I vini del Giro d’Italia 2015. 4. etappe: Chiavari — La Spezia

Så ble det nok en kaosspurt, og Orica-GreenEdge’s Michael Matthews sitter fortsatt i rosa. I dag blir det en etappe som går opp og ned hele tiden. I utgangspunktet kan det se ut som en etappe hvor det vil gå et brudd, og hvor bruddet kan holde inn. Men slikt er alltid uforutsigbart. At mange vil prøve å gå i brudd, må vi regne med. Men om noen brudd får gå, det avhenger av hva de ulike lagene tenker. Lag som er sterke nok må ta ansvar og kjøre inn bruddet. Men har de en av sine egne i bruddet, er det liten grunn til å bruke krefter på det. De som har mest å kjøre for som lag, er Orica-GreenEdge, som har ryttere på de fire første plassene i sammendraget. De vil nok forsvare den rosa trøyen så lenge de kan.

T15_MadonnaDC_plan_ORIGDagens etappe tar oss gjennom den dramatiske, vakre og romantiske Cinque Terre. Skjønt ned til de små byene skal de nok ikke sykle ned til. Det ville ha blitt mye nedover på bratte, smale veier, for så å snu og sykle opp igjen. Om man skal lage en liste over steder man bør se før man dør, bør Cinque Terre stå på den listen. Veiforbindelsen er dårlige, så det anbefales å ta tog mellom de fem landsbyene, eller gå en av stiene langs kysten.

Cinque Terre fikk store skader under flommer i 2011. Mye har blitt reparert og bygget opp igjen, men neppe alt.

Hvis man er der, nyter man den lokale vinen, slik man alltid gjør i vinproduserende områder, uten å skulle jåle det til med kritisk smaking. Kunnskap gir større utbytte. Hvis man kan litt om vin, vil man kunne få et større utbytte av vinen enn om man ikke kan noe, akkurat som man vil få et større utbytte av å se på Giro d’Italia og andre sykkelritt hvis man kan noe om sykkel. Men noen ganger skal man bare skru av de analytiske tankene, lene seg tilbake og nyte livet. Cinque Terre er et godt sted for å gjøre akkurat det.

Men om vi ikke er der, og nyter vinen på litt avstand, kan vi tillate oss å være litt mer kresne. Og er vi der, skader det ikke å vite hvilke produsenter som er kjent for god vin. Skjønt drikker man vinen på en restaurant, er det uansett lurt å lytte til erfarne, lokale vinfolk fremfor det man måtte ha lest.

Dagens etappe tar oss gjennom fire klassifiserte områder. Vi starter der vi var i går, i Golfo de TiIguillo. Jeg skal ikke si mer om det området, bortsett fra å nevne en produsent i dagens startby, Chiavari, igjen basert på omtale i Gam­bero Rosso Ita­lian Wines 2015. Det er Bisson. Dette er noe av det de skriver:

“Pierluigi Lugano is one of the area’s few established growers who should be credited for focusing on indigenous grape varieties, and vinifying them separately. The winery has accompanied its still wines with a rasin wine and a classic method sparkler aged in bottles kept underwater … [det burde være en vin for dykkere]”

De har vinmarker i flere områder (også i Cinque Terre), og dyrker både hvite og røde/blå/svarte druer.

Det neste områder et Colline di Levanto.  Holder vi oss til “Ita­li­ensk vin”, er dette et område som ennå ikke har klart å markere seg.

Herfra kommer vi inn i Cinque Terre. Det meste av vinen herfra kommer fra kooperativet Cantina Cinque Terre, som generelt får god omtale.

Målgang er i Colli di Luni. Men siden morgendagens etappe starter der dagens etappe ender, venter vi med den til i morgen.

 

Her dyrkes vin i bratte skråninger.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.