Går det an å rette opp fadesen i Bjørvika? Det ser mørkt ut

Jeg er egentlig optimist av natur, og skulle gjerne ha skrevet: Selvfølgelig er det håp. Og det er det jo. Før eller siden må man ta tak i og rette opp slike feil som dette. Men jeg er redd det heller blir siden enn før. Først må kanskje alle fossilene i Statens vegvesen dø ut — eller i det minste pensjoneres, og dermed uskadeliggjøres. Selv begynner jeg å nærme meg 60 år, og har mistet troen på at Oslo kommer til å bli en OK by å sykle i, i løpet av de aktive sykkelårene jeg har igjen.

Dette prosjektet har vært håndtert fundamentalt galt fra dag 1. Å sette Statens vegvesen til å rette opp dette, vil være som gi den nå fratrådte politimester Geir Gudmundsen ansvaret for å rydde opp ved politiet i Bergen, etter Monika-saken m.m.

Vi trenger ikke mer sminke på grisen. Feilene må rettes opp, og det må gjøres ordentlig. Jeg ser bare én vei ut av dette: Det må utlyses en internasjonal konkurranse om sykkelvei gjennom Bjørvika. Oppdraget må gå ut på å lage en høykvalitets sykkelvei. En høykvalitet sykkelvei er en sykkelvei, ikke et sykkelfelt. Det er en sykkelvei, ikke en gang- og sykkelvei. Den er fysisk adskilt fra kjørefeltet slik at bilister ikke kommer inn i sykkelveien. Og den skal være minst fem meter bred, og prioritert gjennm kryss. Dette er syklistenes E18, og det skal selvsagt være en firefeltsvei for syklister, som gjør at raskere syklister kan sykle forbi de som sykler langsommere, uten at det blir konflikter. Alt annet enn dette er for dårlig.

Det må også være alternative sykkelveier, som skal betjene  folk som vil sykle til og fra Operaen, Munchmuseet og tilsvarende for Deichmanske bibliotek, samt annen lokal sykkeltrafikk. Ikke minst alle de som vil bosette seg i området. Videre bør det være tiltak som begrenser biltrafikken i området. Ta gjerne også med muligheter for av- og påstigning for taxi og turistbusser ved Operaen og Munchmuseet.

Det kommer til å koste. Det blir gjerne dyrt når man ikke gjør det ordentlig med en gang, og må gjøre det på nytt. De som har hatt ansvaret for fadesen, må gjerne få løpende oppdateringer om hvor mye deres elendige arbeid koster samfunnet. Men når politikerne synes å være villige til å bruke 40 mrd på en mil motorvei gjennom Bærum, som vil mate større køer inn mot Oslo og bidra til kraftig økning av CO2-utslippene, osv, da må også akseptere at det går med en del millioner for å få på plass syklistenes E18.

Einar Wilhelmsen skrev til Statens vegvesen og pekte på det uholdbare i at mange utålmodige bilister og bussjåfører svinger til høyre fra Dronning Eufemias gt og inn i Haakon Vs gt, på rødt lys, og skaper mange farlige situasjoner for syklister som har grønt lys og skal rett fram. Vegvesenets svar ser ikke ut til å være tilgjengelig i Offentlig postjournal, som det skulle ha vært (i alle fall fant jeg det ikke, kanskje er det bare jeg som er dårlig til å søke). Men jeg har fått det fra Einar.

Med sitt svar viser  Vegevesenet med all  mulig tydelighet hvorfor de ikke bør ha ansvaret for slikt som dette. I svaret står bl.a:

“Signallyshodene i det aktuelle krysset er sideplassert. Det er egen fase for trafikk fra DEG mot venstre og rett fram mot Bispegata, som er samtidig med sykkel rett fram mot Bispegata. Fasen deretter gjelder høyresving fra DEG mot Hakon V ‘s gt. Denne fasen gjelder bare for høyre kollektivfelt, (som inn mot krysset ogsa er kjørefelt for annen motorisert trafikk). Det er stor trafikk og beskjeden kapasitet i denne høyresvingen. Feilkjøringen, som du har vist, er hyppig opptredende og skaper farlige situasjoner for syklist/fotgjenger. Deter vanskelig a skaffe ressurser til overvaking av rett kjøremønster.

Situasjonen er krevende og vi planlegger å løse dette gjennom å tilrettelegge for tre kjørefelt for motorisert trafikk i DEG, det venstre for rett fram og venstre, det midtre for høyresvingende motorisert traf ikk og det høyre kjørefelt for høyresvingende kollektivtrafikk. Løsningen krever imidlertid at høyre fortau i DEG utvides slik at det blir plass til bade fotgjengere og rett fram for syklister. Mulighet for utvidet fortau er innarbeidet i gjeldende reguleringsplan og berører B7 (i søndre kvadrant i kryss DEG/Hakon V’s gt). Bygg B7 blir bygget med en arkade som muliggjør en slik løsning. Grunnarbeidene er i gang med dette bygget, og vi håper pa en rask fremdrift.”

Når bilister og bussjåfører svinger til høyre på rødt lys, da er det feilkjøring. Snakk om misvisende og forskjønnende omskriving: Feilkjøring! Vi må visst oppfordre syklister til å foreta flere “feilkjøringer” på rødt lys om vi skal vinne gehør hos vegvesenet.

Denne videoen fra Eivind Killengren, viser situasjonen:

https://www.youtube.com/watch?v=z-KSsOzlX7Q

Vi må visst minne Statens vegvesen om at sjåførene på disse bussene sannsynligvis kjører her flere ganger om dagen, og kjenner krysset bedre enn de fleste. Det er ikke “feilkjøring”. Det er bevisst kjøring på rødt lys, av hensynsløse sjåfører som gir blaffen i syklister.

Bilister og bussjåfører som kjører på rødt lys og skaper farlige situasjoner, skal belønnes med et ekstra kjørefelt. Mer rødlyssykling folkens, så kanskje det blir sykkelvei også!

Men det som virkelig er provoserende er dette: Vegvesenet har hele tiden sagt at det var for sent å endre noe. Pro­sjekt­le­der for Bjør­vika, Grete Tvedt sa bl.a. dette  til NRK Østlandssendingen den 4. juli 2014:

“Men Tvedt sier det er for sent å endre på noe nå fordi utbyg­gin­gen har kom­met for langt. Ifølge pro­sjekt­le­de­ren er det kon­struk­sjo­ner under bak­ken som gjør at de ikke kan flytte på trær eller sykkelfelt.”

Så var det bare løgn alt sammen. Det er mulig å endre. Men Statens vegvesen synes ikke at syklister er viktige. Så når det bare er for å bedre forholdene for syklister, da sier man at det ikke er mulig. Men så dukker det opp noen som Statens vegvesen synes er viktige, nemlig bilister. Da klarer Statens vegvesen plutselig å finne plass til et nytt kjørefelt for bilistene. Syklistene skal  nok en gang måtte flytte seg, for å gi mer plass til bilister. Syklistene skal opp på fortauet! Statens vegvesen spytter på byens syklister når de plutselig klarer å trekke mer areal opp av hatten for å lage mer kjørefelt. Snakk om Satans bilvegvesen!

Det er den samme gamle historien: Det er mer enn nok av plass, men det mangler vilje. De eneste stedene det er for trangt, er i hodene til de som har ansvar for prosjektet.

Hva får folkene i Statens vegvesen til å gjøre slikt? Tror de at vi som sykler er så dumme at vi ikke gjennomskuer bløffen? Eller er de så dumme selv, at de ikke er i stand til å skjønne problemet?

Alt, og jeg mener akkurat det: Alt som har vært laget av såkalt “sykkeltilrettelegging” i Bjørvika er ubrukelig. Selv garvede bysyklister prøver å unngå den “paradegaten”. Den enkel og brutale sannhet er at de som har hatt ansvaret ikke på noe tidspunkt har tatt syklister alvorlig. De har prioritert biler, og har forsøkt å skvise inn noen i beste fall symbolske sykkelfelt, etter at all plassen var brukt til andre formål — f.eks. eksotiske trær, som åpenbart er langt viktigere enn folk som sykler.

Statenes vegvesen har servert løgnaktige unnskyldninger i forsøk på å løpe fra ansvaret.

  • Det er ikke sant at normene i 2003 tilsa så dårlig sykkelanlegg. Det er langt under den standarden som ble foreskrevet i den utgaven av Sykkelhåndboken som gjaldt i 2003.
  • Det er ikke sant at planene i praksis ble låst i 2003. Det startet da. Men detaljplaneggingen startet først i januar 2008, og noe av det som mange etterlyste på oppstartsseminaret for detaljplanleggingen var bedre forhold for syklister. Men de ansvarlige for prosjektet hadde ikke tatt syklister på alvor før, gjorde det ikke da og har ikke gjort det siden. Resultatet er at de har laget et stort monument over egne udugelighet.

De kunne i det minste vært ærlige nok til å innrømme det: Syklister har ikke vært tatt på alvor i noen stadium av Bjørvikaprosjektet.

Og nå finner de eksosgrå hjernecellene deres altså plutselig plass til et ekstra kjørefelt for bilistene. Og for å få plass til det, klarer man sannelig også å finne et sted som sykkelfeltet kan flyttes til: Opp på fortauet.

Når Statens vegvesen har løyet til nå, hvordan skal vi da kunne tro på dem nå, enn si i fremtiden? Min tillit til den etaten er lik null. De som har hatt ansvaret for fadesen i Bjørvika bør krype ut av sine kontorer i skam, vel vitende om at deres udugelighet kommer til å koste samfunnet enormene summer når feilene skal rettes opp — for det rettes opp. Dronning Eufemias gate har blitt en skam for byen.

Stakkars Dronning Eufemia, som har fått sitt navn skjendet ved å bli knyttet til dette. Få visste hvem hun var, og nå blir hennes navn bare forbundet med en av Oslos store planleggingsskandaler. Det måtte ha vært bedre å forbli glemt, enn å bli knyttet til noe slikt som dette. Gaten burde heller ha hett Det udugelige veivesenets gate, eller noe tilsvarende.

Løsningen er uansett ikke å øke kapasiteten. Løsningen er å redusere biltrafikken gjennom Dronning Eufemias gate. I Bjørvika bør det ikke være annet enn lokaltrafikk med bil. Men noe slikt strider åpenbart mot alle instinkter hos de ansvarlige i Statens vegvesen, så det blir sabotert med alle midler. Et hovedelement i en løsning må være: Bilene må bort fra Bjørvika, og det oppnår man ikke ved å legge seg flat for bilistene og gi dem mer plass. Bilistene har fått masse tunneler, og kan holde seg nede i hullene sine.

Et akuttiltak er å forby andre enn busser å svinge til høyre inn i Haakon Vs gate, samt sette opp et overvåkningskamera som tar bilder av rødlysbilistene og bussjåførene, med et system som sørger for at de får passende regninger i posten og prikker i førerkortet. De som skal i retning E6 og E18 bør ganske enkelt ikke velge Dronning Eufemias gate. Men når det nettopp er bussene som er en stor del av problemet, vil det ikke hjelpe særlig mye.

Et annet tiltak er å stenge Nylandsveien for privatbiler. At man ikke gjorde det, og at man ikke la til rette for sykling i Nylandsveien da den gamle trafikkmaskinen ble revet og Nylandsveien ble bygget om, er en av Statens vegvesens mange tabber. Man burde ha gjennomført det som er foreslått i Områdeprogram for Oslo S-området, se s. 70 og utover i dette forslaget. Det er ingen skam å snu! Men vegvesenet har bare styrt etter sine ryggmargsreflekser som sier bil, bil, bil og atter bil. Og det er åpenbart disse de fortsatt styrer etter. Bjørvika står som de (forhåpengligvis) siste krampetrekninger fra planleggere som drømte om å legge byen under asfalt.

WIMG_0397_DxONå kan det se ut som noe kan løsne i Nylandsveien. I en sak om den fremtidige Oslo S sier avdelingsdirektør for byutvikling i PBE, Morten Wasstøl, til Osloby:

Vi forutsetter at det blir tilrettelagt for syklister langs Nylandsveien, hvor det ikke er tilrettelagt i dag. Da må det også legges opp til minimum 1000 parkeringsplasser for sykkel både på nordsiden og sørsiden av sporområdet

Det henger ikke helt godt sammen med det vi noe tidligere kunne lese at hele planen om bussterminal, og dermed ombygging av Oslo S kunne komme til å bli skrotet.

Heldigvis begynner det å sige inn en viss erkjennelse av at dette ikke er en “løsning” som kan vare. Guri Melby har sagt at hun har bedt Sykkelprosjektet og Statens vegvesen samarbeide for å se hva som kan gjøres.  Og nå har visst også Statens vegvesen innsett at noe må gjøres. Men de har for mange og for store innrømmelser som må gjøres, til at de kan stå for dette.

Videre bør Rådhusgt stenges for gjennomkjøring. Det vil antagelig redusere overflatetrafikken i Bjørvika, og vil bidra til at Fridtjof Nansens plass vil fremstå som noe annet enn en gjennomkjøringsvei og parkeringsplass.

En kortsiktig løsningn kan være å gjøre Operagt til en hovedsykkelvei gjennom Bjørvika. Da må arealet for biltrafikk reduseres kraftig, og den må stenges for gjennomkjøring med bil. Dronning Eufemias gt er feildesignet fra start, og står som et symbol på planleggere og politikere som f.eks. mener at eksotiske trær er langt viktigere enn fremkommelighet og trygghet for syklister. “Paradegate” kalller de det hånlig, og har dermed gjort betegnelsen “paradegate” like innholdsløs og misvisende som “miljøgate”.

Operagata bør gjøres enveiskjørt for motorisert trafikk, slik at kjøreretningen er ulik for hvert kvartal. Da vil det være adkomst med bil, men den vil være ubrukelig til gjennomkjøring. Dette skal selvsagt ikke gjelde for syklister.

Samtidig må man lage en løsning for busser, taxier og annen trafikk til og fra Operaen og Munchmuseet. Heller ikke det ha de som har hatt ansvaret for prosjektet klart å lage. Sykkelfeltet er stadig fylt opp av taxier, busser og andre biler — særlig i forbindelse med forestillinger på Operaen.

Det er ikke særlig vanskelig, om man bare vil. Det som skal til er eventuelle av- og påstigningsområder, handicapparkering m.m. på utsiden av sykkelveien. Det er slik man gjør det i siviliserte land. Men i bilistlandet Norge vil de ansvarlige ikke lære av hva de har gjort andre steder. De vil heller gjøre alle feilene selv, for skrivebordsbilistene vet selvsagt best hva som er bra for syklsiter. Når dette er område for av- og påstigning, må det være et fortau mellom av- og påstigningsområde og sykkelvei, slik at folk ikke går rett ut i sykkelveien. På dette fortauet må man gjerne plante noen av de trærne planleggerne mener er viktigere enn folk. Og man må lage fotgjengerfelt over sykkelveien. Dette klarer man i byer som tar syklister på alvor, og det burde faktisk være mulig i Oslo også. (En løsning for dette bør også være noe av det man ber om i en konkurranseutlysning.)

Men det er ingen vei utenom: Hele planen er grunnleggende uholdbar, og resultatet har blitt en skandale. Det må gjøres på nytt, fra start. Fres opp kjørefeltene, røsk opp de eksotiske trærne som noen synes er så mye viktigere enn folk, og plant dem på nytt på den plassen som blir igjen etter at man har fått på plass en skikkelig sykkelløsning. Og de som har hatt ansvaret for veiplanleggingen i Bjørvika bør aldri mer få ansvar for noe slikt. De har gjort nok skade som de har.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.