I vini di giro d’Italia 2015 — 21. etappe Torino — Milano

Det er greit at også Alber­to Con­ta­dor også frem­står som men­nes­ke. Men han had­de vel alt under kon­troll. Og for en avslut­ning det ble i går.

I dag er fina­len fra Tori­no til Mila­no. Etap­pen er flat, så det­te er et opp­gjør for spur­ter­ne. Med mind­re det skjer uhell, som vi får håpe at det ikke gjør, vil det ikke være mulig å vin­ne så mye tid at det får noen betyd­ning for sammenlagtlisten.

T21_Milano_plan Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 21. etap­pe Tori­no — Mila­no