I vini di giro d’Italia 2015 — 1. etappe: San Lorenzo a Mare — Sanremo

Første etappe i årets giro er en ganske kort lagtempo, på 17,6 km. Det skal være første gang i et ritt av denne type hvor en etappe i sin helhet går på en sykkelvei. Jeg synes at lagtempo er en morsom øvelse. Her vil det beste laget vinne, et lag som skal være disiplinert og ha ryttere med kjørestyrke. Det er vel slik at førstemann i mål på vinnerlaget starter i den rosa trøyen i morgen. Det vil også bli tidsdifferanser. Men på en så kort lagtempo vil de ikke bli så store at det kommer til å bekymre sammenlagtfavorittene.

T03_Spezia_planVi er i Liguria, som er kyststripen nordvest i Italia. Ser vi på dette sattelittbildet fra NASA, ser vi at det er et bratt klippelandskap. Den høysletten som vi ser innenfor klippebeltet er Piemonte. Vi er der hvor Alpene går over i Appenninene, uten at jeg våger med på å trekke grensen mellom de to fjellkjedene.

Liguria_dal_satelliteDet var et jernbanespor langs kysten. Dette ble lagt ned i 2001, og erstattet av en mer moderne, trasé som i stor grad går i tunnel. Sikkert raskere og mer effektiv, men også kjedeligere. Da gjorde man det man bør gjøre med slike nedlagte jernbanelinjer: Man laget en sykkelvei. Første del av sykkelveien ble åpnet i 2008. Det er slikt man bør gjøre med gamle jernbanelinjer. I Norge bør det bygges nye sykkelveier på den gamle Vestfoldbanen når den nye bygges, og det bør bygges ny sykkelvei mellom Larvik og Porsgrunn. Når man vil velge statlig reguleringsplan for å ødelegge Oslo med et monstrøst, nytt regjeringskvartal, da bør man også kunne velge det for å få gode, sammenhengende sykkelveier. Men det er saker som får ligge til en annen gang.

Når sykkelveien følger et gammelt jernbanespor, betyr det at det verken er krappe svinger eller bratte bakker. Den er med andre ord ikke særlig teknisk krevende, slik at det ikke bør være noen stor risiko for uhell. Jeg har syklet der selv. Det er en fin og enkle turvei langs kysten.

<edit>Jeg syklet her i rolig turtempo på en Brompton. Verden kan bli litt anderledes i stor fart. Orica-GreenEdge er tydeligvis bekymret for at en del kan gå galt her.</a>

Her starter sykkelveien i San Lorenzo. Men om det er akkurat her åpningsetappen starter, vet jeg ikke. Det er i alle fall et populært sted å starte for de som vil ut på en sykkeltur på denne veien. De som vil ta turen kan leie sykkel her (eller i Sanremo).

WIMG_3963_DxOOg her er noe av veien de skal sykle på. Man kan jo merke seg at det her er en hvit stripe mellom sykkelvei og fotgjengerområde. Det må bety at Italia ikke har like håpløse regler som Norge, slik at denne type løsning er helt OK i Italia, som i svært mange andre land — bare ikke i Norge.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Liguria er ikke det mest spennende vinområdet i Italia. Det meste av den vinen som produseres i området selges lokalt, ikke minst til turister som besøker området. Men jeg er litt usikker på om man her har den samme begeistringen for den lokale vinen som man ellers så ofte møter i Italia. Da jeg sist høst, på en restaurant i Sanremo, ba om en lokal hvitvin, fikk vi en Chardonnay fra Piemonte. Det er riktignok ikke så veldig langt fra Liguria til Piemonte. Men det var likevel ikke dette jeg tenkte på da jeg ba om lokal vin.

Men dagen etter fant jeg heldigvis en vinhandler som gjerne ville selge lokal vin.

WIMG_3949_DxODette er vinområdene i Liguria.

winesite_map_IT_LiguriaLiguriakysten er bratt, med terrasser. Det gjør det vanskelig og dyrt å produsere bl.a. vin.

Vi er langt vest i Liguria. Men vi starter enda lenger vest, helt opp mot grensen til Frankrike. Vi starter i området Dolceacqua, hvor vi finner rødvinen Rossese di Dolceacqua. Jeg kan ikke italiensk, men dolceacqua må bety noe slikt som søtt vann.

Dolceacqua er området rundt en middelalderlandsby ved samme navn.

"Dolceacqua38 - Panorama del paese vecchio" by Dongio - Own work. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolceacqua38_-_Panorama_del_paese_vecchio.jpg#/media/File:Dolceacqua38_-_Panorama_del_paese_vecchio.jpg
Dolceacqua38 – Panorama del paese vecchio” by Dongio – Own work. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons

WIMG_4914_DxORossese er en lokal drue, som visstnok bare dyrkes i et ganske begrenset område her, i alt ca 280 hektar. Den gir best resultat når den dyrkes i terrasser. I “Native Wine Gra­pes of Italy” siteres Filippo Rondelli fra den anerkjente produsentene Terre Bianche, hvor han sier:

“Rosses di Dolceacqua is an eraly ripening variety that needs water-retaining, better ventilated hillside vineyard locations in order to reach the best possible equilibrium between sugar buildup, freshness and potentail alcohol. That combination is never achieved, however, if vines are planted to close to the sea.”

Ita­li­ensk vin beskrives Rossese slik:

“Rossese er en forholdsvis tynnskallet druem som oftest gir realivt lyse viner med en karakteristisk og meget aromatisk duft av i retning av fioler og roser. Vinene har som regel moderat syre og heller ikke mye tanninenr, men ofte et stref av bitterhet i munnen. De bedre vinene, fremstilt ved lavere utbytter, har gjerne noe høyere alkoholoinnhold, er ofte fatlagrede og tåler flere års fatlagring.”

Vinmonopolet har to Rossese di Dolceacqua i sine lister.

9788251658140I sin bok En verden av vin skriver Geir Salvesen om sin favorittrestaurant i Sanremo, Il Sommergibile, som betyr undervannsbåt. Han er en av Norges ledende vinskribenter, men dessverre skriver han ikke noe om hvilke viner han velger på denne restauranten.

I gårsdagens oversikt over vinlitteratur, var den en bok jeg glemte å ta med: 0198609906Jan­cis Robin­sons The Oxford Com­pa­nion to Wine er et vin­lek­si­kon hvor ten­ke­lige og uten­ke­lige temaer er orga­ni­sert alfa­be­tisk. Det er en stor og inn­holds­rik bok som har fått mange priser. The Oxford Com­pa­nion to Wine er en nyt­tig bok å ha i vin­bi­blio­te­ket, men det er ikke den første boken jeg ville ha kjøpt. Den er fin som opp­slags­verk, men ikke en bok man leser så mye i for å få over­sikt over vin­om­rå­der. Den har hel­ler ikke så mange kart og illust­ra­sjo­ner som “The World Atlas of Wine” .

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.