Ingeborg Moræus Hanssen om sykkelkultur

Dette er slemt. Det er ufint og dårlig gjort. For jeg har hentet fram uttalelser som hun kom med for 19 år siden, i et intervju med Aftenposten Aften 11. juni 1996, med oveskriften “Sykkelkultur, takk!”. Hun kan godt ha kommet på bedre tanker siden den gang.

Når jeg velger å hente fram en gammel sak på denne måten, er det fordi jeg reagerte på uttalelsene da de falt. Jeg husker noe av det jeg tenkte den gangen, og jeg har referert til dem, om enn i anonymisert form, f.eks. her i “På sykkel i Paris” . Jeg kommer nok til å referere til dem flere ganger. Min hukommelse har hele tiden sagt at det var Ingeborg Moræus Hanssen som kom med disse uttalelsene. Men jeg klarte ikke å finne igjen artikkelen, noe som irriterte meg. Siden jeg ikke fant dem, ville jeg ikke offentlig tillegge henne uttalelser, uten å ha dekning for det. Men ved et nytt søk i Atekst, fant jeg det jeg var ute etter — og fikk bekreftet at jeg husket rett, i alle fall på dette punktet.

Den uttalelsen som gjør at jeg husker hennes uttalelser, var dette:

“Du finner ikke råsyklere med uestetiske kondomdresser hverken i sentrum av London, Paris eller Venezia.”

Jeg husker at jeg tenkte omtrent dette: “Nei, du finner ingen slike syklister, verken i Paris eller Lopndon, for du finner ingen som sykler i de byene — kanskje med unntak av noen sykkelbud.” I dag har både Paris og London kommet seg, og er brukbare sykkelbyer. Men på 1990-tallet var i alle fall Paris et virkelig bilhelvete, ødelagt som byen var av Georges Pompidous politikk som gikk ut på at byen måtte tilpasse seg bilen, ikke omvendt. Heller ikke i London fristet det å sykle. Og også i dag må man litt ut av sentrumsområdene for å finne gode sykkelforhold i London. Og alle som har vært i Venezia vet at det er en by som er totalt uegnet for sykling, med alle sine trapper og kanaler.

Ellers husket jeg ikke så mye fra hennes kommentarer, ut over at det var den sedvanlige hakkingen på disse forferdelige syklistene. Men når jeg først har funnet artikkelen, kan jeg ta litt av det andre hun sa også.

“Bysykling skal skje oppreist, med skjørt og hatt eller i dress og
slips.”

Min kommentar: Det er helt usaklig å bry seg om hvordan folk kler seg når de sykler. Vi som ikke går i skjørt, og ikke bruker dress og slips til daglig, vi skal altså ikke få lov til å sykle i byen? Kle deg som du vil, i dress og slips, eller i sykkelklær, og kom deg ut på sykkel. Det er meningsløst tøv å kritisere syklister for at de kler seg praktisk. Står de samme folkene langs skiløypene og sier til folk at de bør ha dress, slips og hatt når de går på ski, og ikke iføre seg skiklær?

“Kinodirektør Ingeborg Moræus Hanssen raser over
fartsfantomene i kondomdress som driver velodrom-sykling på
gang- og sykkelveier. De er i ferd med å ødelegge hele den flotte
sykkelkulturen i Oslo.”

Min kommentar: Jeg trodde at Ingerborg Moræus Hanssen var et dannet menneske, og at hun ikke var blant disse kondomfetisjistene som kaller sykkelklær for “kondomdresser”. Men man tar vel litt skade på sin sjel av å måtte seg svært mange filmer av ymse slag, i embets medfør.

Når hun kaller det “velodrom-sykling”, avslører hun at hun ikke har peiling, Velodrom, det er en sånn oval bane med doserte svinger hvor man sykler rundt og rundt. Det er et vrak av en forfallen velodrom på Valle Hovin, men ellers finnes det ikke velodromer i Norge. Og ingen driver “velodromsykling” på veien. Å si at syklister driver velodromsykling, er like tåpelig som å si at bilister og motorsyklister bedriver banekjøring på veien, noe de faktisk ikke gjør.  Hva hun mente med “hele den flotte sykkelkulturen i Oslo”, som disse syklistene er i ferd med å ødelegge, vet jeg ikke.

“I Norge er sport den rådende moral. Folk tillater seg hva som helst, bare de kan måle pulsen.”

Her kan jeg være enig. Norge er en sportsnasjon, ikke en kulturnasjon. Mange som skal trene er ofte lite hensynsfulle, enten de går på ski eller sykler. Men det er vel en av konsekvensene av å gjøre idrettsstjerner til samfunnets store helter. Men jeg møter faktisk ikke så mange av dem i byen.

Hun gjør seg antagelig skyldig i det som så mange gjør seg skyldig i, enten man går på ski, kjører bil eller sykler: Men tar det for gitt at min fart er den riktige farten. De som velger å holde høyere fart er i et slikt perspektiv sportsgærninger som bare er ute for å trene til Birken, sette nye rekorder, eller noe slikt. Men det er som regel helt feil.

Det er ikke til å unngå at den som sykler noen mil om dagen faktisk med tiden kommer i god form. Da velger man gjerne litt høyere fart enn folk i dårligere form. Det er den farten som er komfortfarten som gir en god rytme og god flyt. En rutinert syklist vil også ha kontroll i høyere hastighet enn mindre rutinerte syklister. Jeg er en dårlig skiløper, og blir stadig forbigått når jeg går på ski. Men jeg aksepterer at det er fordi jeg er en dårlig skiløper, ikke fordi alle andre er gærninger.

Så kommer den setningen som gjør at jeg husker innlegget, nesten 20 år etter at jeg leste det:

“Du finner ikke råsyklere med uestetiske kondomdresser hverken i sentrum av London, Paris eller Venezia.”

Men den har jeg allerede kommentert innledningsvis. Men det følger mer tøv, som denne:

“Hun bruker gangveien langs Frognerstranda daglig. Sammen med båtfolket irriterer hun seg over råsyklerne, men
hun mener båteierne skyver den ukultiverte delen av syklingen foran seg i kampen for parkeringsplasser.”

Den gangen var det nok gang- og sykkelvei, og ikke sykkelvei med fortau langs Frognerstranda. Den gang slåss båteierne for å beholde sine parkeringsplasser langs Frognerstranda, en kamp båtfolket heldigvis tapte. Noen vil huske den episoden som Aftenposten refererte til da de skrev dette 6. oktober 2011:

Frogernstranda_dytte_syklist“At folk er sinte på syklister er ikke noe nytt fenomen. Forholdet var betent også på 1990-tallet. Båteierne hadde mistet parkeringsplassene sine ved Frognerkilen.

Båteierne irriterte seg over syklister som syklet i stor fart forbi dem på sykkelveien på utsiden av båthavna, og aksjonerte. To kvinner falt av syklene sine. Båteieren ble anmeldt og saken var oppe i Oslo tingrett i 1998. «Jeg dyttet ikke», sa båteieren i retten. Men han ble ikke trodd og ble dømt til betinget fengsel i 15 dager for å ha dyttet de to kvinnene av syklene.”

I dag er det dessverre mange båteiere som tror de er så mye viktigere enn andre at de har lov til å kjøre på sykkelveien, slik at man som syklist alt for ofte risikerer å møte bilister i sykkelveien her.

WIMG_3812_DxOStatens vegvesen, som har ansvaret for denne veien, gjør ingen ting for å hindre det, f.eks. ved å sette opp pullerter som gjør at bilistene ikke kan kjøre inn. Og politiet i Oslo bryr seg ikke om syklisters sikkerhet, og gjør ingen ting for å håndheve kjøreforbudet på f.eks. denne veien. Bilistene påstår ofte at de har dispensasjon, noe ingen av dem har. Man burde ha installert slike ved innkjøringen til sykkelveien:

Ingeborg Moræus Hanssen fortsetter sitt korstog mot “råsyklistene”:

“I går stoppet hun for en andefamilie på vei over gangveien til sjøen.
– Et slikt nydelig syn ser ikke engang råsyklerne. De raser forbi i en vanvittig hensynsløs fart til stor fare for både
kinodirektører og andefamilier.”

Selv om man sykler 30-40 km/t, så ser man nok mye mer enn hva Ingeborg Moræus Hanssen tror. Man ville nok ha sett andefamilien, og de fleste hadde nok stoppet også.

Så avslutter hun det hele med den totale idioti:

“Sportssyklere får holde seg på dertil egnede velodromer, sier Ingeborg Moræus Hanssen.”

Man burde heller henvise bilistene til Rudskogen og andre bilbaner. Det er bilene som tar uforholdsmessig mye plass, som forurenser, støyer og som skader og dreper andre.

Men som sagt innledningsvis: Dette ble sagt for 19 år siden. Alle som ytrer seg offentlig vil før eller siden komme til å si noe man gjerne skulle ha sett usagt, og som man med god grunn vil ha seg frabedt å bli konfrontert med nesten 20 år senere, som om det skulle være noe man hadde sagt i går.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.