I vini di giro d’Italia 2015 – 20. etappe Saint-Vincent — Sestriere

Så ble det nok en spennende etappe. Fabio Aru viste at han fortsatt ville være å regne med, og ingen kang vel frata ham den hvite ungdomstrøyen. Ryder Hesjedal bekreftet at formen er stigende. Og Rigoberto Uran viste at det fortsatt er liv i ham. Alberto Contador var defensiv, og voktet den nærmeste utfordreren, Mikel Landa.

I dag er siste sjanse for alle som har ambisjoner om å bedre sin plassering i sammendraget. Alberto Contador bør gjøre som i går, og spille defensivt Men han er så uforutsigbar at det ikke er mulig å vite hva han kan finne på. Det er nok en knallhard etappe. Det er uansett en etappe som ikke ser så tung ut de første 150km, men som så har en knallhard avslutning.

T20_Sestriere_planVi starter i Vallé D’Aosta, en fjelldal i grenseområdet mellom Italia og Frankrike, hvor folk snakker et språk som er nærmere fransk enn italiensk.

Vi er i et fjellområde, så her er det lite vinproduksjon. Elven Dora Baltea virker litt stabiliserende på temperaturen, og fjellet gir ly for kalde vinder fra nord. I sydvendte skråninger produseres det en del vin. Selv om produksjonen er liten, er det stor variasjon. Så det er ikke mulig å gi noen generell karateristikk av viner herfra.

Men det meste av vinen blir drukket lokalt, inkludert av turister som besøker området. Og det må vel legges til at det ikke er det mest spennende vinområdet som Italia kan by på.

Vi starter i underområdet Chambave. Her produseres det i hovedsak rødvin laget av en drue som helter “Petit Rouge”.

Ser vi på løypeprofilen, ser vi at det går nedover fra start (selv om de fleste vil nok være mer opptatt av hvor mye det går opp på slutten).

T15_MadonnaDC_2_altNår etappen dreier sydover, kommer vi over i underområdet Arnad-Montjovet. Her er vi allerede en del lavere enn ved start, så her er det produksjon av druen Nebbiolo som dominerer.

Vi fortsetter over i Domas, og igjen dominerer rødvin laget av Nebbiolo.

Etter drøyt 20 km er rytterne ute av Vallé D’Aosta, og kommer igjen inn i Piemonte.

Vi kommer først inn i underområdet Canavese. I et område som har så mye interessant å by på som Piemonte, er dette et område vi egentlig bare kan sykle gjennom. Det produseres rødvin å Nebbiolo og Barbera.

Innenfor, eller i alle fall delvis overlappende med Canavese, finner vi Erbaluce di Caluso. Erbaluce er en lokal, sjelden grønn drue som er i ferd med å forsvinne. Den har mye syre, og kan gi et ganske stram vin — særlig hvis druene ikke rekker å bli helt modne. Orsolani er en god produsent. Om man liker vinen eller ikke, er en smaksak. Men en vin laget på en lokal drue som man ikke finner andre steder, gjør den i alle fall interessant.

Rytterne fortsetter så gjennom Valsusa, eller Susadalen. Rund byen Susa, hvor rytterne svinger av fra dalen og starter på klatringen, finner vi vinområdet Valsusa.

Det er vans­ke­lig å finne ut noe sær­lig om vin fra dette områ­det. Det er et område som ble klas­si­fi­sert på midten av 1990-tallet. Her pro­du­se­res rødvin på vel­kjente druer som Bar­bera og Dol­cetto. Men det bru­kes også lokale druer som Neretto og Avana. Det er omtrent så mye jeg har klart å finne ut om vinen fra dette området.

Det pro­du­se­res ikke mye av denne vinen, så den er neppe lett å finne uten­for sitt eget område. Viner som pro­du­se­res opp mot fjel­lene blir ofte for det meste solgt til turis­ter i områ­det. Kan­skje er et til­fel­let her også. Jeg vet ikke.

Det er her kampen om sammenlagtplasseringene starter. Så vi bør nå konsentrere oss om å følge med på det som skjer i feltet, og ikke lete etter vin.

Generelt vil jeg si om områder som de vi har vært innom i dag: Har man litt nerdetendenser, er det interessant og morsomt å vite noe om vin herfra. Men det er ikke noen vin som det er bryet verdt å lete etter, så mye annen spennende vin som Italia kan by på. Men er man i området, da drikker man selvsagt lokal vin. Med mindre man er deltaker i rittet. Da holder man seg nok mest til en sportsdrikk som jeg antar at de fleste nå begynner å bli temmelig lei av.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.