Ja til tidsdifferensierte priser på kollektivtransport

Når jeg er i London som turist, kjøper jeg gjerne dagskort på kollektivtransport, som ikke begynner å gjelde før etter k. 09.00. Eller kanskje er det fra kl 10.00 — jeg er ikke sikker. Det er billigere hvis man ikke reiser i rushtiden. Det er helt greit. Jeg er ikke noe morgenmenneske, og har uansett ikke reist meg fra frokostbordet innen dagskortet begynner å gjelde. Skulle jeg være klar litt tidligere, kan jeg godt drøye litt til mitt dagskort utenom rushtiden begynner å virke.

Statens vegvesen er inne på å innføre dette, i sin strategirapport som skal være noe av grunnlaget for en ny utgave av Najonal Transportplan. Dette kan vi lese i Bergens Tidende:

“«Tidsdifferensiert prising bør også vurderes for kollektivtransport, for å dempe rushtidstoppene og utnytte kapasiteten bedre utenom rushtiden» heter det. Det betyr altså at det skal bli dyrere å ta buss og bane i rushet, og billigere utenom.”

Continue reading Ja til tidsdifferensierte priser på kollektivtransport

Går det an å rette opp fadesen i Bjørvika? Det ser mørkt ut

Jeg er egentlig optimist av natur, og skulle gjerne ha skrevet: Selvfølgelig er det håp. Og det er det jo. Før eller siden må man ta tak i og rette opp slike feil som dette. Men jeg er redd det heller blir siden enn før. Først må kanskje alle fossilene i Statens vegvesen dø ut — eller i det minste pensjoneres, og dermed uskadeliggjøres. Selv begynner jeg å nærme meg 60 år, og har mistet troen på at Oslo kommer til å bli en OK by å sykle i, i løpet av de aktive sykkelårene jeg har igjen.

Dette prosjektet har vært håndtert fundamentalt galt fra dag 1. Å sette Statens vegvesen til å rette opp dette, vil være som gi den nå fratrådte politimester Geir Gudmundsen ansvaret for å rydde opp ved politiet i Bergen, etter Monika-saken m.m.

Vi trenger ikke mer sminke på grisen. Feilene må rettes opp, og det må gjøres ordentlig. Jeg ser bare én vei ut av dette: Det må utlyses en internasjonal konkurranse om sykkelvei gjennom Bjørvika. Oppdraget må gå ut på å lage en høykvalitets sykkelvei. En høykvalitet sykkelvei er en sykkelvei, ikke et sykkelfelt. Det er en sykkelvei, ikke en gang- og sykkelvei. Den er fysisk adskilt fra kjørefeltet slik at bilister ikke kommer inn i sykkelveien. Og den skal være minst fem meter bred, og prioritert gjennm kryss. Dette er syklistenes E18, og det skal selvsagt være en firefeltsvei for syklister, som gjør at raskere syklister kan sykle forbi de som sykler langsommere, uten at det blir konflikter. Alt annet enn dette er for dårlig.

Continue reading Går det an å rette opp fadesen i Bjørvika? Det ser mørkt ut