I vini di giro d’Italia 2015 – 16. etappe Pinzolo — Aprica

Richie Porte har trukket seg fra årets Giro. Han viste vel på søndag at en plan B, om å ta etappeseiere, heller ikke ville være særlig realistisk. Det vil nok være en del andre, som også konstaterer at nok er nok. Alberto Contador har en ledelse på 2.35 over Fabio Aru. Aru har ikke vist en slik styrke at han bør være noen trussel mot Contador, forutsatt at Contador slipper uhell. Med ambisjoner om å vinne både Giroen og Tour de France, bør vel Conatdor satse på å få en så billig reise som mulig til mål, uten å tenke på etappeseiere osv.

16. etappe. Nå er det inn i den italienske haikjeften, hvor det er fjell og fjell og fjell. Rytterne skal bl.a. over Mortirolo-passet. 12,4 km, 10,5% gjennomsnittlig stigning og maks 18%.

T16_Aprica_planDet er ikke bare rytterne som skal få slite her. Vi sliter også med å finne noe lokalt drikke å servere. Selv om våren har nedkjempet vinteren, også i Norge, og det i Italia gjerne er det vi i Norge regner som sommertemperaturer på denne tiden av året, har vi sett flere ganger fra Giro d’Italia at vinteren kan holde stand oppe i fjellene. Og sommeren kan være kort og kjølig. I slike områder får man ganske enkelt ikke modne druer, og da er det heller ikke mulig å produsere vin.

I noen daler dyrkes vindruer i sydvendte skråninger, der de får maksimal soleksponering. Et slags rundingspunkt på dagens etappe, Tirano, ligger i den østre enden av en slik dal: Valtellina. Jeg tar gjerne noen avstikkere for å finne drikke når vi er i vinfattige områder. Men problemet denne gangen er at morgendagens etappe starter i Tirano og går gjennom Valtellina. Så om vi bruker opp denne i dag, da vil vi angre i morgen.

Jeg har også forsøkt å lete etter bryggerier som kan virke interessante langs dagens etappe. Også i Italia dukker det opp mikrobryggerier og andre uavhengige bryggerier som har blitt for store til å kunne kalles “mikro”. Men jeg har ikke funnet det heller — uten at jeg dermed skal påstå at det ikke finnes.

Så i dag får vi bare si: Ta det du måtte ha av Nord-Italiensk vin, så ser vi hva som er å finne i Valtellina i morgen.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.