Det må være et politisk mål å få biltrafikken ned

Foto øverst: Mads Wam Schneider.

Et mantra vi finner både i Nasjonal transportplan og i kommunale dokumenter, er dette:

Økningen i persontransporten skal tas kollektivt, med sykkel og gange.

Den ambisjonen er alt for pinglete. Målet, slik det er formulert, sier at man er fornøyd med status quo i bilbruk, og målet om at biltrafikken ikke skal øke, bare omfatter persontransport. Økt bilbruk for varetransport er visst fortsatt greit. Jeg ser fram til at politikere og partier sier klart det som er nødvendig:

Biltrafikken må reduseres.

Continue reading Det må være et politisk mål å få biltrafikken ned