Vi som sykler løser også et folkehelseproblem, men politikerne saboterer @BentHHoyre

Helseminister Bent Høie kritiserer bl.a. Jonas Gahr Støre for å gå Birken. Som god Høyremann har han vel såpass respeket for kongehuset at han ikke kritiserer kronprins Haakon for det samme. Skjønt John Christian Elden har vel et poeng, når han skriver på Twitter:

“Er ikke litt av poenget med Birkebeineren borte når Kongssønnen går den på egne bein?”

I stedet hyller Høie “Tjukkasgjengen” i Fredrikstad. Dagsavisen følger opp med en førsteside hvor de sier at disse løser folkehelseproblemet, i bestemt form — som om turgåere i Fredrikstad løser det samlede norske folkehelseproblemet. (Så godt som alt innhold fra Dagsavisen ligger bak betalingsmur på nett, derfor ingen lenke.) Og de har en reportasje om Høie på tur med denne Tjukkasgjengen. Det er utmerket at folk samles for å gå på tur, spille fotball eller andre fysiske aktiviteter. Det er lett å være helseminister hvis folkehelseproblemet kan løses ved å gå tur med en gjeng i Fredrikstad. Jeg tar ikke så hardt at jeg påstår at sykling er løsningen på folkehelseproblemet. Men det er et viktig bidrag.

Continue reading Vi som sykler løser også et folkehelseproblem, men politikerne saboterer @BentHHoyre

Trærne i Bjørvika – hvordan misbruke en mulighet til god sykkelløsning

Vi kan starte med det som ble uttalt i den reguleringsplan som Oslo bystyre vedtok 27. august 2003:

Visjonen om at Bjørvika som porten til Norges hovedstad skal fremstå som et uttrykk for moderne norsk bykultur og identitet i byggekunst, teknologi og bærekraftig byutvikling. Den nye bydelen skal være til glede og stolthet for hele Oslos befolkning, og bevisst bidra til å beskrive byens historiske utvikling fra opprinnelsen til det 21. århundre.” 

Snakk om politisk mageplask. Og snakk om eksempel på hvor verdiløse politiske floskler er.

Fabian Stang, Stian Berger Røsland, Bård Folke Fredriksen og Guri Melby: Synes dere at det vi har fått av veier i Bjørvika er et “uttrykk for moderne norsk bykultur” og et eksempel på “bærekraftig byutvikling“? Føler dere “glede og stolthet” over resultatet?

Continue reading Trærne i Bjørvika – hvordan misbruke en mulighet til god sykkelløsning

Vebjørn Sand og Fredriksensøstrene — om retten til eget bilde

Retten til eget bilde er et tema jeg har vært innom flere ganger, men det har da først og fremst vært knyttet til fotografier. Før jeg går inn i dette, kan vi i alle fall konstatere at Vedbjørn Sand er flink til å skape oppmerksomhet rundt seg selv. Bestemmelsen for eget bilde er formulert for fotografi i åndsverkloven § 45c, som lyder:

“Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når
a)    avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
b)    avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c)    bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,
d)    eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
e)    bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd eller § 27 andre ledd.

Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.”

Continue reading Vebjørn Sand og Fredriksensøstrene — om retten til eget bilde

Et nytt argument for å skrote Vegvesenets forslag til Storokryss

Statens vegvesen la tidligere fram et forslag til nytt Storokryss hvor man, tradisjonen tro, hadde “glemt” å sette av plass til syklister.  Som en grunn til ikke å sette av plass til syklister, sa planleggingsleder Åsmund Stendahl i Statens vegvesen:

“Plan­for­sla­get gir et til­bud til syk­lende gjen­nom Stor­o­krys­set som er et svært tra­fik­kert punkt med mye fot­gjen­gere. Syk­lis­tene vil måtte til­passe seg omgi­vel­sene. De syk­ler over et ganske kom­plekst punkt, det er mye omstig­ning mel­lom ulike kol­lek­tiv­mid­ler, sier han.”

Syklistene vil måtte tilpasse seg omgivelsene, sa bilplanleggingsleder Åsmund Stendahl. At også bilister skal måtte tilpasse seg omgivelsene, som f.eks. å måtte bli stående litt lenger i kø når de gjør et så dårlig valg som å kjøre bil til og fra byen, det er visst helt utenfor bilplanleggingsleder Åsmund Stendahls tankeverden.

Continue reading Et nytt argument for å skrote Vegvesenets forslag til Storokryss

Mer “miljøgateplaner” som vil gjøre forholdene dårligere for syklister, nå Veitvet

“Nå blir lastebilenes snarvei til miljøgate” kan to blide byråder, Guri Melby og Bård Folke Fredriksen fortelle i Osloby.

(Jeg hadde ikke noe bilde fra Veitvet eller Veitvetveien i mitt arkiv. Derfor måtte jeg bruke et bilde av senteret, fra Wikimedia Commons, som er tatt av Chell Hill og lisensiert under en CC BY-SA 3.0 lisens.)

For oss som sykler er ordet “Miljøgate” noe som får alarmen til å gå og alle varsellamper til å blinke. “Miljøgate” pleier å bety tilrettelegging for gjennomkjøring med bil, noen trær, gjerne noen ekstra påkostede parkeringsplasser og null tilrettelegging for sykkel.

Continue reading Mer “miljøgateplaner” som vil gjøre forholdene dårligere for syklister, nå Veitvet

Mer markedsføringsjuks fra Gilde? @Forbrukerradet @yngveekern

Hos Ultra på Majorstuen (tidligere Centra), fant jeg ytrefilét av lam merket “Gourmet lam. Spesielt utvalgt fra Sirdalsheiene”.  Nå vet jeg av erfaring at Nortura, som Gilde er en del av, er svært så omtrentlig med stedsangivelser. De kjøpte opp lammekjøttprodusenten Hallingskarvet, og straks kom Hallingskarvet til å omfatte omtrent alle fjellområdene i Sør-Norge, sannsynligvis også Sirdalsheiene. Jeg var skeptisk. Ikke til kvaliteten på kjøttet, men til merkingen. Så jeg leste baksideteksten.

DSC_0117På baksiden kan vi lese at disse utvalgte gourment lam (ordelingsfeil her) kommer fra Sirdalsheiene og områdene rundt. Hvor store disse områdene rundt er, og hvor de ligger, det finner ikke Gilde grunn til å opplyse oss om. Kanskje Sirdalsheiene har blitt like store som Hallingskarvet ble etter at Gilde overtok produksjonen av lammekjøtt?

Continue reading Mer markedsføringsjuks fra Gilde? @Forbrukerradet @yngveekern

Terrorsikring og sykkeltilrettelegging @Planogbygning @Sykkelioslo @Byraadslederen

“Slik skal Oslo sentrum sikres mot terror” skriver Osloby.  Man skal lage benker, vannspeil og plantekar.

“Bymøbler som sittebenker, vannspeil, og trappeformede murer skal både gi noe til fotgjengere og sørge for sikkerhet.”

Vi må i alle fall bli kvitt de stygge betonggrisene, som er utplassert alt for mange steder i byen.

WIMG_3958_DxO Continue reading Terrorsikring og sykkeltilrettelegging @Planogbygning @Sykkelioslo @Byraadslederen

Snev av selverkjennelse i Statens vegvesen? @presserom

Aftenposten/Oslobys utmerkede tiltak “Sykkelpatruljen” referer fra et møte med samferdselskomiteen i Oslo. Overskriften er det helt selvsagte utsagnet: «Hvis man ikke bygger ut sykkelveinettet blir det ikke flere syklister».

Jeg bet meg særlig merke i disse avsnittene:

“På spørsmål om hvorfor syklister i store kryss som Jernbanetorget og Carl Berner ikke har fått en egen plass, svarte Veivesenets Jon Øyvind Johannesen dønn ærlig:

– På Jernbanetorget ble det sagt at en gruppe måtte ut fordi andre grupper var viktigere. På Carl Berner fant vi ikke plass til syklistene. Poenget er at sykkel må inn tidlig i planleggingen.

Men det er en vesentlig feil her. Det er ikke slik at man sender ut oppdagelsesreisende, geologer eller arkeologer som “finner” områder som kan brukes til ulike formål. Man prioriterer hvordan tilgjengelig areal skal brukes. Og prioritering er et spørsmål om vilje. Det korrekte her ville være å si “Vi [Statens vegvesen] ville ikke prioritere syklister på Carl Bernes plass, til tross for at gode forhold for syklsiter var et uttalt mål for prosjektet.” Akkurat som Statens vegvesen ikke ville prioritere syklister i Bjørvika, i . Dag Hammarkjølds vei eller i sitt forslag til nytt Storokryss, Vi kunne ha lagt til: “Det er vi [Statens vegvesen] som kan vei. Vi ignorerer alle politiske signaler, og følger vår egen agenda. “

Continue reading Snev av selverkjennelse i Statens vegvesen? @presserom