Slipp kunsten fri, det er vår!

Bildet på toppen, Michael Anker “Redningsbåden køres gennem klitterne” er et av bildene som Statens museum for kunst i København slipper fri.

Vi har i Norge i de siste par år sett litt underlige utspill fra Vigelandsmuseet og Munchmuseet om å utstrekke vernet gjennom bl.a. forsøk på varmerkebeskyttelse, etter at vernetiden har gått ut.

Musems­le­der Jarle Strømod­den ved Viglandsmuseet sa dette til NRK.no:

”For Oslo kom­mune som muse­ets eier, så hand­ler det om å for­valte den arven vi er satt til å gjøre. Vi ser det som en beskyt­telse ut ifra den kul­tu­relle for­valt­nin­gen som pålig­ger oss,”

Han fort­sat­te:

”Det vik­tigste for oss er å sikre den kul­tu­relle arven, samt å beskytte kuns­ten mot misbruk.”

Statens museum for kunst i København har inntatt en annen, og etter min mening langt bedre holdning. De slipper bilder av 25 000 verk fra samlingene, som allmennheten kan bruke som de vil. Etter det jeg forstår, skjer dette den 29. mai i år:

“The exhibition is part of SMK Fridays: Set Art Free!, which will take place on Friday 29 May from 16:00 to 22:00. On this night we celebrate the fact that we have relinquished all copyright on 25,000 pictures of art works, making them freely downloadable and allowing you to copy/paste them, remix them and use them in any way you see fit. At the Fridays event you can join the designers and artists for a guided tour of the pop-up exhibition. “

Dette gjelder selvsagt bare bilder som opphavsrettslig er fri. Det er Kulturnytt i Sveriges radio som melder dette. Man kan laste ned kunsten og gjenbruke dem. De vil ikke legge noen restriksjoner på dette:

“Men museets nya inställning öppnar såklart också för att bilderna kan användas helt fritt i kommersiella sammanhang – inget hindrar tex att man trycker ett verk av Krøyer, Rembrandt eller någon annan på kakburkar och sen säljer. Inte heller att bilderna används i något stötande sammanhang.”

Museet har forlatt den gamle holdningen om at de skulle beskytte kunsten, og mener at de forvalter folkets eiendom. Og da kan man legge til: Da skal den selvsagt ikke beskyttes mot at folket bruker den.

“Men den stora skillnaden är att medan Statens museum for Kunst tidigare tyckte sig ha ett ansvar för att skydda konsten, genom att behålla kontrollen över sina bilder, ser man det nu som att man bara förvaltar folkets egendom.”

Dette står på museets nettsider hvor kunsten skal kunne nedlastes:

Many of the works in the SMK collection are marked as public domain. They belong to the public – which means that they belong to you, too.

Under overskriften “What can you use these images for”, skriver de:

“The copyright on all of these artworks has expired because they were made by artists who passed away more than 70 years ago. Therefore they are in the Public Domain. This also means that you are free to use the images for any purpose without asking permission from the SMK or anyone else.

Since the copyright on these images has expired, you are free to:

  • Share the images – i.e. to copy, distribute, and transmit them.
  • Remix the images – i.e. modify and reuse them in new contexts.
  • Use the images in any context – e.g. teaching, research, lectures, publications, film productions, etc. This includes commercial purposes.

The images have been designated ‘Public Domain’ to clearly signify that they are no longer subject to copyright. They belong to the public – to you.”

Det er denne holdningen vi vil se fra moderne museer. Vi ser fram til at Najonalmuseet kommer etter. De skal være formidlere, ikke voktere av kunsten.