Senterpartiet, Oslo og lokalt selvstyre

Et utvalg i Senterpartiet vil dele opp Oslo i 15 kommuner. For Senterpartiet er det åpenbart viktigere at det er smått enn godt.

Jeg har ikke sett noen undersøkelser om hva folk i Oslo identifiserer seg med. Fortsatt er det vel mange som har bodd i Oslo lenge, som reiser “hjem” f.eks. til jul, når de reiser ut av byen. Men mitt inntrykk er at folk sier at de er fra eller bor i Oslo, ikke f.eks. Årvoll, Vålerenga, Frogner eller Nordberg, slik at man primært identifiserer seg med Oslo. Dette i motsetning til f.eks. Brussel, som sies å være en by ingen bor i, fordi alle som bor i Brussel har bydelen og ikke Brussel som sin primære identitetsreferanse. Og om man identifiserer seg med sin lokale del av byen, er det neppe den administrative enheten “Vestre Aker”, “Gamle Oslo”, “Alna” eller en annen av bydelene.

Det kan godt hende at det lokale selvstyre kunne bli bedre, ved bl.a. å gir mer makt til bydelene. Men vi har i Norge en annen faneverdi, i tillegg til lokalt selvstyre, og det er likhet. De står ofte i motsetning til hverandre: Skal man ha reelt lokalt selvstyre, må man også akseptere større grad av ulikhet.

Continue reading Senterpartiet, Oslo og lokalt selvstyre

Larvik forliksråd har overdreven tro på egen kompetanse

Forliksrådet i Larvik har gått ut for å advare foreldre og besteforeldre mot barns bruk av nettporno, som de i følge forliksrådet kan risikere å måtte betale for.

Det er en risikosport å kommentere rettslige spørsmål bare på bakgrunn av avisomtaler. Men noen ganger er det vanskelig ikke å reagere. Så det må bli med de sedvanlige forbehold om at saken er korrekt gjengitt i avisen, og at vesentlige opplysninger ikke er utelatt, osv.

Ofte i medieomtaler av saker for retten må man være varsom, og eventuelt ta forbehold fordi det som regel er en part i en konflikt som uttaler seg. Men i dette tilfellet er det forliksrådets leder og andre medlemmer av forliksrådet som uttaler seg, så da gjør ikke dette hensynet seg gjeldende.

Continue reading Larvik forliksråd har overdreven tro på egen kompetanse