I vini di giro d’Italia 2015 — 20. etappe Saint-Vincent — Sestriere

Så ble det nok en spen­nen­de etap­pe. Fabio Aru vis­te at han fort­satt vil­le være å reg­ne med, og ingen kang vel fra­ta ham den hvi­te ung­doms­trøy­en. Ryder Hesje­dal bekref­tet at for­men er sti­gen­de. Og Rigo­ber­to Uran vis­te at det fort­satt er liv i ham. Alber­to Con­ta­dor var defen­siv, og vok­tet den nær­mes­te utford­re­ren, Mikel Lan­da.

I dag er sis­te sjan­se for alle som har ambi­sjo­ner om å bed­re sin plas­se­ring i sam­men­dra­get. Alber­to Con­ta­dor bør gjø­re som i går, og spil­le defen­sivt Men han er så ufor­ut­sig­bar at det ikke er mulig å vite hva han kan fin­ne på. Det er nok en knall­hard etap­pe. Det er uan­sett en etap­pe som ikke ser så tung ut de førs­te 150km, men som så har en knall­hard avslutning.

T20_Sestriere_planVi star­ter i Vallé D’Aos­ta, en fjell­dal i grense­om­rå­det mel­lom Ita­lia og Frank­ri­ke, hvor folk snak­ker et språk som er nær­me­re fransk enn italiensk.

Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 20. etap­pe Saint-Vin­cent — Sestri­ere