Ekspropriasjon for å lage sykkelveier @gurimelby @byraadslederen

Jarle Fagerheim, fra Miljøpartiet De Grønne, har en utmerket presentasjon av ganske enkle tiltak som kan gjennomføres for å gjøre Oslo til en bedre sykkelby. De er så enkle at de burde ha vært gjennomført for lenge siden, dersom det hadde vært sant at Oslos politikere ønsker å legge til rette for sykling. Etter ca 20 minutter kommer han inn på ekspropriasjon, og bruker eksempelet Vækerøveien, en prosess som har pågått siden 1999. Politikerne ville ikke ekspropriere, fordi det var for mye inngrep i privat eiendom.

Disse eplehagekameratene er noen hyklere. De er ikke så veldig opptatt av ikke å foreta inngrep i privat eiendom. Realiteten er at de ikke synes sykkelfelt og sykkelveier er viktige, så de vil ikke ekspropriere til et så unyttig formål.

Continue reading Ekspropriasjon for å lage sykkelveier @gurimelby @byraadslederen