I vini di giro d’Italia 2015 – 18. etappe Melide — Verbania

Alberto Contador holdt posisjonen, og laget sørget for at han satt godt beskyttet langt fremme i hovedfeltet. I realiteten er det nå konkurransene om den røde poengtrøyen og den blå klatretrøyen som fortsatt er åpen, om det ikke noen skulle rammes av uhell.

Dagens etappe starter ganske flatt, men får en ganske solid klatring mot slutten. Her må vi regne med at Astana kommer til å bruke hele laget til å angripe Alberto Contador. Det blir nok ingen spurter som vinner dagens etappe.

T18_Verbania_planVi starter i Sveits. Sveits er ikke akkurat mest kjent for vin. Men det produseres vin der også. I sin egenreklame sier de at det er middelhavsklima i Ticino, som er den kantonen vi nå er i. Vi er et stykke fra havet, så den påstanden vil jeg ta med en klype havsalt.

Det lages mest rødvin på Merlot.

Jeg synes også det er påfallende at dersom det lages så god vin som sveitserne sier, hvorfor lages det da ikke interessant vin på de italienske sidene av grensene?

Når jeg er i et vinproduserende land, drikker jeg alltid vin fra det landet. Hvis jeg er i Sveits, da drikker jeg sveitsisk vin. Om jeg har drukket vin fra akkurat dette området, husker jeg ikke (jeg har i alle fall ikke vært her). Men ikke noe av den sveitsiske vinen jeg har drukket har gjort noe dypt inntrykk.

Sveitsisk vin er dyr, så det er neppe hit vi skal for å få best mulig kvalitet for pengene. Da er det nok bedre å lete på den italienske siden av grensen, om ikke akkurat har.

Inne i Sveits, på østsiden av Luganosjøen, ligger et stykke Italia, en italiensk enklave som heter Campione d’Italia. Jeg har tidligere skrevet at jeg er fascinert av lillputtstater som har overlevd gjennom historien. Av samme grunn er jeg interesser i slike enklaver, som det finnes noen av rundt i Europa. Det finnes et stykke Spania i Frankrike nord for Pyreneene, en belgisk korridor gjennom Tyskland (som følger en nå nedlagt jernbanelinje), og en helt lite skjærgård av belgiske øyer inne i Nederland.

Ofte er det noe som ble glemt igjen i en eller annen traktat en gang.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.