Vi som sykler løser også et folkehelseproblem, men politikerne saboterer @BentHHoyre

Helseminister Bent Høie kritiserer bl.a. Jonas Gahr Støre for å gå Birken. Som god Høyremann har han vel såpass respeket for kongehuset at han ikke kritiserer kronprins Haakon for det samme. Skjønt John Christian Elden har vel et poeng, når han skriver på Twitter:

“Er ikke litt av poenget med Birkebeineren borte når Kongssønnen går den på egne bein?”

I stedet hyller Høie “Tjukkasgjengen” i Fredrikstad. Dagsavisen følger opp med en førsteside hvor de sier at disse løser folkehelseproblemet, i bestemt form — som om turgåere i Fredrikstad løser det samlede norske folkehelseproblemet. (Så godt som alt innhold fra Dagsavisen ligger bak betalingsmur på nett, derfor ingen lenke.) Og de har en reportasje om Høie på tur med denne Tjukkasgjengen. Det er utmerket at folk samles for å gå på tur, spille fotball eller andre fysiske aktiviteter. Det er lett å være helseminister hvis folkehelseproblemet kan løses ved å gå tur med en gjeng i Fredrikstad. Jeg tar ikke så hardt at jeg påstår at sykling er løsningen på folkehelseproblemet. Men det er et viktig bidrag.

Å kritistere kronprins Haakon,  Jonas Gahr Støre, Knut Arild Hareide  og andre for å gå Birken, blir like meningsløst som å kritisere Therese Johaug og Marit Bjørgen for å gå VM. Hvis noen ønsker å utfordre seg selv ved å gå Birken eller andre løp, så er ikke det noe problem i det hele tatt. Det bidrar nok til å holde Jonas Gahr Støre m.fl. i god form. Det er ikke Birken i seg selv, man alt de gjør forut for Birken for at de skal være i god nok form til å gjennomføre, som er poenget her. Noen overdriver sikkert, slik advokat Christian Lundin beskriver om den ultimate skuffelsen det var da Dagens Næringsliv oppga feil sluttid på Marcialonga.

Vi som bruker sykkelen til daglig transport, bidrar også til å løse en del av det norske folkehelseproblemet, Bent Høie. Tur er utmerket, enten den skjer til fots, på ski eller på sykkel. Men utsiktene til god folkehelse er bedre når dette blir en integrert del av de daglige gjøremål. Det er her sykkelen slår det meste.Det sies ganske godt her:

“Dr Carrie Ferguson, lecturer in exercise physiology at the University of Leeds, believes that cycling is potentially more beneficial than running.

“With cycling you can make it what you want,” she said. “Building it into part of your every day life makes it easier to do but of course the harder you exercise and the more that you do, the greater the health benefits.””

Myndighetens råd er ca 30 minutter relativt lett mosjon per dag, noe du ganske sikkert vet veldig godt. Og i motsetning til hva Carrie Ferguson sier, så sier vel Helsedirektoratet at helsegevinsten ikke øker ved mer og hardere trening, selv om det gjør at man blir i bedre form og kanskje mister noen kilo dødvekt.

Kanskje hjelper sykling oss også til å holde oss unge, både mentalt og fysisk (om enn ikke i tall). Greit å vite for en som er ubehagelig nær 60. Heldigvis for noen av oss, er det også slik at det er viktigere for helsen å få mosjon og være i sånn noenlunde brukbar form, enn å være tynn.

WIMG_3067_DxOHvis man holder et ganske moderat tempo, sykler man 5 km på 15-20 minutter. Hvis man har ca fem kilometer til arbeid, skole eller studiested, og velger sykkelen, da får man den nødvendige daglige mosjonen “gratis”. Det vil ofte være den raskeste måten å komme fram på (husk at tid til parkering, samt tid til å gå fram og tilbake til parkering må medregnes når man beregner tid for bil). Det er miljøvennlig, og ikke minst arealeffektivt (noe elbilstatsingen ikke er). Man vet også at det er bra for skoleelever med litt fysisk aktivitet før skolen. Er man opptatt av læring, er det langt bedre at elvene går eller sykler, enn at de tar buss eller blir kjørt. Barn som blir kjørt over alt mister orienteringssansen, og får en innskrenket verden. Og et tiltak for bedre oppvekst for barn og unge. Sannsynligvis vil det også være et trafikksikkerhetstiltak, for en stor trafikkrisiko er alle foreldre som kjører sine barn til skolen i bil.

Det er også lønnsomt. Helsedirektoratet har beregnet at Norge vil spare 239 mrd kroner pr år, om alle hadde fulgt rådene om 30 minutter mosjon hver dag. Jeg var i utgangspunktet litt forsiktig med å vise til disse tallene, da jeg hadde vanskelig for å tro at det kunne være så mye. 239 mrd, det er ca 60 mrd mer enn budsjettet til ditt departement, Bent Høie. Men da divisjonsdirektør Knut Inge Klepp fra Helsedirektoratet holdt foredrag om “Friskere folk og sunnere byer — flere på sykkel gir bedre folkehelse”Sykkelkonferansen 2014, understreket han at dette er et konservativt anslag.

Man har lenge visst hva som skal til for å få flere til å velge sykkelen: Det må legges til rette for sykling, med fler og bedre sykkelveier. Norge er en sinke på dette område. I Norge prioriteres bil, som både gir et alvorlig folkehelseproblem og miljøproblem. Norge ligger så langt etter land det er naturlig å sammenligne seg med, at en norsk helsepolitiker burde skamme seg. Det er dere politikere som svikter, særlig ditt parti, Bent Høie.

I Norge er politikere flinke til å snakke om sykkel, men svært dårlige til å legge til rette for sykling i praksis. I Oslo har man i snart 50 år lovet bedre tilrettelegging for syklister, men det er deprimerende få resultater av dette. Det som har manglet er politisk vilje. Bilen har vunnet hver gang man har måttet prioritere mellom bil og sykkel, og ditt parti Høyre har i så måte vært det verste bilpartiet.

Ingen politiske tungvektere har gjort dette til en viktig sak. Det burde være noe som helseministeren, miljøvernministeren, kunnskapsministeren, kommunalminsiteren, barneministeren og kanskje også kulturminsiteren burde gå tungt inn for, for det vil ha stor betydning på alle disse politikkområdene. Det er så overgripende at at statsministeren bør ta et ansvar her. Det er faktisk alt for viktig til å overlates til samferdselsministeren alene.

Hvis du som helseminister er opptatt av folkehelse, da må du satse på sykkel. Du må presse på for at regjeringen skal satse på sykkel. Satsing på sykkel er ikke kampanjer. Det er infrastruktur som gjør at folk opplever det som trygt å sykle — noe folk i liten grad gjør i Norge i dag.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.