I vini di giro d’Italia 2015 — 19. etappe Gravellona Toce — Cervinia

Om man set­ter seg ned og ten­ker på hva det vil­le være for­nuf­tig å gjø­re for Albert Con­ta­dor, så gjør han gjer­ne noe helt annet. Den­ne ufor­ut­sig­bar­he­ten er noe av det som gjør ham til en mor­som ryt­ter å føl­ge med på. At det skul­le være han som angrep, og ikke Asta­na, var det nep­pe man­ge som ven­tet. Og et takk for sist fra Mon­ti­rolo. Og Phil­li­pe Gil­bert vant på en flott måte.

19. etap­pe star­ter små­kupert, men avslut­ter med tre skik­ke­li­ge kla­rin­ger, men fina­le på en topp. Hvis noen skal angri­pe Alber­to Con­ta­dor, må de gjø­re det i dag eller i mor­gen. Sis­te etap­pe er helt flat, så det blir spur­ter­nes dag. Men slik det har sett ut til nå, er det lite som tyder på at Mikel Lan­da kan ta igjen mer enn fem minut­ter, eller Fabio Aru mer enn seks minut­ter på Con­ta­dor. Kan­skje blir det litt mer kamp om plas­se­ne litt len­ger nede på lis­ten. Ryder Hesje­dal har vist sti­gen­de form, og kan­skje vil han sat­se for å avan­se­re fra den 9. plas­sen han har i dag. Det skal deles ut man­ge klatre­po­eng i dag og i mor­gen, så kan­skje vil vi se en en del figh­ter for å sik­re seg poeng i den kon­kur­ran­sen. Moro blir det uansett.

T19_cervinia_plan Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 19. etap­pe Gra­vel­lo­na Toce — Cer­vi­nia