Oslo er på ingen måte “ferdig bygget”, Guri Melby

I Oslodebatten, “Biler eller sykler i sentrum” sa byråd Guri Melby blant annet dette:

“Oslo er jo en by som på mange måter er ferdig bygd. Og vi har ikke noen bredere gater enn det vi har.”

Dere politikere er eksperter til å komme med slike dårlige og direkte usanne unnskyldninger for hvorfor dere ikke evner å gjennomføre det dere lover. Jeg er også nesten sjokkert over hvor dårlig kunnskaper dere synes å ha både om Oslo og om andre byer, når dere kommer med slike påstander.

Når ble Oslo bygget ut? Kvadraturen ble bygget ut i andre halvdel av 1600-tallet, etter at Kristian IV etter bybrannen i 1624 bestemte at byen skulle flyttes dit. Gamle Aker kirke er Oslos eldste bygning, fra en gang på 1100-tallet (det er visst ikke helt sikre opplysninger om akkurat når den ble bygget). Men bortsett fra den, kjenner ikke jeg til noen bygg som er eldre enn fra 1600-tallet. Den gamle trehusbegyggelsen er vel fra like før byutvidelsen i 1857. Ellers ble mye bygget ut på slutten av 1800-tallet, ikke minst under byggeboomen på 1890-tallet.

Når ble Paris bygget ut? Amsterdam? Sevilla? Det meste i London er vel bygget etter bybrannen i 1666, og er ungt sammenlignet med det man finner i mange andre europeiske byer, men den ble likevel “ferdig bygget” lenge før Oslo. Men de klarer å finne plass til syklister likevel. København er en trangere by enn Oslo, og “ferdig bygget” for lenge siden. Men i København tar man syklister på alvor, som er det som først og fremst skiller København fra Oslo i denne sammenhengen. Oslo har ingen dårligere forutsetninger for å bli en sykkelby enn København, Oslo har bare vært belemret med dårligere politikere. Noen byer havnet i en historisk bakevje, og ingen ønsket å utvikle dem videre, som f.eks. Siena i Italia og Carcassonne i Frankrike. Ingen levende by i utvikling er “ferdig bygget” og blir det heller ikke så lenge byen lever.

Det føyer seg inn etter, og henger sammen med påstander som at det er trange gater i Oslo. Jeg regner meg som ganske godt kjent i byen, og har forsøkt å tenke på hvor det er vi finner trange gatene i Oslo, som politikere snakker om. Vi finner noen: Damstredet og Telthusbakken, og enkelte andre småveier i området mellom Vår frelsers gravlund og Maridalsveien. Det er også noen trange gater i det lille som er igjen av den gamle trehusbebyggelsen som ble bygget uten det som da var bygrensen, og hvor det da fortsatt var tillatt å bygge i tre: Kampen, Vålerenga og Rodeløkka, skjønt så veldig trangt er det ikke der heller. Det som er åpenbart, er at disse gatene aldri ble bygget for biltrafikk. Men det er heller ikke slike steder det er spørsmål om å legge særskilt til rette for sykkel. Her må det legges til rette for folk, ikke biler. De stedene hvor det særlig er trangt, er inne i hodene til politikere som kan komme med slike påstander. Det vi derimot finner alt for mye av, er gater hvor det er lite disponibel plass igjen, fordi bilistene har okkupert hele gaten både til kjøring og til parkering. Men de gatene er på ingen måte trange. Der må det bare ryddes opp.

Jeg utfordret din forgjenger, Ola Elvestuen, til å forklare hvor de trange gatene han snakket om var, men han svarte selvsagt ikke. Og jeg har ikke hørt deg si dette siden høsten 2013, Guri Melby. Men da var du helt fersk i jobben, og får vel tilgis for at du overtok frasene fra dine forgjengere. Men Fabian Stang kom igjen trekkende med de trange gatene da dere åpnet nye Torggt. Skal dere hevde at det er trange gater i Oslo, må dere i det minste kunne fortelle oss hvilke gater dere mener. Jeg venter i spenning på at noen politikere skal svare på dette.

Når jeg skriver dette, er jeg i Frankrike, et lite stykke utenfor Montpellier. Her regnes Montpellier som en ganske ung by, med et historisk sentrum som i stor grad er fra 1200-tallet. Der finner man trange gater, slik man finner i så mange andre, gamle europeiske byer.

WIMG_5066_DxOSkjønt det er også nyere og mer moderne bydeler — Montpellier er også en by som vokser fort. Men man har faktisk klart å bygge fire nye trikkelinjer de siste 15 årene, som går i egne traseer og ikke hindres av biltrafikk, og syklistene har langt bedre forhold enn i Oslo — selv om det ikke er mye sykkeltilrettelegging i det historiske sentrum. Man finner plass hvis man vil. Jeg har også merket meg at trikkelinjene gjerne er på plass før boligbyggingen i nye områder starter. Det er ikke en gang vanskelig å parkere her, om man kommer inn med bil — forutsatt at man bruker et av parkeringshusene.

Men er Oslo på en måte ferdig bygget? Hører vi ikke til stadighet om de store utbyggingene i Oslo, på grunn av forventet befolkningsvekst? Hovedproblemet er at selv ikke ved utbygging i nye områder, klarer dere å sørge for en god tilrettelegging for syklister.

Vi kan starte med det åpenbare: Bjørvika er på ingen måte ferdig utbygget. Men syklistene ble forsømt fra dag 1, har blitt forsømt hele tiden siden, og forsømmes fortsatt. Resultatet er en katastrofe, og jeg savner at dere politikere har mot til å si det høyt og tydelig: Dette skulle aldri ha skjedd, Statens vegvesen og tidligere politikere og planleggere i Oslo har gjort en uakseptabelt dårlig jobb, og de løsninger man har valgt, kan ikke vare. De fortjener å høre det. Gatebredde hadde og har man mer enn nok av. Dronning Eufemias gate er 43 meter bred. Man har bare feilprioritert plassen. Det kommer til å bli veldig dyrt når man skal rette opp de feilene som er gjort her, og jo lenger man venter, desto dyrere blir det.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vestbanetomten og Nasjonalmuseeet. Det er langt fra ferdig bygget, slik det ser ut for meg. Men Oslo kommune har gitt blaffen i syklsitene også der, slik man pleier å gjøre. Selvfølgelig skulle i det minste vært klare krav om hvor sykkelveien skulle gå her, før planlegging startet. Det skulle vært et krav i arkitektkonkurransen at sykkelvei skulle integreres i prosjeketet.

WIMG_9684_DxONå har man så vidt jeg vet blokkert muligheten for å legge sykkelvei i den gamle jernbanekulverten under Dokkveien. Men det er slik dere driver i Oslo: Stadig nye områder bygges slik at muligheten for å lage gode sykkelløsninger blokkeres. Det skjer så konsekvent at det synes som om målet er å fordrive syklistene fra byen. Se hva man har klart å få til i Amsterdam:

Og tenk på dette, Guri Melby: Rijksmuseum i Amsterdam var “ferdig bygget” i 1885, før de meste av dagens Oslo ble bygget. Hva er forskjellen? I Amsterdam har det vært vilje til å gjøre noe, og i Amsterdam tar man syklister på alvor. Da kan man få til mye. I Oslo tas syklister ikke på alvor, og det finnes ikke vilje til å gjøre noe ordentlig for dem. Derfor får man heller ikke til stort.

Vippetangen. Man har dikutert i årevis hva som skal skje der, uten at man har klart å enes om noe. Det eneste som synes opplest og vedtatt, er at folk ikke skal sykle der. Derfor forsøker man å jage syklistene ved å ødelegge en av de få velfungerende sykkelruter vi hadde i denne byen. En by som ønsker syklister gjør ganske enkelt ikke slikt. Det blir mer og mer tydelig at den overordnede strategien for dagens byråd, i samråd med Statens vegvesen, er å få syklistene ut av byen.Seks gateparkeringsplasser ved Vippetangen kan ikke ha annen hensikt enn å gjøre det vanskeligere for og irritere syklister, som trosser kommunens forsøk på å hindre at folk sykler der.

WIMG_3225_DxOLangs Langkaia har man prioritert store blomsterkasser foran syklister, slik man gjerne pleier å gjøre i Oslo. Slik planlegger man hvis man ønsker å gjøre det lite attraktivt å sykle, og for å skape konflikter mellom syklister og fotgjengere. For i Oslo er blomsterkasser og trær åpenbart langt vikgtigere enn sikkerhet og fremkommelighet for syklister.

WIMG_0132_DxODet er mye her som kan diskuteres. Men ferdig bygget, det er det ikke.

 Regjeringskvartalet. Regjeringen har planer om å bygge et monstrøst regjeringskvartal som vil få “Høyblokka” til å se ut som en dukkestue mellom gigantene. De skissene som er fremlagt, fremstår som en voldtekt av byen. Men ferdig bygget, det er det heldigvis ikke, og måtte det aldri bli bygget slik det er skissert. Hva slags krav Oso kommune har stilt om sykkelveier i gater som blir beørt av dette, har jeg så langt ikke sett noe om. Mest sannsynlig fordi man ikke har stilt noen krav — for det pleier man som kjent ikke å gjøre. Og resultatene blir deretter.

Gunneriuskvartalet. Olav Thon har store planer for Guneriuskvartalet og området rundt Brugt. Hvilke krav stiller dere om tilrettelegging for sykler ved en slik utbygging? Som vanlig, ingen? Ferdig bygget er det i alle fall ikke.

Det er også mye snakk om videre utbygging ved Oslo S. I planene fra 2010 var det også lagt opp til tilrettelegging for syklister. Men det har visst forsvunnet siden — slik det pleier å skje når man nærmer seg realisering av slike prosjekter. Og hva med området mellom Oslo S og Tøyen? Skal det fortsatt være “motorvei” fra Botanisk hage til Bjørvika, slik at også dette området er å anse som ferdig bygget? Eller klarer dere å komme opp med noe bedre her, slik det ble foreslått i planen fra 2010?

Majorstuen: Ny T-banestasjon, Forebubanen og eventuelt lokk over sporområdene. Jeg har ikke klart å finne noe om hvordan man ser for seg en fremtidig sykkelløsning her. Det må inn i planleggingen, og det må inn i planleggingen nå. Og det må være konkret og forpliktende, ikke løse, uforpliktende og verdiløse politikerformuleringer.

I planene for Skøyen har man i det minste kommet med noen fornuftige formuleringer om sykkel, men det refleteres så langt jeg kan se ikke i de konkrete planene.

Filipstad og Hjortnes. Man har diskutert mye hvor et tunnelinnslag for biler skal være. Men det som må legges fast fra start, og som all annen planlegging her må forholde seg til er: Hvor skal hovedsykkelveien gå? Dagens sykkelvei holder ikke mål, selv om den faktisk er en av de beste i Oslo. Den er alt for smal. Det visste man allerede for fem år siden, minst. Og det er bare strekningen mellom Bygdøylokket og Hortnes som har noe i nærheten av akseptabel standard. Man må ikke nok en gang lage utbyggingsplaner hvor sykkeltilrettelegging ikke er med, slik at man ender med å slenge på noen ubrukelige sykkelfelt som garnityr når all annen plass er gitt til andre — slik det er gjort i Bjørvika. Men “ferdig bygget”, det er det ikke.

Havnepromenaden: Det virker som om man har panikk for at folk skal finne på å sykle på tur i byen, slik at alt skal være tilrettelagt for fotgjengere og ikke for syklster. 9,5km, det er for mange en ganske lang spasertur. Men det vil være en fin sykkeltur om man bare legger til rette for det. Alt for mange planlaeggere og politikere har tvangstanker om syklister, og tror at straks man legger til rette for sykling, da kommer det horder av transportsyklister i stor fart. Ingen ville finne på å legge sin penderrute langs bryggekanten på Tjuvholmen og Aker brygge, i alle fall ikke så lenge det finnes alternativer. Men da kan dere ikke ødelegge det som finnes, slik dere har gjort langs Akershusstranda. Og en ny hovedsykkelvei må på plass før man gir klarsignal for å bygge noe annet.

Så langt har jeg holdt meg i nærheten av sentrum. Beveger vi oss litt ut fra sentrum, finner vi veldig mye som ikke er “ferdig bygget”.

Hovinbyen er langt fra ferdig utbygget. Vi hører noen runde og uforpliktende formuleringer om gode forhold for fotgjengere og syklister. Men det hørte vi om blant annet Carl Berners plass, Jernbanetorget og Bjørvika også, så slik løfter er ikke noe verdt. Tilrettelegging for sykling må prioriteres fra start i slike prosjekter, og vi må ha klare, konkrete og forpliktende planer, med detaljerte angivelser av bredder på sykkelveier, osv. Jeg har sett uttalelser om at man må kunne sykle mellom Hovinbyen og sentrum. Men jeg har ikke sett ett eneste konkret eksempel på hvordan dette skal løses. Disse hovedsykkelforbindelsene mellom Hovinbyen og sentrum må planlegges og bygges når, før hovedutbyggingen starter. Men Oslo kommune sover som vanlig, og tenker ikke på hvor man skal sykle her. Og for å ta med det: Gode sykkelveier mellom Hovinbyen og sentrum vil også være starten på gode sykkelveier gjennom Groruddalen, et område av byen som for en stor del er ødelagt av store bilveier, og hvor tilretteleggingen for syklister er dårlig.

Raymond Johansen: Gode sykkelveier til og i Groruddalen, det må vel være en sak for deg?

Tvert i mot: I planprogrammet for Tøyenparken er syklister igjen “glemt”. Det er avsnitt på s 16 og 17 om kollektivtrafikk og biltrafikk. Men syklister har man ikke ofret en tanke, verken i teksten eller i det som er lagt fram av planer. Dette til tross for at en av hovedforbindelsene mellom Hovinbyen og sentrum må gå gjennom dette området. Og skal man ruste opp en bydel, burde det være helt åpenbart at bedre tilrettelegging for sykling både i bydelen, og mellom denne bydelen og andre bydeler, være helt grunnleggende. Men ikke i Oslo, der tenker man ikke på syklister. Når Oslo planlegger på denne måten, serverer dere fremtidens politikere unnskyldninger for hvorfor det blir så vanskelig å finne plass til syklister. Og de kan si som dere gjør i dag: Dette ble bestemt før vår tid. Resultatet blir, som det må bli i Bjørvika: Det hele må gjøres på nytt, det blir vanskelig og det blir dyrt.

Løren er under utbygging. Den eneste sykkeltilreteleggingen så langt er noen alt for smale (stedvis under en meter), og til dels særdeles dårlig vedlikeholdte sykkelfelt med parkering på innsiden, noen steder lovlig, andre steder ulovlig parkering — men bilene ser ut til å få stå i fred uansett.

WIMG_0670_DxOOg i store deler av det som faktisk er hovedsykkelvei for trafikk langs Store ringvei mellom Sinsen og Økern, om vi skal tro dere, synes dere åpenbart at det viktigere med gateparkering, også for lastebiler, enn å legge til rette for syklister. Nå kan det vel legges til at det er så dårlig skiltet at man må være lokalkjent for å finne fram til denne veien. Og den skal vel erstattes av Dag Hammarskjølds vei, hvor man nå anstrenger seg for å se om man kan klare å lage en løsning som er minst like dårlig som Dronning Eufemias gate.

WIMG_3082Dag Hammarkjølds vei. Her bygges det, og man er i ferd med å lage en ny skandale: Her befester man en trafikkbarriere tvers gjennom Hovinbyen. Til tross for ny tunnel for biltrafikk, prioriteres bil også på overflaten i den nye veien, med elendig tilrettelegging for syklister. Her skulle det ha vært en sykkelekspressvei, som det skulle ha vært langs hele Store Ringvei. Men man tenker i praksis bare på bilistene. Akkurat som i Bjørvika, og som det ble gjort da man laget Svartdalstunnelen, og man fortsatt holdt Ryenbergveien og Svartdalsveien åpne for biltrafikk, uten noen tilrettelegging for syklister. Heldigvis er Dag Hammarskjølds vei ennå ikke ferdig bygget. Husk fjellvettreglene, Guri Melby. De er også anvendelige i byplanlegging: Det er ingen skam å snu.

Veitvet. Her vil dere lage en forbindelse mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei, hvor dere dropper det som har vært regulert til gang- og sykkelvei i noen tiår (men som aldri har blitt realisert), hvor dere heller vil bygge “miljøgate”. “Miljøgate” har blitt et så belastet ord at dere bør slette det fra deres vokabular. Og når dere presenterer prosjektet, gir dere ingen begrunnelse for hvorfor dere likevel ikke vil bygge planlagt sykkeltilrettelegging. Men det er vel også et ledd i planen for å få folk til å la være å sykle i denne byen. Uansett: Veien er heldigvis ikke “ferdig bygget”, så det er fortsatt mulig å ta til fornuft.

Nydalen er vel heller ikke på langt nær ferdig utbygd? Også her er bilister prioritert foran syklister.

For Stovner/Rommen er det lagt fram planer hvor man vil bygge mer av det ubrukelige: Gang- og sykkelvei.

Klemetsrud. Hva slags krav stilles det der til sykkelvei, både til og fra og i boliområdet? Ferdig bygget er det i alle fall ikke, så det er ennå ikke for sent å gjøre noe.

Denne listen kunne helt sikkert vært gjort mye lenger. Men det var de utbyggingsområdene jeg klarte å komme på sånn ganske umiddelbart. Det burde i alle fall være mer enn tilstrekkelig til å underbygge at det ikke på noen måte er sant at “Oslo er på en måte ferdig utbygget”.

Slike fraser som i utgangspunktet høres så fine ut, blir bare dumme når de ikke er sanne. Da er de bare med på å underbygge og forsterke alle de fordommer folk har mot politikere.

Om dere bare kunne klare å slutte med å gjenta de samme feilene hele tiden, og å stanse de feilene man er i ferd med å gjøre (slik dere heldigvis gjorde for Storokrysset), da ville mye vært vunnet. Så lenge nye utbyggingsprosjekter planlegges og gjennomføres uten at det legges godt til rette for sykling, da kommer Oslo aldri til å bli en god by å sykle i.

Du er ikke hovedproblemet, Guri Melby. Tvert om. Du har vært og er et friskt pust i oslopolitikken, og jeg skulle gjerne ha sett at du fortsetter etter valget til høsten. Problemet er resten av den koalisjjonen du er en del av, først og fremst Høyre. Hovedproblemet er din byrådskollega Bård Folke Fredriksen, sammen med byplansjef Ellen de Vibe. De tenker ikke på syklister med mindre de tvinges til det. Og ikke minst sjefen din: Byrådsleder Stian Berger Røsland. Jeg har ikke sett noe fra ham om sykkel i Oslo siden han i 2010 lovet at hovedsykkelveinettet skulle være ferdig i 2012 eller 2013.

Mange av feilene, også de jeg nevner her, ble gjort før din tid, Guri Melby. Men det er uansett du som har ansvaret i dag, og i det ligger også ansvaret for å rette opp tidligere feil. At det er dine forgjengere som hadde ansvaret, betyr ikke at det er akseptabelt at det bare blir værende som det har blitt. Gamle feil må rettes opp, enten det er fra 1960-tallet eller fra 2010. Men ikke minst: Dere må slutte med å gjenta de samme feilene i hvert nytt utbyggingsprosjekt.

Det burde ikke være så veldig vanskelig å knesette noen prinsipper:

  • Ingen nye utbyggingsprosjekter uten god tilrettelegging for syklister. Planene skal konkret angi hvilke tiltak som planlegges. Hvis dere mener alvor med at syklister prioriteres foran bilister, da skal planene for sykkelløsning utarbeides først, så kan man se om det blir noen plass igjen til bilister etterpå.

  • Tilretteleggingen skal ha tilstrekkelig kvalitet. Det skal lages sykkelveier som er fysisk adskilt fra andre kjørefelt, og separeringen skal være slik at den hindrer at sykkelveien brukes av bilister til kortere eller lenger stans.

  • Det skal ikke bygges flere gang- og sykkelveier, med unntak for turveier tilrettelagt for blandet og likestilt trafikk (syklister og fotgjengere).

  • Det skal ikke være gateparkering i gater som er angitt som sykkelrute.

  • Der det er sykkelfelt, skal det ikke være parkering på innsiden av sykkelfelt. I praksis: Sykkelfelt og parkering fjernes, og erstattes av sykkelveier.

Oslo kommune er glad i å plante trær. Jeg har ikke noe i mot trær, tvert om. Men når man skal plante trær, da må de plantes som en del av beskyttelsen mellom kjørefelt og sykkelfelt. Man kan ikke gjøre som i Bjørvika, og plante trær slik at dårlige sykkelfelt blir enda farligere enn de i utgangspunktet er.

Og ikke minst: Du og andre politikere må legge bort dårlige og usanne unnskyldninger. Erkjenn de reelle problemene, og ta et ordentlig oppgjør med fortiden. Du er til og med i den ganske priviligerte situasjonen at du kan vise til at før Venstre kom i byråd, var det Fremskrittspartiet som styrte dene sektoren. Da ble det ikke satset på sykkel, og at det har tatt tid å sarte opp igjen- Vær konkret og si hvor man har sviktet, ikke bare runde formuleringer om at “man har ikke vært flinke nok”. Men etter fire år, da må dere kunne vise til konkrete resultater, ikke bare til nye planer. Og dere må vise at dere tar tak i de store utfordringene, ikke bare småtteri og kosmetikk. Og du må forsøke å vri armen på Stian Berger Røsland og Bård Folke Fredriksen, samt gi Ellen de Vibe noen skikkelige spark på skinnleggen.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.