Bjørvikagrisen skal sminkes på nytt

Selv Statens vegvesen synes omsider å ha forstått at vegutbyggingen i Bjørvika har vært alt annet enn vellykket. Nå skal det bli tryggere å sykle i Bjørvika, kan vi lese. Dette er den gode nyheten, i følge Osloby:

“Tryggere og mer forutsigbart. Syklistene blir liggende i et felt inn mot fortauet med biltrafikk bare på utsiden, akkurat som ellers i byen. Det eneste unntaket er forbi bussholdeplassen. Er det buss på holdeplassen, vil den ligge på innsiden av syklistene, akkurat som elelrs i byen. Syklistene vil få en egen trafikkøy og eget trafikklys inne ved fortauet”

Helt sentrale opplysninger, slikt som bredden på sykkelfeltene, det får vi ikke vite, verken i Osloby eller på Statens vegvesnes nettsider. Det er ikke lenge siden flere etterlyste opplysninger fra Statens vegvesen om hva slags bredde man planlegger på sykkelfeltene i sitt nye skandaleprosjekt, Dag Hammarskjølds vei. Men Statens vegvesen vil åpenbart ikke ut med slike opplysninger, i alle fall ikke før det er for sent å gjøre noe.

Continue reading Bjørvikagrisen skal sminkes på nytt