I vini di giro d’Italia 2015 — 16. etappe Pinzolo — Aprica

Richie Por­te har truk­ket seg fra årets Giro. Han vis­te vel på søn­dag at en plan B, om å ta etappe­sei­ere, hel­ler ikke vil­le være sær­lig rea­lis­tisk. Det vil nok være en del and­re, som også kon­sta­te­rer at nok er nok. Alber­to Con­ta­dor har en ledel­se på 2.35 over Fabio Aru. Aru har ikke vist en slik styr­ke at han bør være noen trus­sel mot Con­ta­dor, for­ut­satt at Con­ta­dor slip­per uhell. Med ambi­sjo­ner om å vin­ne både Giro­en og Tour de Fran­ce, bør vel Conat­dor sat­se på å få en så bil­lig rei­se som mulig til mål, uten å ten­ke på etappe­sei­ere osv.

16. etap­pe. Nå er det inn i den ita­li­ens­ke hai­kjef­ten, hvor det er fjell og fjell og fjell. Ryt­ter­ne skal bl.a. over Morti­rolo-pas­set. 12,4 km, 10,5% gjen­nom­snitt­lig stig­ning og maks 18%.

T16_Aprica_plan Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 16. etap­pe Pin­zolo — Aprica