I vini del Giro d’Italia 2015. 8. etappe: Fiuggi — Campitello Matese

Så endte det med en spurt. Men vel så interessant: Alberto Contador fullførte, og beholdt den rosa trøyen. Jeg tror ikke at noen syklister ønsker at Alberto Contador eller andre skal bli skadet, slik at deres egne sjanser bedres. Men velt og skader er en del av gamet. Man er ikke så vennligsinnede overfor skadde konkurrenter at man ikke angriper. I dag er det en hard etappe med målgang på en topp. Vi må regne med at det kommer til å bli angrep, og det er i dag vi får se hvor hemmet Alberto Contador er av skaden.

T08_CampitelloMi_planVi fortsetter fra der gårsdagens etappe endte, og fortseter sørover og østover. Man kan velge å ta med Acqua di Fiuggi. Men rytterne har nok sin egen sportsblanding på flaskene.

Siden vi endte i Lazio i går, gir det seg selv at vi starter der i dag. Men vi er nok likevel ferdige med Lazios vinområder. Vi beveger oss over i Molise.

I “Ita­li­ensk vin” er Molise plassert aller sist i grupettoen, uten at vi skal legge alt for stor vekt på rekkefølgen innenfor denne gruppen. Men noe er på gang her også. Jeg siterer ingressen i “Ita­li­ensk vin”:

“Var det ikke for produsenten Di Majo Norante, ville det vart lenge før lille Molise kunne tre ut av anonymitetens som vinregion. Men med eksempel i den fremragende foregangsmann har kvalitetsproduksjonen nå skutt fart, og et kobbel av dyktige produsenter nærmer seg nå den hittil enerådende leder.”

Den mest utbredte druen er Mon­te­pul­ciano. En annen populær drue er Agli­a­nico. Con­tado Agli­a­nico er laget på 100 % Agli­a­nico. “Ita­li­ensk vin” beskri­ver den som en “stor, kom­pleks og flott vin med en kryd­ring av tobakk og lakris, og flott syre– og tann­in­struk­tur”.

Vinmonopolet har i øyeblikket to viner fra Molise. Det er en hvit, Fantini Farnese Pinot Grigio 2013, og en rød Di Majo Norante Terra Degli Osci Sangiovese 2010. Som navnet sier, er den laget på Sangiovese, en drue som ikke er veldig vanlig i Molise.

Når sant skal sies, og det skal det jo helst, så er det ikke så mye mer å si om vinen fra dagens etappe.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.