Snev av selverkjennelse i Statens vegvesen? @presserom

Aftenposten/Oslobys utmerkede tiltak “Sykkelpatruljen” referer fra et møte med samferdselskomiteen i Oslo. Overskriften er det helt selvsagte utsagnet: «Hvis man ikke bygger ut sykkelveinettet blir det ikke flere syklister».

Jeg bet meg særlig merke i disse avsnittene:

“På spørsmål om hvorfor syklister i store kryss som Jernbanetorget og Carl Berner ikke har fått en egen plass, svarte Veivesenets Jon Øyvind Johannesen dønn ærlig:

– På Jernbanetorget ble det sagt at en gruppe måtte ut fordi andre grupper var viktigere. På Carl Berner fant vi ikke plass til syklistene. Poenget er at sykkel må inn tidlig i planleggingen.

Men det er en vesentlig feil her. Det er ikke slik at man sender ut oppdagelsesreisende, geologer eller arkeologer som “finner” områder som kan brukes til ulike formål. Man prioriterer hvordan tilgjengelig areal skal brukes. Og prioritering er et spørsmål om vilje. Det korrekte her ville være å si “Vi [Statens vegvesen] ville ikke prioritere syklister på Carl Bernes plass, til tross for at gode forhold for syklsiter var et uttalt mål for prosjektet.” Akkurat som Statens vegvesen ikke ville prioritere syklister i Bjørvika, i . Dag Hammarkjølds vei eller i sitt forslag til nytt Storokryss, Vi kunne ha lagt til: “Det er vi [Statens vegvesen] som kan vei. Vi ignorerer alle politiske signaler, og følger vår egen agenda. “

Continue reading Snev av selverkjennelse i Statens vegvesen? @presserom