Slipp kunsten fri, det er vår!

Bildet på toppen, Michael Anker “Redningsbåden køres gennem klitterne” er et av bildene som Statens museum for kunst i København slipper fri.

Vi har i Norge i de siste par år sett litt underlige utspill fra Vigelandsmuseet og Munchmuseet om å utstrekke vernet gjennom bl.a. forsøk på varmerkebeskyttelse, etter at vernetiden har gått ut.

Musems­le­der Jarle Strømod­den ved Viglandsmuseet sa dette til NRK.no:

”For Oslo kom­mune som muse­ets eier, så hand­ler det om å for­valte den arven vi er satt til å gjøre. Vi ser det som en beskyt­telse ut ifra den kul­tu­relle for­valt­nin­gen som pålig­ger oss,”

Han fort­sat­te:

”Det vik­tigste for oss er å sikre den kul­tu­relle arven, samt å beskytte kuns­ten mot misbruk.”

Statens museum for kunst i København har inntatt en annen, og etter min mening langt bedre holdning. De slipper bilder av 25 000 verk fra samlingene, som allmennheten kan bruke som de vil. Etter det jeg forstår, skjer dette den 29. mai i år: Continue reading Slipp kunsten fri, det er vår!

I vini di giro d’Italia 2015 – 18. etappe Melide — Verbania

Alberto Contador holdt posisjonen, og laget sørget for at han satt godt beskyttet langt fremme i hovedfeltet. I realiteten er det nå konkurransene om den røde poengtrøyen og den blå klatretrøyen som fortsatt er åpen, om det ikke noen skulle rammes av uhell.

Dagens etappe starter ganske flatt, men får en ganske solid klatring mot slutten. Her må vi regne med at Astana kommer til å bruke hele laget til å angripe Alberto Contador. Det blir nok ingen spurter som vinner dagens etappe.

T18_Verbania_planVi starter i Sveits. Sveits er ikke akkurat mest kjent for vin. Men det produseres vin der også. I sin egenreklame sier de at det er middelhavsklima i Ticino, som er den kantonen vi nå er i. Vi er et stykke fra havet, så den påstanden vil jeg ta med en klype havsalt.

Continue reading I vini di giro d’Italia 2015 – 18. etappe Melide — Verbania