Fordomsfullt tøv fra handelstand og gårdeiere

Vi vet at Oslo Handelsstand og gårdeierne, i alle fall de som er representert gjennom gårdeierorganisasjonen “Byfolk”, (som altså ikke representerer byfolk), er fordomsfulle syklisthatere. Det som særlig er tragisk, er at noen faktisk synes å ta de folkene alvorlig — det gjelder f.eks. for Oslo Høyre, som legger seg på rygg og logrer straks det kommer noen grynt fra noen av disse.

Jeg starter med å gå tilbake til oktober 2012. Da kunne vi lese følgende kommentarer i Osloby, om planene for Torggata, servert fra Glenn Eikebråten i “Byfolk”, med tilslutning fra Oslo Handelstand:

“Gårdeierne, representert ved Glenn Eikebråten i interesseorganisasjonen Byfolk, er imidlertid ikke fornøyd med løsningen kommunen har valgt.

– Det kunne jo ikke bli verre enn det er i Torggata nå. Men det kunne blitt så mye bedre, sier han.

Byfolk mener Torggata burde gjøres om til en ren gågate, og de vil sende syklistene ned Calmeyers gate.

– Torggata er en veldig god gangtrasé. Det går så mange mennesker den veien fra Grünerløkka til sentrum at jeg synes Torggata hadde fortjent å bli en gågate, sier Eikebråten.

– Nå kommer det en sykkeltrasé midt i gaten. Vi er redd den blir en autostrada for transportsyklister i full fart, sier han, og får støtte fra Oslo Handelsstands Forening.

Continue reading Fordomsfullt tøv fra handelstand og gårdeiere

Arbeiderpartiet og sykkelutfordringer @RaymondJohansen

Hei, Raymond Johansen

Jeg har lovet deg å komme med innspill om sykkelutfordringer å ta tak i dersom Arbeiderpartiet skulle overta byrådsmakten til høsten, og som eventuelt kan fremmes i valgkampen. Dessverre har det tatt langt tid å komme med et svar på den utfordringen. Hovedforklaringen er at sykkelutfordringene er de samme, uansett hvem som måtte styre byen etter valget i september, og det har vært mer enn nok av “partiløse” sykkelutfordringer. Og de sykkelutfordringer jeg tar opp nå, er selvfølgelig også sykkelutfordringer som alle partier kan og bør ta tak i. Men nå har jeg forsøkt å tenke “hvis jeg var arbeiderpartipolitiker ….”

Nå har ikke Arbeiderpartiet noen god track record på dette området, verken nasjonalt eller regionalt. Syklister kan ikke se tilbake på din periode som samferdselsbyråd med stor glede, Raymond Johansen. Alt dette kommer jeg kanskje tilbake til ved en senere anledning. Men det som står for meg som det klareste eksempelet på Arbeiderpartiets “sykkelsatsing”, eller snarere mangel på dette, i de åtte årene med “rødgrønn” regjering, er Jens Stoltenbergs uttalelse fra 2011 om at det er for farlig å sykle i norske byer, og at regjeringen ikke satte på dagsorden å gjøre noe med dette.

Continue reading Arbeiderpartiet og sykkelutfordringer @RaymondJohansen

Å bli 60

SykkelkakeDet er ingen nyhet at noen fyller 60. Mange har gjort det før, og mange kommer til å gjøre det i fremtiden også. Det skjer faktisk hver dag. Og det er ganske forutsigbart når det kommer til å skje.

Det er heller ikke noen stor prestasjon. Det er et spørsmål om å holde seg i live, og for de fleste av oss går det mer eller mindre av seg selv. Nå er det altså min tur. Og skal jeg være ærlig, så liker jeg det ikke. Jeg klarer ikke å identifisere meg med mitt bilde av en 60-åring, selv om dagens 60-åringer er yngre enn 60-åringer var før. Men uansett foretrekker jeg det, fremfor alternativet. Det er som Halfdan Sivertsen synger: Vi vil leve lenge vi, men gamle vil vi aldri bli.

https://www.youtube.com/watch?v=GAGpezKdl9M

Alder er bare et tall, kan man si. Men såkalt runde tall markerer en form for skille i livet. Kanskje er det nå man går over fra ungdommens alderdom til alderdommens ungdom? Eller kanskje skjedde det allerede da man rundet 50?

Continue reading Å bli 60

Kildevern og dokumentarfilm

PST har gjennomført ransaking hos dokumentarfilmprodusent Ulrik Imtiaz Rolfsen, og har beslaglagt mye materiale. Heldigvis har han back-up.

Jeg må ta alle de vanlige forbehold om at jeg ikke kjenner saken annet enn gjennom media, med alle de feilkilder som det innebærer. I følge Aftenposten har PST anført at Rolfsen ikke omfattes av kildevernet, uten at jeg har sett noen nærmere argumentasjon for dette standpunktet.

I utgangspunktet er pressens kildevern et unntak fra vitneplikten. Hovedregelen er at vi har plikt til å forklare oss som vitner for domstolene. Men vi har ikke plikt til å forklare oss for politiet. Det er noen unntak fra denne vitneplikten. I noen tilfeller er det forklaringsforbud. Dette gjelder prester, advokater, meklere i ekteskapssaker, leger psykologer, apotekere, jordmødre og sykepleiere. Disse har en lovbestemt taushetsplikt, som også innebærer et forbud mot å forklare seg om det som er betrodd dem i deres stilling. Man skal kunne betro seg til sin lege, til sin advokat eller til sin sjelesørger, og være helt trygg på at det man sier ikke bringes videre. Bestemmelsen om dette i straffeprosessloven § 119 er formulert som et forbud rettet til retten, mot å ta i mot forklaring fra disse.

Continue reading Kildevern og dokumentarfilm

Drømmenes fjell

9788243009486Bildet på toppen: Fra Alpe d’Huez, foto Robbie Shade, CC 2.0 CC BY.

Snart er det tiden da mange av oss benker oss foran TV, og ser andre slite seg opp harde bakker på sykkel: ”Tour de France”. Det er nok en del av seerne som tenker at det kunne være interessant å prøve seg på en eller flere av de bakkene. For de fleste av oss, blir det med tanken. Og for noen kan vel et forsøk på å sykle bakkene bli mer som det Mads Kaggestad skriver i forordet til drømmenes fjell, om hvordan det var å møte bakkene som profesjonell syklist:

“Men i konkurransen opp de samme fjellene ble realiteten fjern fra de drømmene jeg hadde som ungdom. Mont Ventoux, Col de Télégraphe, Col de la Croix de Fer, Col du Galibier og Col d’Izoard.

Der og da tenkte jeg knapt på hvor jeg var. Det jeg trodde skulle bli en drøm, minte i stedet mer om et mareritt preget av smerte, utmattelse, skuffelse og usikkerhet på mine egne valg.”

Continue reading Drømmenes fjell

Trafikkaoset som uteble

Det forventede kaoset i Oslotrafikken uteble i dag morges. Det meldes riktignok om tendenser til kø av journalister som kjører rundt på leting etter kø, men ellers er det rapportert å være stille.

Det er litt tidlig for å trekke konklusjoner. Kanskje vil mange som ble skremt av utsiktene til kaos, og som valgte alternativt, sette seg bak rattet igjen i morgen. Men det eneste usikkerhetsmomentet er egentlig dette: Var det færre som reiste inn til Oslo i dag enn på en vanlig hverdag? Var det mange som valgte hjemmekontor eller fant andre løsninger? Hvis det ikke var en klar nedgang i antall reisende, bør vi i alle fall kunne trekke denne konklusjonen:

Det er kapasitet nok. Alternativene finnes. De som av gammel vane setter seg i bilen og kjører inn til Oslo, måtte bare få et spark bak som fikk dem til å tenke på alternativer.

Smestadtunnelen er redusert fra fire til to kjørefelt, og det har gått helt bra. Så da trenger man vel egentlig ikke mer enn to kjørefelt, da?

Continue reading Trafikkaoset som uteble