I vini di giro d’Italia 2015 — 15. etappe Marostica — Madonna di Campiglio

Alber­to Con­ta­dor har igjen fes­tet gre­pet om den rosa trøy­en. Det må et uhell til for at han skal gi fra seg en ledel­se på 2.28 til Fabio Aru. Når vi må helt ned til 55. plass for å fin­ne Richie Por­te, mer enn fire min­uter bak Alber­to Con­ta­dor, er han helt ute. Kan­skje var det ikke mulig å mobi­li­se­re for fullt i en tem­po, etter den mot­gan­gen han har hatt.

I dag er det en knall­hard klatre­etap­pe. Nå må de and­re angri­pe Alber­to Con­ta­dor, mens han kan avven­te utvik­lin­gen og sva­re på det som måt­te komme.

T15_MadonnaDC_plan_ORIG Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 15. etap­pe Mar­o­s­ti­ca — Madon­na di Cam­pig­lio