Batteridrevet sykkelspyler

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMin siste anskaffelse på sykkelfronten er noe som fyller et behov jeg har hatt lenge: En god mulighet til å få spylt av sykkelen. Hos oss er det en utendørs vannkran som vi kan koble en slange på. Men om vinteren er vannet i den avstengt. Og det er særlig om vinteren jeg har savnet dette: Å kunne få spylt saltsørpen av sykkelen.

Salt ødelegger syklene. Oslo kommune påstår at de ikke bruker salt. Men det er ikke sant. De bruker kanksje ikke salt på det lille som finnes av av separate sykkelveier og gang- og sykkelveier som kommunen har ansvar for. Men som Kvardagssyklist på sedvanlig grundig vis har påvist, bruker Oslo kommune store mengder salt på vanlige kjøreveier. Det saltet havner selvsagt også i sykkelfelt, de alt for få steder hvor slike faktisk blir ryddet for snø og ikke bare brukes som snødeponi.

I Oslo kommune behovsvurderer man vintervedlikehold på sykkelveier etter hvor mange som faktisk sykler til tross for at det ikke vedlikeholdes. De kunne ganske sikkert ha fått redusert biltrafikken om de også for vanlige kjørefelt hadde fulgt samme prinsippet: Slutt med vintervedlikeholdet og la veiene snø igjen. Bruk dem eventuelt som snødeponi for snø som er ryddet vekk fra sykkelveier og kollektivfelt, og biltafikken vil nok gå ned. Færre biler og penger spart, en vinn-vinn løsning. Som noen, jeg har glemt hvem, så treffende har påpekt: Det er som om man vurderer behovet for en bro over en fjord ut fra hvor mang som svømmer over fjorden mens det ikke er bro.

Statens vegvesen har “svart asfalt” som standard på de sykkelveier hvor de har ansvaret for vedlikeholdet. Så som vintersyklist i Oslo utsettes man for mye salt, uansett hva Oslo kommune måtte si om at de ikke bruker det på sykkelveier.

Saltet, gjerne sammen med sandholdig snøsørpe, er en av de store utfordringer for vintersyklister. Det sliter veldig mye på drivverket, så mye at jeg vurderer å bytte ut min vintersykkel kommende vinter, etter bare tre sesonger. (Da vil jeg vurdere sykkel med remdrift og lukket girsystem, men det er en annen historie.)

Noe av det viktigste for å ta vare på vintersykkelen, er å få spylt vekk salt og møkk. Ellers begynner det som kan ruste, å ruste ganske fort. Av denne grunn bør det også være muligheter for å få spylt/vasket sykkelen på de servicestasjoner som Oslo kommune setter opp. Som sagt: Der jeg bor er det ingen gode muligheter for å så spylt ren sykkelen. Da er forhåpentligvis den batteridrevne spyleren “Bike Wash” løsningen. Vannbeholderen tar 17 liter. Så langt har jeg bare prøvd den en gang. Jeg fikk spylt av fire sykler, før tanken gikk tom. Hvor lenge batteriet holder, har jeg ikke testet. Men det holdt i alle fall så lenge det var vann i tanken.

Den kalles høytrykkspyler. Men så veldig høyt trykk har den ikke, uten at jeg har noen tall for dette. Det er egentlig ganske bra. For ut fra hva jeg har lest før, bør man ikke bruke en kraftig høytrykkspyler på en sykkel — for ikke å vaske ut fett av lagere og annet. Den kommer med diverse munnstykker, uten at jeg brukte noe annet enn en enkel spylepistol.

Etter første test av “Bike Wash” har jeg kunnet konstatere at den fungerer slik jeg hadde håpet, og gjorde den jobben den skulle. Hvordan den vil fungere over tid, har jeg ikke fått prøvd ut.

Den har innebygget, oppladbart batteri, samt tilkobling til 12 volt i bil, men vanlig sigarettennerkontakt (som er håpløst dårlig designet som strømkontakt, men slik er det når vi der fortsatt lever på røykernes premisser). Så de som har hatt med seg sykkel i bil for å bedrive en eller annen form for gjørmesykling, kan få spylt sykkelen før de tar den inn igjen i bilen for å kjøre hjem.

Jeg kjøpte den hos Bikeshop, og den koster 799 kr. Vedlikeholdskostnadene på min vintersykkel har i praksis blitt ganske store, på grunn av stor slitasje på drivverket. Jeg har f.eks. byttet kassett og kjede i alle fall to ganger. Jeg håper at prisen på BikeWash vil være spart inn i løpet av relativt kort tid, med mindre slitasje og lavere vedlikeholdskostnader.

Evo Sykler skriver i en kommentar på Twitter at de også selger den hos Biltema.

I disse tider hvor fotballfluer og andre korrupte bloggere ødelegger mediets renommé og bloggernes troverdighet ved å ta betalt for å skrive pent om produkter, presiserer jeg følgende: Jeg oppdaget BikeWash på Bikeshops nettsider da jeg skulle kjøpe noe annet, og konstaterte at dette var noe jeg gjerne ville ha. Jeg bestilte den, og betalte ordninær pris for den.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Mye tøv fra selvutnevnt syklisthater Kenneth Hempkins

Selvutnevnt syklisthater, Kenneth Hempkins , skrev i Aftenposten 9. april “Hvilken bilist er jeg? Jeg er en syklisthater!”. Den var et svar på Thea Degvolds utmerkede artikkel “For en syklist finnes det tre typer bilister. Hvilken av dem er du?”. (Jeg sendte en kommentar til Aftenposten, men den fant de visst ikke plass til, derfor kommenterer jeg her i stedet.)

Syklisthater Hempkins skriver:

“Hovedproblemet med sykling på trafikkerte veier er selvsagt at landeveissykling er en bastard som verken er «fugl eller fisk» – omtrent som mopeder. De går for sakte til å holde følge med biler, og for fort til kjøre trygt på gangveier og fortau. “

Syklisthater Hempkins har glemt hovedregelen om fart: Farten skal tilpasses forholdene. En del av de forholdene farten skal tilpasses, er at det er syklister og fotgjengere i vegen. Fartsgrensen er lovlig maksimalfart, for de tilfellene at slik fart er forsvarlig etter forholdene. Det er ikke minstefart eller anbefalt hastighet. Går trafikken langsommere, får man tilpasse seg det. Slik vi syklister er nødt til å gjøre når bilister samler seg i sine bilreligiøse morgen- og ettermiddagsritualer, hvor de blokkerer veiene ved å kjøre i sakte prosesjon.

Continue reading Mye tøv fra selvutnevnt syklisthater Kenneth Hempkins