som sies i selve teksten:

“Bare ta Kirkegata, den er et godt eksempel på en gate som har gått i glemmeboka. En gang var den byens hovedgate mellom Domkirken og festningen. Om vi gjenåpner den som en nord-syd-akse, vil kvadraturen bli mye mer tilgjengelig, forteller en engasjert sjefsarkitekt Dag Christian Bjørnland ved Ressurssenteret i Plan- og bygningsetaten.”

At det er en hovedsykkelåre med sykkelfelt, og en del av det hovedsykkelveibettet som lenge har blitt lovet, men aldri bygget, det “Glemmer”/underslår plan- og bygningsetaten, slik de pleier å underslå slikt i sin desinformasjon.

Det er mulig at Kirkgata en gang var en hovedgate mellom Domkirken og festningen. Men da skal vi nok ganske langt tilbake i tid — til før bilene drepte byen og isolerte hele Akershusområdet fra resten av byen. Kirkegata har vært mer preget av bankhovedkontorer enn av butikker. Slike kontorbygg gir ikke noe liv i gaten. Plan- og bygningetaten må gjerne drømme om gågater, men man bør kunne kreve litt realitetsorientering også fra denne etaten.

Hvor man vil legge den sykkeltraséen som sykkelsabotørene ønsker å fjerne, det sier de ikke noe om. Det har de nok ikke tenkt på. Når de prøver å late som om den ikke eksisterer, da er det ikke overraskende at de ikke tenker på alternative traseer. Plan- og bygningsetaten mener nok også at det ikke er noen grunn til å tenke på det. Målet deres er åpenbart å bli kvitt folk som sykler i byen. De synes å følge en bit-for-bit strategi, hvor man i ett og ett prosjekt skal gjøre det stadig vanskeligere å lage sykkelruter gjennom byen. De er ikke så langt fra å lykkes med dette.

Som vanlig underslår Plan- og bygningsetaten fakta om sykkel. Også dette gjør de ganske systematisk, så systematisk at det må være en del av en strategi for å kvitte seg med syklistene. Kirkegata er i dag én av to gater i nord-syd-aksen hvor det er en form for tilrettelegging for sykling. Den er dårlig, bl.a. fordi det går trikkeskinner der. Da tidligere leder av Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, på et medlemsmøte i Syklistens landsforening avd Oslo, ble kritisert for trasévalget, sa han omtrent dette, om min hukommelse er noenlunde riktig:

Man valgte Kirkegata nettopp fordi det var trikkeskinner der. På grunn av trikkeskinnene var det ikke parkering, og trikkeskinnene skulle uansett vekk. Den gang gikk det ikke noen trikk der. Om det faktisk var vedtatt å fjerne trikkeskinnene, vet jeg ikke. Uansett ligger de der fortsatt, og nå går trikken der også.

Kirkegata er også ganske ubrukelig fordi alt for mye av sykkelfeltet i praksis er blokkert av arbeid i eller langs gaten. For Oslo kommune gir fullstendig blaffen i syklister når man gir tillatelse til slike arbeider: “Bare sperr sykkelfelt. Syklister er uansett uønsket i byen, så det er fint at dere hjelper til å holde dem borte”, synes å være holdningen hos de som har ansvaret for slikt i kommunen.

WIMG_0359_DxO

 

WIMG_0364_DxODe burde selvsagt krevd av utbyggerne at man sørget for en sykkelvei forbi anleggsområdene. Men i Oslo, eller for den saks skyld i Norge, tar man ikke syklister på alvor, så det gjøres ingen ting for å sikre syklister ved anleggsarbeider. Når det er en hovedrute for syklister, får man heller stenge gatene for biltrafikk, om anleggsarbeider gjør at det ikke er plass til alle.

Hadde det vært et snev av sannhet i Oslo kommunes påstander om at man prioriterer fotgjengere, syklister og kollektivtransport foran privatbil, så hadde det vært en opplagt løsning. Men vi vet at denne prioriteringen er like mye bløff som det meste annet Oslo kommune har servert som sykling i snart 50 år. Oslo har vært styrt av og blir styrt av politikere for hvem bilen er hellig, og som mener at bilister er viktigere og mer verdifulle enn andre mennesker.

Vi vet at om det er noen det Høyredominerte byårdet kryper for, så er det handelstanden. Man fjernet regulert sykkelvei i Ruseløkkveien fordi Storebrand så gjerne ville ha gågate — i håp om å kunne tjene mer penger som gårdeier. At Høyre la seg flate for Storebrand, overrasket ikke. At FrP heller ville beholde bilene, overrasker heller ikke. Men det som overrasket, og skuffet meg dypt, var at Venstre også gikk inn for dette. Det er ikke tilgitt, og viste (sammen med bl.a. omreguleringen av C.J. Hambros plass) at dere ikke er til å stole på. Det har bidratt sterkt til at dere ikke kommer til å få min stemme i september 2015.

Plan- og bygningsetaten forsøker seg åpenbart med det samme en gang til: Hvis tegningen gir uttrykk for hva man tenker, så er planen å fjerne noe av det lille som faktisk finnes av tilrettelegging for syklister.

At Plan- og bygningsetaten driter i syklister, har vi nettopp fått demonstrert på Akershusstranda. Man fjerner det som finnes og som fungerer, uten at det er laget noe nytt. At det i mer enn 20 år har vært regulert sykkelvei over Rådhusplassen, bryr man seg heller ikke særlig mye om — i alle fall har man ikke bygget noe, og det hindrer åpenbart ikke at man lager bussfelt i det som er regulert til sykkelvei.

Om man går videre med det man synes å tenke i Kirkegata, må vi regne med det samme: Plan- og bygningsetaten kommer ikke til å legge to pinner i kors for at det skal være sykkeltrasé gjennom sentrum. De kommer bare til å logre for handelstanden og lage gågate. Riktignok sier gatabruksplanen at det skal være hovedtrasé for sykkel nord-sør gjennom Torggata og Kirkegata. Men plan- og bygningsetaten har tidligere demonstrert at den planen ikke er noe verdt for dem. Da man omregulerte C.J. Hambros plass for bl.a. å legge bedre til rette for parkering, så de glatt bort fra at både gatebruksplanen og hovedsykkelveiplanen sa at dette skulle være sykkelvei.

Kirkegata er av mange grunner ikke en god sykkeltrasé. Men selv Plan- og bygningsetaten må en gang klare å forstå at rekkefølgen for gjennomføring av ulike tiltak, langt fra er likegyldig. Hovedtrasé her går i dag gjennom Torggt og Kirkegata. Hold fingrene unna dette, til det er på plass en ny og bedre trasé. Oslo har ikke en meter sykkelvei eller sykkelfelt å miste. De er ikke noe vanskelig å finne en bedre rute. Hovedsykkelforbindelsen nord-syd bør gå gjennom Møllergata og Kongensgate, fra Hausmannsgate til Vippetangen. Men dette får jeg komme tilbake til ved en senere anledning.

På kartet i gatebruksplanen er denne linjen i dag merket som “hovedåre, biltrafikk”. Det er helt forferdelig. Man lager ikke bare en, men flere hovedårer for biltrafikk tvers gjennom sentrum. Til tross for at bilistene har fått tunnel er også Rådhusgt merket som “hovedåre, biltrafikk”. Denne hovedåren går etter kartet gjennom Rosenkrantzgt til Kristian IVs gate og videre opp Wergelandsveien. Hvis man virkelig vil kvele alle tilløp til byliv, da åpner man sentrum for gjennomkjøring, og legger hovedårer for biltrafikk gjennom sentrum. Det Høyredominerte byrådet er opptatt av bil, bil og bil, og tror at det er dette som skaper en levende by. De har ennå ikke våknet opp fra 60-tallets våte drømmer om en bilby. Gi dem en skikkelig kalddusj, slik at de våkner ved valget i september.

Langs Rådhusgt, Rosenkrantzgt og  Kristian IVs gt er det også merket hovedtrasé for sykkel, men det er selvfølgelig ikke gjort noe som helst for å legge til rette for sykling. Og hvordan man ser for seg at man skal kombinere “hovedåre, biltrafikk” og “sykkel, hovedtraseer” i de samme gatene, kan vi bare ha mareritt om. Resultatet ser vi: Man vil gjerne gjennomskjære Oslo sentrum med flere veier av type “hovedåre, biltrafikk”, og gjør tilnærmet ingen ting for å legge til rette for sykling.  Vi snakker tross alt om Oslo, som har vært styrt av Høyredominerte byråd alt for lenge. Måtte Høyre få en velfortjent pause som byrådsparti fra september 2015.

Det har etter hvert blir mer og mer klart for meg at Plan- og bygningsetaten en av de største hindringene for at det skal bli bedre å sykle i Oslo. Etaten må ristes kraftig, kraftig nok til at alle skjelletter faller ut av skapene. Det er sikkert også mange i etaten som med fordel kunne førtidspensjoneres, og hensettes i sine garasjer — der de kan beundre sine elskede biler. Og det må ny politisk ledelse på plass. En slik etat kan ikke styres av de sykkelfiendtlige bilistpartiet Høyre.

Jeg hadde en gang tro på at Høyre kanskje mente alvor når de sa at de ville legge bedre til rette for sykling, og at når FrP ble erstattet med Venstre og KrF ville det bli en klar bedring. Jeg tror for så vidt at Venstre og KrF vil mer når det gjelder sykling, og semte Venstre ved siste kommunevalg. Men begge partiene var med på syklistsvikene da C.J. Hambros plass or Ruseløkkveien ble omregulert. Når de er juniorpartnere i et Høyredominert byråd, synes det ikke å være mulig å få gjort stort uansett.

Basert på erfaringene, bl.a. fra det som faktisk ble bygget etter 1981-planen (herunder hovedsykkelvei i Ruseløkkveien, som nå er dels regulert bort, dels omgjort til gateparkering (uten omregulering)), må vi være forberedt på at omtrent dette kommer til å skje i Kirkegata:

 • Når trikken flyttes til Prinsens gt, vil det først gå lang tid uten at noe som helst skjer.
 • Etter alt for lang tid, fjerner man noen av de midlertidige (?) sykkelhindrene som man har laget.
  WIMG_0261_DxO
 • Når (hvis) sykklehindre blir fjernet, må gaten asfalteres på nytt. Den får svart asfalt, uten oppmerkede sykkelfelt. Det blir reist innvendinger mot sykkelfelt i Kirkegata, fordi det er trikkeskinner her. Ingen ting skjer.
 • Den største utfordringen for sykkelsabotørene blir å fjerne skiltene som sier at enveisregleringen ikke gjelder for syklister. Det er tross alt et symbol på en seier over det bakstreverske Oslopolitiet. Det er symboler som det er verdt å forsvare.
  WIMG_0267_DxO
 • Etter mer tid hvor ikke noe skjer, får vi en lobbykampanje fra handelstand og gårdeiere, hvor de (re)lanserer tanken om gågate.
 • Hvis det fortsatt er et høyredominert byråd, vet vi hva som skjer når handelstanden kommer med forslag til “byutvikling”: Høyre logrer, gir labb og legger seg på ryggen.
 • Plutselig kommer et forslag om å omregulere gaten til gågate, og det blir vist til at det ikke er noen tilrettelgging for sykkel her, slik man hevdet ved syklistsviket i Ruseløkkveien. Er bystyreflertallet fortsatt som i dag, blir det vedtatt. FrP kommer nok til å fremme forslag om parkering.
 • Ikke noen alternativ sykkelrute gjennom byen er seriøst politisk behandlet, og ikke noe er bygget.
 • Dermed har Høyre og Plan-og bygningsetaten kommet et steg nærmere målet om at det er umulig å legge sykkeltraseer gjennom sentrum.

Jeg har etter hvert innsett at man er nødt til å følge godt med på det som kommer fra Plan- og bygningetaten, for som syklister kan vi ikke regne med at det kommer noe godt fra den kanten. Den store praktiske utfordringen er at det ikke er tilstrekkelig å følge med på det som gir seg ut for å handle om sykkel. Det typiske er at sykkel ikke nevnes, selv om saken kan ha stor betydning for sykkelforholdene i Oslo.

Kirkegata må på alarmlisten. Kanskje vi må rødliste strekningern, slik man har gjort med annet som er verneverdig. Før vi vet ordet av det, kommer det et forslag om å utradere sykkelruten.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.