Bare et mindretall i sentrumsnære bydeler har bil. Hvorfor får de så mye plass?

I de sentrumsnære bydelene i Oslo er det bare et mindretall av husstandene som har bil. Starter vi med bydel Sentrum, hvor det nesten ikke bor folk, bare ca tre ganger så mange som i Norges minste kommune, Utsira, er det kun 11,9% av husstandene som disponerer bil. I kretsen utenfor er tallene slik, om vi starter i vest og går med solen: Frogner 37,7%, St Hanshaugen 29,8%, Grünerløkka 29,7% og Gamle Oslo 31,7%. I hele Oslo disponerer 48,9% av husstandene bil, altså litt under halvparten.

Av bylivundersøkelsen fremgår at av de som reiste inn til sentrum var det bare 7% som kom med bil.

Selv i den bydelen med høyest biltetthet, Vestre Aker, er det ikke mer enn 69,6% av husstandene som disponerer bil. Alt i følge Statistisk sentralbyrå. Tallene er fra 2011, men det er ingen grunn til å tro at andelen som disponerer bil har økt siden den gang. Trenden er at unge folk ikke er opptatt av bil, i alle fall ikke unge, urbane folk. Færre tar førerkort og de som gjør det venter gjerne lenger. Det er en internasjonal trend. Bil er ikke lenger like viktig i folks liv. Bilen er ikke lenger symbolet på status og frihet, slik den har vært for min generasjon.

Ser vi på Oslo som helhet, gikk andelen av husstander som disponerer bil ned fra 51% i 2001, til 48,9% i 2011 (2001-tallene er ikke brutt ned på bydeler). Det er altså under halvparten av husstandene i Oslo som disponerer bil, om vi ser byen under ett. Sannsynligvis er det færre i dag enn det var i 2011, men de tallene har vi ikke.

Likevel ser den typiske gate i de sentrumsnære bydelene slik ut:

WIMG_0191_DxO Continue reading Bare et mindretall i sentrumsnære bydeler har bil. Hvorfor får de så mye plass?